Als je alle laagjes van je ego persoonlijkheid aan de kant zet. Wanneer je je MATRIX conditionering ‘uit zet’, blijft er Licht & Liefde over. Jij bent immers goed beschouwd de bron en die bron is Licht & Liefde. Tijdens meditatie kun je met deze elementen - Licht & Liefde - werken. Je kunt er je energieën mee sealen, vergiffenis vragen over tijd en plaats heen en het kan je helpen om ongewenste entiteiten en energieën van je los te maken en/of geen / minder kans te geven, ingangen te vinden en je langs die weg, bloot te stellen aan manipulatie. Daarbij is de beweging van het Licht van binnen naar buiten. Jouw interne Licht wat je uitstraalt. Toch lees ik op tal van plekken over het naar binnen halen van licht, vanuit een externe bron.

 

Als je een beetje op de hoogte bent, kan er nu een lampje gaan branden. Licht binnenhalen - zonder dat daarbij het Zelf het uitgangspunt is - kan om tal van redenen een ongewenste uitwerking hebben. Zonder de referentie van jouw eigen innerlijk weten (Licht & Liefde) is het namelijk onduidelijk of je met krachten te maken hebt die juist jouw bewustzijn, frequentie of trilling, trachten te verhogen of dat juist het tegenovergestelde het geval is.

Hoewel niet iedereen er aan wil, zijn niet alle entiteiten en energieën er op uit om te doen wat het beste is voor jou. Een aantal van deze entiteiten en energieën hebben heel andere belangen. Wanneer je echter in je eigen kracht blijft, hebben deze energieën en entiteiten geen schijn van kans. Ze hebben jouw toestemming immers nodig om te hechten of ‘binnen te komen’. Toch kan het zo maar zijn dat je deze toestemming – ongewild - geeft wanneer je niet focust op je innerlijk weten, maar de referentie met betrekking tot jouw persoonlijke 'waarheid' buiten jezelf legt.

Net zo goed als dat mensen hier op aarde niet altijd hun ware gezicht laten zien, is dat in de wereld van het astrale niet anders. Net zoals wij dat gewend zijn hier op aarde, zijn er entiteiten die zich anders voordoen dan dat ze werkelijk zijn. Als geen ander weten ze jouw zwakke punten en daar zullen deze entiteiten en energieën dan ook gretig gebruik van maken. Tenminste als je daar de ruimte voor laat. Ruimte die je laat ontstaan wanneer je Licht – waarvan je de herkomst onmogelijk kunt weten - naar binnen haalt. Behalve dat, is het ook nog eens een vrij nutteloze actie, omdat je immers alle Licht (& Liefde) al in je hebt.

Hoewel ik snap dat dit onderwerp voor sommige mensen vervelend aan zal voelen en het zelfs zo kan zijn dat er mensen angstig van worden, heb ik een – vind ik zelf – goede reden om dit onderwerp aan te kaarten.

Maar laat me eerst beginnen met mensen die zich hierdoor misschien wat ongemakkelijk voelen, gerust te stellen. Wanneer jij in je eigen kracht blijft staan en voor antwoorden op jouw innerlijke vragen afdaalt in jezelf en luistert naar jouw innerlijke stem, kan er niets gebeuren. Anders wordt het als je je lot – en dan heb ik het niet over mensen die je weer wat verder helpen of inspiratie of motivatie verschaffen, maar mensen, energieën en entiteiten die zeggen dat zij het grootste werk voor jou kunnen doen - in handen van een externe partij (fysiek of astraal) legt.

Terug naar de reden voor dit artikel. Vanuit mijn directe en indirecte omgeving zijn mij nu al een aantal gevallen bekend van mensen die dachten te maken te hebben met goedbedoelende entiteiten of energieën, die bedrogen zijn uitgekomen. Ook komen mij steeds vaker gevallen ter oren die te maken hebben met aanvallen, die niet naar het fysieke te herleiden zijn. In al deze gevallen bleek dat, wanneer mensen hun innerlijk weten opzochten en daar het advies kregen vooral veel Licht & Liefde naar deze entiteiten en energieën te sturen, deze als sneeuw voor de zon verdwenen.

Een aantal van deze mensen hebben mij aangegeven dat het ‘mis’ ging vanaf het moment dat ze – vaak vanuit het principe ‘met grote passen snel thuis zijn’ - probeerden hun ascensie of bewustwording een boost te geven.

Dat dit mogelijk zou zijn, werd hen door een andere dan hun innerlijke stem, aanbevolen. In eerste instantie leek het ook echt een succes. Mensen kregen dingen voor elkaar die ze nooit hadden durven dromen. Veel van deze zaken hadden overigens te maken met het bemachtigen van spullen, status en geld. Hoe meer ze luisterden naar die andere stem, hoe beter dat alles leek te gaan. Tenminste wat betreft de dingen binnen de MATRIX waar het nu juist niet om gaat.

In plaats van ascensie waren ze volop bezig met het veiligstellen van een belangrijk plaatsje binnen de illusie van de MATRIX. Omdat het om advies van ‘hoger hand’ ging, hadden ze niet in de gaten waarmee ze bezig waren. Hoewel het in eerste instantie prima aanvoelde – zo is mij verteld - kwam daar bij al deze mensen al snel verandering in. Daar waar ze dachten gelukkig te worden van de status, de spullen of het geld, bleek dit maar van tijdelijke aard te zijn. Het gevoel van onvrede, wat in eerste instantie was verdoofd, stak toch weer de kop op.

Uiteindelijk zijn deze mensen – sommigen pas na een relatief lange tijd - er stuk voor stuk achter gekomen dat het ware geluk en tevredenheid niet van externe partijen, entiteiten of energieën afhankelijk is. Vanaf het moment echter dat deze mensen – sommige geholpen of bijgestaan door anderen, die hen op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht wezen - weer naar hun innerlijke stem gingen luisteren en vanuit die basis Licht & Liefde richting deze entiteiten of energieën zijn gaan sturen, verdween het (ik citeer) “vieze” gevoel.

Wat betreft spullen, geld en status zijn deze mensen weer terug bij af. Ze horen weer tot de grijze middenmoot wat dat betreft. Wat betreft bewustzijn hebben zij echter stuk voor stuk een shift gemaakt. In plaats van te vertrouwen op iemand die voor hen de kastanjes uit het vuur haalt, nemen ze nu allemaal zelf hun verantwoordelijkheid. In plaats van Licht binnen te halen (nemen, gebaseerd op het ego, waarmee deze energieën en entiteiten graag zaken doen) weten zij nu dat zij een onbeperkte stroom van Licht & Liefde in zich hebben. Dit Licht - en deze Liefde - sturen zij uit naar behoeftigen - 'duistere' entiteiten en energieën zijn op dat gebied nogal onwetend en verdienen geduld en compassie voor de zware rol die zij in dit aardse experiment op zich hebben genomen - die daarna vaak zelf een transformatie doormaken of beginnen weg te vluchten.

Hoewel het misschien niet een heel vrolijk verhaal is geworden, kan ik nog wel melden dat de mensen waarover ik in dit artikel spreek, zich stuk voor stuk weer prima voelen en dat zij – misschien nog wel meer dan ooit - in hun eigen kracht staan en daar om begrijpelijke redenen ook niet zomaar vanaf te brengen zijn.

Voor de zekerheid en wellicht te overvloede zeg ik het daarom nog maar een keer. Wanneer je jouw bewustwording en ascensie uit handen geeft aan een externe partij, maak je je afhankelijk van anderen waarvan je de agenda lang niet altijd kent. Door te vertrouwen op je eigen innerlijke stem en jouw innerlijk weten, ben jij het die de touwtjes in handen heeft en maken externe energieën en entiteiten geen schijn van kans!

 

Bron: Stap uit de matrix

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees