Op 21 december 2012 houdt de long-count kalender van de Maya’s op met tellen. Volgens velen zal dan de wereld vergaan. Niets is minder waar! De long-count kalender van de Maya’s betreft een cyclus van precies  1.872.000 dagen welke op zich weer  is onderverdeeld in 13 periodes van elk 144.000 dagen. We bevinden ons momenteel in de 13e en dus laatste cyclus, die op 21 december 2012 zal zijn voltooid. Omgerekend was de startdatum van de ‘long-count’ kalender op 11 augustus 3114 v.Chr. Volgens de NASA berekeningen staan de planeten van ons zonnestelsel binnenkort op een rechte lijn met een centrale zon in het Pleiaden stelsel. Tevens bereikt ons zonnestelsel rond 12 december 2012 een fotonenbelt waar het (dus ook de aarde) in ongeveer 1000 jaar doorheen zal trekken.

 

 

 

Dit vindt grofweg elke 26,000 jaar plaats, de tijd die ons zonnestelsel nodig heeft om haar cycles via alle tekens van de dierenriem rond die centrale zon in het Pleiaden stelsel te voltooien.

We staan dus op het punt die fotonenbelt binnen te trekken en het duurt ongeveer 1000 jaar voordat we die fotonenbelt aan de andere kant weer uit zullen trekken. Wat een toeval met wat de Bijbel vertelt over een periode van 1000 jaar vrede! Gelooft u echt dat dat toeval is?

Die fotonenbelt kenmert zich door hogere energie vibraties dan waar de aarde zich tot nog toe, in het Vissen tijdperk, heeft bevonden. Met het Waterman tijdperk hebben we die fotonenbelt en die hogere energie vibraties bereikt, waardoor de poort naar hogere dimensies opengaat.

Wat de bijbel zegt over een duizendjarig vrederijk, is dus wetenschappelijk bewezen. De Bijbel heeft dus wat dat betreft gelijk. Het hele zonnestelsel, inclusief onze aarde en alle mensen op aarde, Christenen en niet-Christenen, zullen de invloed van die hogere energie vibratie ondervinden. De mens bestaat zelf ook uit energie, die met een zekere frequentie vibreert. Vrede kan alleen worden bereikt als je als individu verdraagzaam bent tegenover anderen en alle negatieve overtuigingen, gedachten, emoties en akties achter je kunt laten, het WIJ-ZIJ gevoel los kunt laten en het WIJ-gevoel kunt omarmen. Daarmee verhoog je je eigen energie vibratie zodat deze overeenkomt met die van die fotonenbelt, die momenteel wordt bereikt en waar we gedurende de komende 1000 jaar in zullen verblijven.

Christenen die blijven beweren dat alleen zij het voorrecht hebben om dat 1000 jarige rijk van vrede te betreden en dat niet-Christenen kinderen van de duivel zijn leven echter, met respect, nog steeds in de Middeleeuwen - de tijd dat de massa nog niet kon lezen en schrijven, waarin de Kervaders voor de mensen dachten en hen levensregels oplegden. De moderne mens kan voor zichzelf nadenken, determineren en elimineren, het kaf van het koren scheiden. Daar is lef voor nodig, maar gelukkig steeds meer mensen tonen die lef. Hoe meer mensen die poort naar de hogere dimensies doorgaan, hoe beter. Iedereen heeft die mogelijkheid, los van religies, politiek en etnische afkomst.

 

Bron : Plazilla

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees