Geliefde, er zijn precies nu tijden wanneer er zich veel verandering aan het voordoen is. Je hebt dat in je eigen persoonlijke leven gevoeld. Je hebt vragen gehad. Je hebt je afgevraagd, “Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het, en hoe verander ik het?” Wij zullen nu spreken over hoe je het verandert, omdat dat de meest belangrijke volgende stap is. Je hebt gebieden geïdentificeerd waar je verandering wilt zien, dingen in je leven waar je verandering zou willen hebben of waar je iets in voorwaarts zou willen gaan. Maar de vraag is altijd naar je teruggekomen van, “Hoe doe ik het?” Nu zullen wij spreken over hoe je het doet.

 

Relaxation-candles-heart-light

Ik weet dat de wereld zegt, “Je kunt de dingen veranderen. Er zijn eenvoudigweg bepaalde condities, en je moet met hen leven. Je mag hen niet leuk vinden. Zij mogen verdrietig zijn, zij mogen moeilijk zijn, maar je moet met hen leven en er het beste van maken.”

En dat zal je. Je zult er het beste van maken, maar niet op de manier zoals de wereld het je vertelt. Je zult er het beste van maken door terug te komen naar het begin van jou, door terug te komen naar het begin van de Isheid van jou, de Essentie van jou, het werkelijke Wezen van jou; niet wat de wereld als jij definieert, maar het werkelijke Wezen van jou. Je zult terugkomen naar de plaats van macht; nogmaals, niet zoals de wereld macht definieert, maar je zult terugkomen naar de plaats van macht wetende dat jij Degene bent die creatief is.

Jij bent de verlenging van Degene die creatief is. Jij bent precies hier de werkelijkheid en de vrienden waar je mee omgaat aan het creëren. Er is een bepaalde … Ik zal het een Zielgroep noemen; soms houd ik ervan naar te verwijzen als zijnde een capsule, omdat jullie van dezelfde capsule zijn - Capsule 454 - of zoals jullie er misschien van houden het te noemen, een Zielgroep. Jullie hebben samen vele keren gereisd, ervaren en gecreëerd. Jullie reizen allemaal samen naar dezelfde plaats van ontwaking jegens het Licht dat jullie zijn, ontwaken jegens het Wezen dat jullie zijn, en ontwaken jegens de Alheid van waaruit jullie kwamen.

Je ziet jezelf als een afgescheiden Lichtpunt. Maar je weet dat wanneer je met een ander bent en zij naar je glimlachen, er een bepaalde verstandhouding is die je met hen hebt, en er een Licht is dat aan gaat. Er is een Licht die je binnenin voelt.

In waarheid, kan je gehele leven geleefd worden in de ruimte van te weten dat je het Licht bent, de andere persoon die voor je staat is het Licht, en jullie ontmoeten elkaar in een lichtheid van het hart dat niet hoeft te zijn en niet zal zijn van wat de wereld jullie vertelt. 

Jullie nieuwsmedia is zeer goed met het schilderen van het plaatje van afscheiding: afscheiding van je Bron, afscheiding van elkaar, afscheiding van iedere soort van macht waarvan je zou kunnen denken het te willen hebben, of graag voor jezelf zou willen hebben. Maar in waarheid, ben je die macht. Dat is waarom je hier bent. Je zou hier niet zijn als je niet de macht van het Goddelijke had, wat jou toestaat om je uit te drukken als een zogenaamde afgescheiden Lichtpunt; zogenaamd afgescheiden. En toch, zoals ik gezegd heb, wanneer je een ander ontmoet en je staat oog in oog met diegene en er een glimlach op diens gezicht is, jij je lichter voelt, jij je geaccepteerd voelt, jij je gelukkig voelt, je Eenheid kent. 

Je toetssteen voor wat dan ook hetgeen je ervaart te oordelen, is Liefde. Voelt het liefdevol aan? Voelt het licht aan? Voelt het gelukkig aan? Als het dat niet doet, kan je het veranderen, en je zult het veranderen, omdat dat is waar dit leven helemaal over gaat; over verandering.

Het hoeft geen moeilijke verandering te zijn. De wereld zal tegen jou zeggen, “Als je iets gaat veranderen, gaat het echt heel moeilijk zijn om dat te doen. Het zou beter zijn als je al je zaken op orde hebt, het zou beter zijn te weten wat je aan het doen bent, en het gaat een worsteling zijn. Alles in het leven is een worsteling,” zegt de wereld.

Maar dat hoeft het niet te zijn. Je kunt door het leven heen zeilen op de vleugels van Liefde. Je hebt gevoelt hoe gemakkelijk, hoe hoog, hoe licht het voelt wanneer je in de ogen kijkt van die “speciale” persoon die van jou houdt, ongeacht van wat je zegt, ongeacht hoe je eruit ziet, ongeacht welke sok je eerst aantrekt; zij houden sowieso van je. En je komt naar een plaats van zelfacceptatie, van te weten, “Wel, er is iemand anders, minstens eentje - misschien, als ik geluk heb, zouden het er twee kunnen zijn - die mij in feite aardig vinden.”

Je gaat naar de plaats waar je wederom je ware rol begint te accepteren, je echte reden voor te zijn/bestaan. Mijn reden om te zijn/bestaan tweeduizend jaren geleden, was om het Licht te brengen en om te zijn wat sinds die tijd genoemd werd een Wegwijzer. Jij bent een Wegwijzer. Jij laat zien hoe door de veranderingen heen naar de Ontwaking te navigeren.

Nu, de hoe-te. De hoe-te verblijft binnenin jou. De Waarheid verblijft binnenin jou; heeft dat altijd gedaan en zal dat altijd doen.

Dus het hoe-te geheim is om binnenin te gaan. Het is om de wereld gedurende een korte tijd buiten te sluiten. Dan kan je terug naar buiten komen en omgaan met de wereld als je dat wilt. Je hebt levensspannen geleefd toen je helemaal alleen in een grot geleefd hebt, omdat je gezegd had, “Ik wil niets te maken hebben met de wereld. De wereld is pijnlijk; teveel vibratie, er is teveel gaande. Ik ga helemaal op mezelf wonen, en ik ga de gehele tijd bidden en mediteren.”

Aldus deed je dat, tenminste één levensspanne, waarschijnlijk meer dan één. Maar toen kwam er een aansporing, een gedachte, een idee. “Misschien kan ik mijn Licht ergens naar buiten brengen, en kan ik het met iemand anders diens Licht vermengen. Misschien ben ik bedoeld om meer te zijn dan slechts hier te blijven en binnenin mezelf ingekapseld te zijn.” Dus ging je naar buiten, je ging naar het dorp, je ging naar het klooster om te dienen. Je dient nog steeds. Dat is waarom je in/naar dit leven gekomen bent: Om waarlijk lief te hebben, te dienen, en te herinneren; ja, drie zeer goede woorden, aanwijzingen.

Hoe-te? Misschien zal je iets willen hebben dat de geest ergens anders naartoe zal transporteren om stil te zijn. Welnu, ik spreek niet over iets dat je inneemt of iets dat je rookt, hoewel je dit in andere levensspannen en/of in dit leven gedaan hebt, en er is geen oordeel. Heel vaak heeft het roken of het eten of drinken deel uitgemaakt van een heilig ritueel. Echter, nu spreek ik over iets vibrerends zoals jullie muziek. Er zijn tonen van muziek die je in het bewustzijn kunt berijden naar een plaats van vrede. Dat is, in waarheid, één goede methode die vaak gebruikt werd: om Eén met de tonen van de muziek te worden, om Eén met de tonen van je kristallen schalen te worden.

Dat is waarom sommigen genezing vinden met de kristallen schalen en het tonen. Zij staan de geest toe om ten zeerste afgestemd te zijn met de vibratie van het geluid, en dan kan het hart spreken. Dan kan de genezing gebeuren, en dat doet het, omdat de geest naar één kant geplaatst werd, in/naar een plaats van vrede.

Jullie hebben de techniek van de kaars gekend, waar jullie een kaars aan zullen steken en zullen gaan zitten en naar de kaars staren, totdat er een gevoel van Eenheid is met het licht van de kaars. Dat werkt heel goed omdat, wederom, je de geest in een rustige ruimte plaatst.

Je weet van jezelf dat vaak als je gaat zitten en je zegt, “Oké, nu ga ik vreedzaam zijn, ik ga rustig zijn, ik ga mediteren, ik ga een antwoord vinden, op wat het ook is dat er gaande is,” en het verstand zegt, “Oh, ja, probeer dit maar. Oh, heb je eraan gedacht om …”, het verstand zeer druk raakt. Je weet hoe het verstand kan zijn.

Dus de eerste stap in de hoe-te is om het verstand rustig te maken. Daar is de techniek van te focussen op de bloem waar, wederom, het is zoals het gebruiken van de kaarsvlam. Je begint bij de kleur van de bloem, de delicaatheid van de bloem, één bloemblaadje van de bloem, en je wordt Eén met de bloem. En het verstand wordt een beetje stiller, meer vredig.

Je kunt op dat punt naar binnen gaan en vrede vinden, omdat dat werkelijk is wat je zoekt. Je denkt dat je antwoorden voor de wereld moet hebben, maar wat je werkelijk zoekt is vrede. Het is die plaats van okéheid, die plaats die zegt, “Ja, je bent altijd Dat geweest Wat je bent. Je bent altijd de Liefde en het Licht geweest dat je bent.’

Je mag gedurende één seconde in die ruimte verblijven, misschien voor een half uur, misschien langer. Of heel vaak gedurende de dag kan je stoppen en de diepe ademteug nemen en weten dat dat je aanwijzing is om naar vrede te komen. En dan gebeurt de magie. Ja, er is magie; tenminste het voelt aan zoals magie.

De magie gebeurt, omdat een idee naar je toe zal komen, een gevoel van toepasselijkheid, een gevoel van, “Dit zou een weg om te gaan kunnen zijn.” Het is gewoon een idee. Je zit ermee, en dan mag je zeer druk worden met andere dingen te doen, en komt het naar jou terug. Je bent zeer druk andere taken te doen, je houdt je geest bezig, en dan komt het idee naar je terug. Als het dat doet, schenk aandacht. Ga binnenin. Het hoeft niet voor een lange tijd te zijn, hoewel ik garandeer dat wanneer je eenmaal de plaats van vrede binnenin bereikt hebt, je er tamelijk vaak naar terug wilt keren, omdat het zo goed voelt.

Het is een plaats wat zich met de Alheid van de creativiteit van jou verbindt. Je creëert wat je precies nu ervaart. Je creëert wat woorden van wijsheid schijnen te zijn, woorden van hoop, die via dit vibrerende tempo komen. Je bent de boodschap aan het creëren; je nodigt het uit. Je vraagt, “Ik wil het antwoord op iets weten, maar wat ik echt wil weten, wat ik echt wil voelen, is hoe geliefd ik ben,” en dat ben je. Je kunt iedere richting op lopen, maar je zult nooit wegkomen van de Liefde welke je bent. Dat is het goede nieuws.

Je probeert om zeer intellectueel over de dingen te zijn, en het verstand houdt daarvan, omdat het verstand ervan houdt om te spelen. Dus, in het hoe-te, wat je zult doen is om eerst naar de plaats van vrede binnenin het hart te gaan, de ruimte van vrede dat niets te doen heeft … het hoeft niets te doen. “Oh, mijn hemel, de wereld zegt dat niet.” Maar je hoeft niets te doen; alleen maar in de ruimte van vrede te verblijven.

Als iets zich voordoet voor jou, is dat goed. Als niets komt, zeg dan niet, “Oh, wel, ik faalde weer. Ik kreeg geen idee. Ik kreeg mijn antwoord niet.” Je antwoord is de vrede welke je voelt wanneer je in die ruimte bent. Dan, als er iets is dat je moet doen, zal het je verteld worden. Maar als je niets hoeft te doen, kan je gewoon zitten en in de plaats verblijven welke zo goed voelt.

Wanneer je in de ruimte van het hart bent, de ruimte waar het verstand een vakantie van genomen heeft, die ruimte van vrede, zou ik voor willen stellen dat het eerste idee waar je mee af wilt rekenen is, dat jij verantwoordelijk bent, omdat je dat bent. En nogmaals, ik weet dat dat niet is wat de wereld jullie leert. De wereld zegt dat er heel veel zouden moetens zijn, vele manieren hoe jullie moeten zijn. Maar nee, jij bent degene die creëert. Jij hebt de verantwoording.

Dus verblijf bij het gevoel van verantwoordelijk te zijn, zelfs als het alleen maar gedurende een paar seconden is, of misschien langer, omdat het langer zal worden. Weet dat jij verantwoordelijk bent. Je bent geen slachtoffer. Dat is de stem van de wereld die zegt, “Misschien ben je niet goed genoeg. Je bent het slachtoffer. Je moet je ontwikkelen. Je moet X, Y en Z doen. Je zou niet moeten voelen wat je voelt.”

“Maar ik voel het wel.” Dus ga je naar de plaats van vrede binnenin, en je blijft bij het idee, je blijft bij het gevoel, “Ik ben verantwoordelijk. Ik ben de maker van mijn werkelijkheid,” omdat je dat bent, “En ik kies om gelukkig te zijn. Ik kies om als Licht voort te gaan. Ik kies dat ik iets van dit leven wil maken, dat wanneer ik beslis om mijn lichaam neer te leggen en verder ga naar een andere ervaring, ik zal zeggen, “Dat was een goed leven.” Ik kies om van mijn leven te maken wat ik wil dat het is.”

Dat doe je, dat kan je, en dat zal je. Je hebt wat ze noemen het onbeschreven blad, de schone lei om op te schrijven, en je maakt het op de manier dat jij het wilt maken. Dat is wat je sowieso gedaan hebt, behalve dat iets ervan niet zo vreedzaam of zo belonend aanvoelde. 

Maar nu begin je te zien dat als je niet hier zou zijn, je deze ervaring niet zou hebben als je niet machtig zou zijn, als je niet creatief was, en je bent creatief. Dus als je, daarom, bestaat - en ik verzeker je dat je bestaat - je dat creëert wat je ervaart, en als je dat ervaart wat niet precies  gelukkig of vervullend mag zijn, kan je zeggen, “Oké, ik heb bepaalde hoofdstukken van mijn leven beëindigd. Nu, wat wil ik doen? Wat wil ik doen?

Niet, “Wat zou ik moeten doen,” maar “Wat wil ik doen? Wat zorgt ervoor dat mijn Licht echt aangaat?” Dan zet je het verstand aan het werk om met de ideeën van het hart te werken, naar de plaats waar, wanneer je klaar raakt met dit huidige hoofdstuk, je ernaar kunt kijken en je kunt zeggen, “Wel, weet je, dat was een goed hoofdstuk. Daar was veel dat ik ervaren heb. Oh, mijn hemel, ik heb zoveel ervaren, het was zoals dat de brandslang op me afkwam.” Ja, je kent dat gevoel. “Maar je weet, dat ik nog steeds hier ben. Ik overleefde het.”

Dat staat jou toe om het idee te accepteren dat je de verantwoordelijkheid hebt, dat je machtig bent, dat je creatief bent, omdat je dat bent. Jij bent de verlenging van de Ene Creatieve Geest; niet zoals een Geest daarbuiten Zijnde die verafgood moet worden; dat is een oude gedachte; dat is een oude gedachte waar jullie al gedurende vele levensspannen mee gespeeld hebben. “Alsjeblieft, heer, Ik zal goed zijn. Geef me gewoon … wat dan ook.” Oké, draai dat om en vraag aan jezelf, “Oké, Heer/Dame, wat wil ik in deze volgende dag, deze volgende week, dit volgende decennia? Wat wil ik?”

Een oefening die ik vaak een degenen geef die me vragen, “Wat zou ik moeten doen? Wat ben ik verondersteld te doen?” Ik stel aan hen voor dat zij met een idee gaan spelen van tien jaar of twintig jaren verder te zijn. Neem je leeftijd, wat je denkt dat het nu is, en ga voorwaarts tien, twintig, dertig jaren en kijk terug naar het wezen waarvan je nu denkt dat je bent. Wat zou je graag willen doen met de tussenkomende jaren? Wanneer je gaat worden - laten we een leeftijd uitkiezen - honderd jaar.

Wanneer je honderd jaar oud gaat zijn en je kijkt naar de jij terug die je nu in deze tijd bent, wat zie je dan gebeuren in de tussenliggende jaren? “Wel, ik zie vrienden. Ik zie gouden munten (geld), genoeg; Ik wil niet echt aan hen vastzitten, maar voldoende dat ik kan reizen. Ik wil plaatsen gaan zien. Ik wil met de broeders en zusters wisselwerken die misschien op dit moment schijnbaar ver weg zijn. Ik wil andere plaatsen bezoeken. Ik wil van dienstverlening zijn. Ik heb altijd met kleine kinderen willen werken, de viervoetige kleine dieren. Ik heb altijd gedacht dat als ik genoeg zou kunnen doen met de gouden munten, dat ik in feite vrij zou kunnen zijn om een hele plaats te hebben waar ik van elk en ieder van hen zou kunnen houden - ik denk dat jullie er een woord voor hebben; asiel? Is dat wat het genoemd wordt? - oké, ik zou dat kunnen doen.”

Of je zou kunnen zeggen, “Wel, nee, ik wil dat niet echt gaan doen. Ik wil liever iets anders doen; misschien schrijf ik een boek.” Of, “Zou ik graag een muziekinstrument willen bespelen. Oh. Wel, weet je, dat zou jaren nemen om te doen.”

Wel, wat anders heb je voor je liggen behalve jaren? Begin met het kleine ding bekend als de piccolo, of misschien een langere, wat het ook is dat voor jou aantrekkelijk is. Sta jezelf toe ermee te spelen, “Wat maakt dat mijn hart levend wordt? Waar wil ik zijn? Wat wil ik doen? Met wie zou ik om willen gaan? Met wat voor soort van mensen? Hoe wil ik zijn wanneer ik terugkijk van de honderdjarige oude ik, terugkijkend naar hier? Wel, hé, ik zou kunnen doen…” en dan komen ideeën naar je toe aangaande wat je graag zou willen doen.

Dan krijg je wat zij zeggen - jullie hebben er een uitdrukking voor - je wordt “aangezet”. Je Licht wordt aangezet, en je begint te zeggen, “Wel, ik had niet gedacht dat dat mogelijk was, maar weet je…” En je krijgt het verstand te werken met, “Hoe zou dit kunnen zijn?”

Je speelt met ideeën. Wat belangrijk is, is het gevoel, het gevoel dat zegt, “Oh, ik houd er echt van om dat te doen”; het gevoel van erin tot leven te komen, voordat het verstand daar binnenkomt en zegt, “Oh nee, je kunt dat niet doen.”

Het gevoel van tot leven te komen in wat voor onderwerp of wat voor dienstverlening dan ook dat je echt wilt doen. Op het moment dat je honderd jaar bent, kijk je terug en zeg je, “Wow, ik ben echt blij dat ik dat gedaan heb.” Niet zoals de wereld oordeelt, maar hoe jij oordeelt; hoe jij je voelt, hoe jij tot leven komt. Dat is het hoe-te. Wat voor techniek er ook maar voor jou werkt - de kaars, de bloem, de muziek, de diepe ademteug, de plaats van vrede - kom in/naar de plaats van vrede binnenin, en gebruik dan het meest prachtige geschenk dat je aan jezelf gegeven hebt, de verbeeldingskracht, wat soms gedefinieerd wordt als denkbeeldige actie - verbeeldingskracht - hoe voelt het? Hoe voel jij je in die ruimte? Probeer het uit voor de grootte. Als het niet juist aanvoelt, oké, probeer iets anders.

Omdat, zie je, je ieder moment creëert; ieder moment. Daarom, waarom niet er het beste van te maken dat het kan zijn, de manier dat jou echt uitgebreid laat worden, waar je naar de plaats komt waar je voelt, “Ik ben echt in leven. Hé, ik houd hier echt van. Weet je, gisteren voelde ik me, hmmm, arme ik; Ik denk niet dat er ook maar iets van waarde is om voor te leven.” Je hebt dat van tijd tot tijd gevoeld, toen je gevangen zat in alle mogelijkheden, waarschijnlijkheden van de wereld. Maar dan komt er iemand langs en zij kijken rechtstreeks in je ogen, en je Licht gaat aan.

En je voelt - je denkt niet, maar je voelt - je Eén. Dan wordt alle macht aan jou gegeven. Alle macht, omdat je die macht bent.

Dit is waar je om gebeden hebt. Deze boodschap is waar je om gebeden hebt, deze boodschap van Eén te zijn met elkaar, gelukkig te zijn, aangezet te worden als het Licht dat je bent. Dit is waar je om gebeden hebt.

Geniet ervan. En de ideeën in je hart komen tot leven. Je wilt meer van dit leven maken dan wat aan jou verteld werd dat je zou kunnen doen. Je wilt iets van dit leven maken waar je mee tot leven komt, dat je voelt.

“Ja, dit is wat ik wil doen. Dit is waar ik wil zijn. Dit ben ik.” Het verstand is bedoeld de dienaar van het hart te zijn; niet andersom. Ga eerst naar het hart. Verblijf in het hart, en dan laat het verstand de dienaar van het hart zijn.

Zo zij het.

- Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith 

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees