Dierbaren, groeten van de Arcturiaanse groep. Wij zien jullie aldus iedere dag meer enthousiast en bewust worden. Het is een tijd van feestviering aan deze zijde, aangezien wij het Licht van de mensheid waarnemen immer helderder te worden. Naar deze tijden werd begerig uitgekeken door allen aan deze zijde die samen met Gaia en Haar mensen werken. Weet dat jullie immens geliefd en geëerd worden voor de moed en de dapperheid die jullie tonen te midden van zoveel onrust en worsteling hetgeen in deze tijd opkomt om opgeruimd te worden. Wij wensen te spreken over de grote winsten die jullie op jullie reis gemaakt hebben, omdat velen geloven dat er niets veranderd is.

 

Bewust1

Dit is, omdat zonder dat jullie het je realiseren, jullie ontwikkelende bewustzijn jullie alledaagse geworden is. Neem een moment om de jij van tien, vijf of zelfs één jaar geleden te onderzoeken, en je zult zien hoeveel je gegroeid en veranderd bent in houding en overtuigingen. Kwesties die belangrijk, geldig en onveranderlijk voor je schenen te zijn, lijken niet langer zelfs de inspanning van belangstelling waard te zijn. Je bent naar nieuwe niveaus van bewustzijn verhuisd. 

Sommigen van jullie geloven nog steeds dat een krachtige religieuze ervaring plaats moet vinden of je bent je niet werkelijk aan het ontwikkelen. Nee, dierbaren, de spirituele reis, bestaat uit één voetstap per keer (waarvan sommige “bloedige” voetstappen mogen zijn), elke voetstap brengt je altijd voorwaarts in/naar een nieuwe en hogere staat van bewustzijn. Sommigen zullen krachtige innerlijke ervaringen hebben en anderen zullen dat niet, maar zoek hen niet als bewijs van jullie spiritualiteit of geloof dat zij noodzakelijk zijn.

Oordeel je spirituele waarde nooit gebaseerd op verhalen van de “heiligen” en wijsgeren. Hun miraculeuze ervaringen werden vaker dan niet overdreven en verfraaid door diegenen die indruk op anderen wensen te maken en hun eigen persoonlijke overtuigingen wensen te valideren. De geest vormt energie. Als een serieus religieus individu onophoudelijk rond zou moeten blijven hangen bij de kwetsuren van de kruisiging, is het zeer wel mogelijk dat hij/zij hen voor zichzelf zou kunnen manifesteren. Slechts een gedachte om over na te denken.

De Arcturiaanse groep wenst te spreken over besef -- fysiek, emotioneel en mentaal besef. Waar ik bewust van ben op elk van deze niveaus? Besef dient om het geloofsysteem te verlichten -- de ideeën die je nog steeds vast mag houden die resoneren met oude en afgelopen energie. 

Fysiek, geloven jullie dat het lichaam jullie bestuurt, dat jullie aan de genade ervan overgeleverd zijn? Geven jullie buitensporige macht aan het medische beroep, medicijnen en behandelingen? Hoe volledig accepteren jullie de vele overtuigingen betreffende de leeftijd en aftakeling, waarvan velen gepromoot worden eenvoudigweg voor de financiële winst van farmaceutische bedrijven?

Jullie zijn aan het evolueren in/naar een bewustzijn van Eenheid met de Bron. Jullie kunnen niet Goddelijk Bewustzijn zijn en tezelfdertijd een slachtoffer van het lichaam die jullie zelf voor gebruik op Aarde vormden. Wat ben je aan het creëren, wat wens je om te creëren? Ben jij je bewust dat jouw -- JOUW -- bewustzijn je lichaam vormde en bestuurt?

Begin te begrijpen dat deze JOUW de leiding heeft en de macht en energie is die het lichaam handhaaft en onderhoudt. Het lichaam bestuurt jou niet, JIJ bestuurt het -- het externe manifesterend in overeenstemming met je zielplan en verworven staat van bewustzijn.

Het algemene publiek is zich niet bewust dat ieder reclamebord of actie die het één of andere gevecht promoot tegen een specifieke ziekte, het steviger in het wereldbewustzijn vestigt. De keuze van wanneer het fysieke lichaam te verlaten wordt door iedere ziel op een niveau gemaakt waar zij zich niet opzettelijk bewust van zijn. Hun ziekte kan hun gekozen “eruit” zijn.

Welnu, velen van jullie zeggen; “Mijn vriend was zeer spiritueel ontwikkeld en zij/hij stierf.” Ja, dit is geen probleem om te negeren of om nooit het medische ambt te consulteren, omdat te koppig in absoluut vertrouwen te staan voordat het een verworven staat van bewustzijn wordt, zeer menselijk is.

Deze zijn de stappen waar wij over spreken. Eerst, ken de absolute waarheid -- Ik Ben Goddelijk Bewustzijn en daarom op iedere manier compleet en heel. Verkondig jouw intentie om de oplossing te vinden die het meest innig resoneert met je energie. Ga binnenin, luister, en neem dan wat voor menselijke voetstappen dan ook waartoe jij je gegidst voelt om te nemen. Je mag directe informatie krijgen aangaande hoe de situatie te behandelen zonder hulp van buitenaf of je mag gegidst worden naar de medische persoon of holistische beoefenaar die voor jou juist is.

Intuïtie spreekt zeer zachtjes zoals een duwtje of een “weten”, jou gidsend naar de juiste persoon, zij het legaal, spiritueel of medisch. Begeleiding komt op onbeperkte manieren; als een naam die in het telefoonboek opvalt, iemand die een persoon in een conversatie noemt, of je herinnert je een specifieke professional waar je op een ander moment mee resoneerde. De manifestatie van een bewustzijn van volledigheid is grenzeloos. Geloven dat oplossingen moeten of alleen op een bepaalde manier kunnen komen, beperkt het stromen en handelt om de ervaring te blokkeren.

Besef van het emotionele lichaam is het proces van oprecht wat voor kwesties dan ook te onderzoeken die “jouw knoppen indrukken”. Wanneer jij bij jezelf gewaarwordt op de één of andere persoon, plaats of ding te reageren, en het oordeelt als goed of slecht, geeft dat een kwestie in het cellulaire geheugen aan dat her/erkenning nodig heeft. Reacties zijn geschenken, gereedschappen die niet terzijde geschoven dienen te worden met schuldgevoel of onderdrukking, want zij dienen om jou bewust te maken van kwesties die een dieper onderzoek nodig zijn.

Emoties van kwaadheid en pijn vanuit de één of andere vroegere ervaring, waarvan lang geloofd werd dat zij opgelost werden, kunnen opnieuw tevoorschijn komen, en doen dat vaak ook, zelfs wanneer de ervaring vele jaren geleden was. Dit geeft nooit een falen aan jouw kant aan, maar geeft in plaats daarvan aan dat jouw verworven spirituele gereedheid nu dieper gaat, en dat je vollediger beseft, loslaat en voorbij de ervaring gaat.

Krachtige ervaringen laten een indruk achter in het cellulaire geheugen en gaan door te manifesteren als buitensporige angsten, aantrekkingen, wensen enz. totdat zij opgeruimd zijn. Veel van wat je nu spiritueel oplost heb je doorheen vele andere levensspannen met je meegedragen, maar alleen in dit leven was je ontwikkeld genoeg om het te adresseren.

Besef van het mentale lichaam betekent tijd te nemen en om serieus en oprecht alles dat je denkt en gelooft waar te zijn onderzoekt. Overtuigingen gepresenteerd en geaccepteerd door je gedachtepatronen, scholen, kerken en “experts”, alsook sterke vastgehouden overtuigingen met je meegebracht vanuit vroegere levens, dienen om je geloofsysteem te vormen. Echter, veel van wat individuen vasthouden waar te zijn, representeert eenvoudig wat voor overtuigingen dan ook er op dat moment populair zijn.

Het onderzoek van iemand diens geloofsysteem, resulteert vaak in het her/erkennen van een noodzaak om te onthechten van de één of andere organisatie of groep -- eentje die volledig diende op een bepaald tijdstip, maar niet langer meer resoneert met de nieuwe staat van bewustzijn van het individu. Daar zijn diegenen die kiezen om in ontgroeide plaatsen te blijven, eenvoudig om de kameraadschap en vertrouwdheid, maar dit zal alleen maar dienen om de evolutionaire reis te stagneren. Het venster op Aarde voor ascentie is NU.

Wij herinneren jullie aan het belang van zelfonderzoek op alle niveaus, omdat het een krachtig gereedschap is voor het ontdekken van overtuigingen die je ontwetend nog steeds vast mag houden. De materiële wereld manifesteert concepten van de spirituele werkelijkheid -- interpretaties van een collectief bewustzijn geconditioneerd met overtuigingen van goed en slecht en afscheiding. Jullie zijn gereed om het gordijn van het materiële gevoel terzijde te trekken en volledig de werkelijkheden te omhelzen die jullie daar zullen vinden.

Sommigen, na God ontdekt te hebben en “gered” te zijn, kiezen om de kantjes er vanaf te lopen doorheen het leven in de overtuiging dat eenmaal “gered” zij niets meer hoeven te doen. Zij vragen zich dan af waarom hun levens op het één of andere punt onderweg uiteen mogen schijnen te vallen. Nee, dierbaren, het is waar, jullie aangeboren Zelf belichaamt welzeker alle kwaliteiten van het Goddelijke, maar dit moet wel jullie verworven staat van bewustzijn worden voordat het volledig buitenwaarts kan manifesteren.

Het is belangrijk om minstens eenmaal per dag rustige tijd te hebben, waarin je in waarheid na kunt denken en kunt rusten na je intenties verkondigd en Licht naar je cellen, chakra’s en de wereld gestuurd te hebben. Je zult ook intuïtief naar andere acties gegidst worden, omdat in het stille besef, je ontvankelijk wordt. Dit is de evolutionaire reis, en deze zijn de voetstappen.

Onderzoek je geloofsysteem op alle niveaus, om voor jezelf de gebieden te ontdekken waarin je meer vatbaar mag zijn voor wereldovertuigingen. Vroegere levenservaringen en het cellulaire geheugen zorgen ervoor dat individuen meer open staan voor sommige overtuigingen dan andere. Een persoon die vele levensspannen ervaren heeft van een slechte gezondheid is vaak meer ontvankelijk voor wereldconcepten van ziekte, terwijl een ander, die in één of meer levens gemarteld werd voor zichzelf uit te spreken, meer vatbaar mag zijn voor overtuigingen betreffende wetten en voorschriften -- altijd angstig van niet te doen wat hen verteld wordt.

Een persoon die vele levensspannen doorbracht toegewijd te zijn aan de georganiseerde religie, mag nog steeds blindelings en zonder vragen er weer tot aangetrokken worden in de overtuiging dat alle religieuze doctrine waarheid is. De bekwaamheid om iemand diens diep vastgehouden valse overtuigingen te her/erkennen en aan hen voorbij te gaan, komt wanneer je begint om serieus ermee te werken en je intuïtie te vertrouwen, niet afdankend wat naar jou toekomt als zijnde onbelangrijk.

Als je het al niet gedaan hebt, verkondig je intentie om te evolueren, om op te ruimen en voorbij te gaan aan alle overblijvende overbodige cellulaire herinneringen. Onttrek de aandacht van alle driedimensionale promoties en hype die jullie onophoudelijk bombarderen.

Wordt jullie eigen autoriteit, de macht terugnemend die jullie onwetend weggaven, en ben wie jullie al zijn/jij al bent.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep 

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Bezoek ook onze webshop 

en meer informatie op de Facebook Pagina
 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees