Terwijl jullie door de krachtige energieën van deze tijden heengaan, weet dat jullie nooit werkelijk alleen zijn of vergeten worden. Veel dat binnenin jullie is wordt getransmuteerd en getransformeerd in/naar een hogere versie van jezelf. Dit kan bij tijden ongemakkelijk zijn. Wij adviseren rust en goed te zijn voor jezelf terwijl dit aan het gebeuren is. Alle lagere vibraties verlaten jullie menselijke opererende systeem en terwijl dit zich voordoet, is het belangrijk om hen te accepteren en te omhelzen als een onderdeel van jullie evoluerende menselijkheid en deze ervaringen gewoon toe te staan totdat zij vertrekken. Voed hen niet of vertel jezelf dat je ongelijk hebt vanwege deze ervaring.

 

Hilarion1

Je hebt geen ongelijk om deze ervaring te hebben, dus verloochen jezelf niet. In het hogere perspectief van deze veranderende tijden, stellen jullie nieuwe richtlijnen in voor de hoogste visie van jullie eigen leven om het in jullie persoonlijke ervaring te manifesteren. Jullie hoeven het anderen niet naar de zin te maken terwijl dit gebeurt of hun goedkeuring te zoeken, omdat jullie een soeverein wezen zijn net zoals zij zijn en hebben het geschenk van het tot uitdrukking brengen van de Vrije Wil.

In deze tijden, zijn er heel veel mensen die het concept van het Eenheidsbewustzijn gebruiken om hun gedrag te excuseren, terwijl zij de rechten van anderen niet in ere houden om alles te zijn dat zij kunnen zijn. Een ieder van jullie is hier om jullie speciale en unieke gaven naar de wereld te brengen gedurende deze tijden, en omdat zij geschenken zijn die jullie als een individu brengen; hebben jullie het recht om de koers in te stellen van hoe jullie wensen om het aan de wereld te presenteren. Geen ander heeft het recht om die keuze voor jullie/jou te maken. Te zijner tijd, wanneer er niet langer wie dan ook meer is die een ander diens bijdrage zou misbruiken voor diens eigen redenen, zal ware eenheid beginnen plaats te vinden. Dit is een staat van zijn waar ieder individu het tot bloei komen van het hogere potentieel de ander viert, wat gebeurt zonder de bezorgdheid van dat er voordeel van genomen wordt, want dan zal een hogere Universele Wet van kracht zijn. Het is goed om je onderscheidingsvermogen in deze kwesties in deze tijd te gebruiken en om je eigen grenzen in te stellen. 

Er zijn zeer veel mensen op de planeet die naar antwoorden zoeken en deze individuen zullen bepaalde informatie aantrekken en er tot aangetrokken worden, omdat zij resoneren met de waarheid die aanwezig is. Er zijn vele individuen die informatie presenteren welke zij aanbieden in samenwerking met ons, en zij zijn het die erkend en opgezocht zouden moeten worden voor de waarde die zij voort brengen in wat zij aanbieden aan diegenen die zoekende zijn. Diegenen die samen met ons op deze manier dienen, zijn individuen waar wij van de geascendeerde rijken mee samen en doorheen werken, en wij streven ernaar om de waarheid in diens hoogste vorm te presenteren voor het leren, begrijpen en onderscheiden van diegenen die zoekende zijn. Allen die dit werk samen met ons doen zouden gekend moeten zijn als onze gekozen afgevaardigden, en iedere mededeling van de informatie die plaatsvindt zou terug gecrediteerd moeten worden naar degenen die in een dergelijke dienstverlening met ons zijn, want dit is waar onze grootste invloed plaatsvindt om een positief effect te maken, mondeling via hun fysieke wezens of via het schrijven of artistieke werken.

De individuen die met ons samenwerken en ons toestaan om ons Licht en onze wijsheid tot uitdrukking te brengen in de wereld, werden zwaar getest en beproefd op hun pad doorheen het leven, en hebben veel opgeofferd om dit werk te doen en zijn waardig tevoorschijn gekomen om onze werkelijke afgezanten genoemd te worden. Zij hebben nu en in de toekomst veel te geven, want zij zijn onze stem op de planeet. Wij keuren hen goed en ondersteunen hen en dit is altijd de weg geweest om eeuwige waarheden door te brengen, zelfs tijdens eerdere gouden tijdperken op de planeet. Zij zijn onze stemmen die mondeling tot uitdrukking gebracht worden, door het geschreven woord en door vormen van kunst, muziek en technologie en vele andere vorm van expressie. Wanneer iemand een dergelijk Licht op de planeet ontwikkelt door ijverige toepassing en naleving van de hoogste spirituele principes, worden degenen van de hogere rijken naar hen aangetrokken en omringen hen, bieden onze Liefde aan, ondersteunen en beschermen hen. Wij weten dat alles dat zij doen voor het hoogste en grootste goede van allen op de planeet is.

Wat wij naar de wereld brengen via deze afgezanten is de kennis en het begrip dat nodig is voor de mensen van de wereld en het is onze hoop dat als zij zoeken, zij zullen vinden wat zij nodig zijn om het te vinden, zonder verder verward en afgeleid te worden van hun intensieve zoektocht naar de waarheid en de antwoorden die onze afgezanten bezitten.

Tot Volgende Week…

IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

2009-2016© Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
 
Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees