Ik kom vandaag naar jullie toe om de recente energieverschuivingen en wat er aankomt in de nabije toekomst te bespreken. Jullie zijn in een verbazingwekkende tijd van wedergeboorte en aan iedere man, vrouw en kind wordt de kans gegeven om voorbij te gaan aan alles dat hen op hun plaats hield. Sinds de galactische uitlijningscodes in/naar de Aarde kwamen, die jullie helpen om diepe veranderingen binnenin jullie gehele wezen uit te voeren, wordt jullie fysieke wezen meer Kristallijn zodat jullie in staat zijn om het Licht te zijn. Dit wordt langzaam verwerkelijkt, omdat, als jullie meer Licht in jullie vorm accepteren, jullie gelijktijdig dichtheid aan het opruimen zijn.

 

Zonsverduistering maart 2016

Deze codes die binnenkomen handelen als een vergrootglas van alles dat niet ten dienste staat aangaande jullie doel op de Aarde; alsook om jullie alles te laten zien dat jullie hogere doel dient. De dingen in jullie fysieke werkelijkheid zullen schitterend duidelijk worden wanneer zij niet in uitlijning zijn. Evenzo, helpen deze energetische frequenties jullie bij alles dat in de lagen, diep in het cellulaire geheugen, verborgen is te onthullen. Als jij jezelf als een gigantische recorder ziet, lerend van alle dingen in deze en voorafgaande incarnaties, kan je beginnen te zien hoeveel er nodig is om geïntegreerd te worden. Jullie hebben veel van jullie ervaringen geleerd, nu is het tijd om het los te laten en terug te keren naar jullie natuurlijke staat van Onvoorwaardelijke Liefde, Vreugde en Dankbaarheid.

Wij begrijpen dat dit proces niet gemakkelijk is en velen worstelen met tegenwerking van het ego en het lichaam. Dit kan een persoon in fysieke, mentale en emotionele pijn achterlaten. Velen bidden dat deze tijd zal eindigen en dat zij niet langer door dit proces verteerd worden. Hoe meer Lichtcodes die naar de Aarde stromen, hoe meer het magnetische gebied van de Aarde gereduceerd wordt en hoe meer de wereld gepolariseerd is, hoe meer sommigen lijden. Er is een manier om dit transformatieproces te verzachten. Vind je vreugde. Vreugde is je natuurlijke staat en hoe meer jij je Ziel belichaamt, hoe meer de afwezigheid van vreugde vergroot is. 

Denk aan een geliefde terugkerend uit een lange, moeilijke ervaring. Je zou niet verwachten dat deze persoon in ieder moment vreugde voelt, aangezien de moeilijke ervaring nog steeds zeer echt voor hem/haar is en je zou Onvoorwaardelijk van hem/haar Houden. Wanneer zij momenten van gelach, hoop en innerlijke vrede voelen, zal je daar ook zijn en dankbaarheid geven voor ieder moment, ongeacht hoe voorbijgaand ook. Nu vragen wij aan jullie om dit aan jezelf te geven. Houd Onvoorwaardelijk van jezelf, ben geduldig en vriendelijk met alles dat binnenin naar boven komt. Wanneer je de momenten van vreugde voelt, besef dat jij het bent in uitlijning met je Ziel en geef diepe dankbaarheid voor de ervaring. Zoals met alle energie, hoe meer dankbaarheid je geeft voor de vreugde die je voelt, hoe meer jij je uitlijnt met de frequentie van vreugde. Iedere keer dat je deze staat betreedt, zal je in staat zijn er voor langere perioden in te blijven.

De aankomende Zonsverduistering zal een keerpunt voor velen zijn. Ieder persoon zal verder in/naar diens authentieke zelf stappen. Voor sommigen zal het betekenen de moed en kracht te hebben om veranderingen te maken die voor het hoogste goede zijn. Sommigen zullen beginnen om volledig in hun kracht te lopen, het ego niet toestaand om nog langer hun proces te hinderen. Voor anderen, zij zullen beginnen te vermengen met de volgende laag van hun Ziel, hun Zonne-aspect. 

Elk van deze vereisen dat je in staat bent om Licht toe te staan door ieder deeltje van je wezen heen te stromen. Dit is waarom het diepe innerlijke werk dat plaatsvindt kritiek is in deze tijd. Om dit proces uit te voeren vragen wij aan jullie om actief na te streven wat jullie vreugde brengt. Deze transformatie die plaatsvindt op jullie planeet en binnenin een ieder van jullie is adembenemend.

Wij houden jullie in het hoogste respect.

Sananda

*****

Persoonlijke conversatie met Sananda:

Ik: Matt Kahn verwees gekscherend naar diegenen op dit pad als engelen met PTSS (Posttraumatische - Stressstoornis). Ik voel dat daar waarheid in is.

Sananda: Ja, dit is waarom wij aan een ieder van jullie vragen om zachtaardig met jezelf te zijn en vreugde na te streven.

Ik: Velen, aangaande dit proces, worden bij zichzelf gewaar in/naar een diepe depressie te gaan als zij door hun lagen en overtuigingen heen gaan en wat hen gewoonlijk vreugde bracht en dat niet langer meer doet. Dit laat velen verloren en verward achter.

Sananda: Dit is een kans om te onderzoeken wat overeenkomt met je Ziel. In plaats van te zien dat iets verkeerd is, kan het gezien worden als een schone lei om te ontdekken wat vreugde brengt, net zoals je dat deed als een kind. Iedere keer dat jij je horizon verbreedt opent het deuren en paden voor je Ziel om te ontdekken wat resoneert.

Ik: Velen klagen dat zij wederom ewichtstoename en een opgeblazen gevoel ervaren. Waarom worden wij zwaarder tijdens intense energetische tijden?

Sananda: Niet iedereen doet dat, maar het is de poging van het lichaam om meer Licht te accommoderen. Als men diepe cellulaire veranderingen ondergaat, zwelt het lichaam vaak op, voelt zich uitgeput en uitgedroogd. Vele belangrijke voedingsstoffen ontbreken en dit veroorzaakt het lichaam om gestrest te zijn.

Ik: Wat mist er en waarom?

Sananda: Jullie aarde is uitgeput en niet in staat om de voedingsstoffen te verstrekken zoals het eens deed. Jullie lichamen ervaren ook stress van het chemische bombardement.

Ik: Wat mist er?

Sananda: Vitamine D en magnesium zijn belangrijke ingrediënten net zoals gealkaliseerd water. Dit proces, wanneer gecombineerd met de chemicaliën in het lichaam is er de oorzaak van dat velen acidotisch (te hoog zuurgehalte van je bloed) zijn.

Ik: Zelfs organisch?

Sananda: Ja, terwijl je meer voedingsstoffen in organisch voedsel ontvangt, is het nog steeds niet de zuiverste vorm zoals het bedoeld was.

*****

Ik hoop dat mijn vragen en antwoorden jullie geholpen hebben zoals zij dat mij gedaan hebben. Ik houd jullie allemaal in het hoogste Licht en met de diepste Liefde. Dat jullie allemaal gezegend mogen zijn. Dank je wel allemaal die dit werk gedeeld en ondersteund hebben. Het betekent meer dan jullie ooit zullen weten.

Jenny 

Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Bezoek ook onze webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees