Jullie vragen wat er gedaan kan worden om de ontwaking van de mensheid en hun opvolgende Ascentie verder te helpen te midden van de schijnbare chaos van onze huidige tijden: “Het Goddelijke, het Universum, heeft een manier van de dingen opnieuw te ordenen, het proces van de tijd zelf te herstructureren om te verzekeren dat alles doorgaat te stromen zoals het bedoeld is. Als een resultaat hiervan, is niets ooit werkelijk uit synchroniciteit, het goddelijke recyclet mogelijkheid, brengt de dingen in/naar de manifestatie die zullen verzekeren dat alles een doel dient, een functie dient, een hoger perspectief heeft, een hogere macht, een hoger gebruik en dit is hier het geval.

 

 

Hilarion1

 

Dus hoewel jullie wereld ten dele achter is, heeft het Goddelijke dat gebruikt ten gunste van allen. Wat er nu over de gehele planeet heen gebeurt maakt deel uit van het proces, het maakt deel uit van het plan, het is hoe de dingen bedoeld zijn te zijn. Verschuivingen en veranderingen kunnen zich niet voordoen zonder risico en gevaar, kunnen zich niet voordoen zonder systemen en structuren die gebroken en uiteen getrokken, opnieuw gearrangeerd en getransformeerd worden, zonder enige pijn, enige moeilijkheden, enige conflicten. Dit is altijd hoe het geweest is maar niet altijd hoe het zal zijn. In de toekomst, zal verdere evolutie natuurlijker zijn, meer stromend en meer gratievol in de tijd.

Dus, jullie wereld heeft onophoudelijke zorg en aandacht nodig, dat is wat het vereist, dat is wat het gegeven zal worden. De Meesters en de Engelen buigen hun aandacht naar de wereld, focussen hun gedachten erop; werken via de Lichtwerkers van de wereld, houden de vrede, de focus en functie in de gaten en handhaven het, helpen het te herstellen, uit te lijnen en opnieuw te verbinden; helpen om comfort en zekerheid, begrip en waarheid te geven. 

Jullie vragen wat er meer gedaan kan worden en ons antwoord is simpel. Liefde is het antwoord, het is altijd het antwoord geweest, zal altijd het antwoord zijn. Liefde is wat ontbreekt, Liefde is wat nodig is, Liefde is wat er gegeven moet worden. Liefde altijd, Liefde immer! Naar diegenen die haten en vernietigen, naar diegenen die proberen te redden, naar diegenen die lijden, naar diegenen in angst; Liefde, Liefde, Liefde is de weg! En aldus zouden wij jullie willen aanmoedigen, en wij zouden jullie willen aanmoedigen om die anderen aan te moedigen Liefde te sturen, altijd en alleen en immer Liefde. Liefde en Licht! Liefde en Licht! Liefde en Licht!

Het is moeilijk, wij weten het, wanneer daar diegenen zijn die zouden willen doden, diegenen die Liefde aan beide zijden van de wereld zouden willen vernietigen, die zien dat dit een oplossing is, wanneer iedereen weet dat het dat niet is. Het is gemakkelijk om te haten, het is gemakkelijk om te denken dat Liefde alleen voor de slachtoffers gereserveerd moet worden, alleen voor diegenen die het juist hebben, maar Liefde is Onvoorwaardelijk en Universeel en het moet op allen toegepast worden, en als het bij wie dan ook nodig is, is het nodig bij diegenen die zichzelf voor de gek gehouden hebben met te denken dat macht goed is en dat haat en vernietiging God dient. Zij zijn meer dan wie dan ook in behoefte van Liefde. 

Liefde is transformerend. Liefde kan en zal de wereld transformeren, de Aarde. Te zijner tijd, zal iedereen deze waarheid zien, maar eerst aan het begin, zal haat naar de oppervlakte stijgen. Haat en angst. Dit moet dan met Liefde tegemoet getreden worden. Weet dat Liefde immer is, dat Liefde eeuwig is, dat Liefde eindeloos is, dat Liefde de grootste macht/kracht is die er bestaat, dat het in staat van wonderen, transformaties en veranderingen voorbij het voorstellingsvermogen is!”

Tot Volgende Week… 

IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan

Hilarion - In het Mystieke Huwelijk is er Hoop - Deel 1

 

Bron : Denk met je Hart

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees