Naar mijn inzien en gevoel, vergezeld van wonderverhalen die heden ten dagen nog steeds worden verteld en beleefd geloof ik werkelijk dat ieder van ons op deze aardbodem een 'Engelbewaarder' heeft. Misschien hebben sommige mensen moeiten om hierin te geloven en staan er sceptisch tegenover. Volgens spirituele auteurs en uittreders bestaan Engelen echt! Engelen zijn Goddelijke lichtwezens die ons hier op deze aarde -indien wij daar ontvankelijk voor zijn- een boodschap willen brengen...

 

Wat is een 'Engelbewaarder'

Een 'Engelbewaarder' is een fijnstoffelijke spirituele hooggeplaatste Ziel, die is overgegaan naar de Hogere Sferen vanwaar deze de opdracht heeft gekregen ons mensen op deze aarde te begeleiden en te beschermen. Gereïncarneerde Zielen met een zwaar karma hebben er doorgaan wel twee om hen in zware taken te begeleiden.

Waarvoor dient een 'Engelbewaarder'?

Een 'Engelbewaarder' is een beschermengel die ons al vanaf onze geboorten begeleid en beschermt. Deze probeert te voorkomen dat wij niets doen dat niet past in ons karma, en hoedt ons voor gevaren van buitenaf. Deze ervaren Ziel zal al het mogelijke doen om onze Ziel en ook ons lichaam te beschermen tegen alle onheil. Alleen als het gebeurde niet in ons karma past, laten ze het gewoon gebeuren. Dit maakt ons wijzer en is voor ons een leerschool. Maar dan moeten we wel bereid zijn hiernaar te luisteren, en in eerste instantie er in te geloven.

Kunnen we onze 'Engelbewaarder' zien?

'Engelbewaarders' laten zich zelden zien. Ze laten zich wel horen of voelen. Door hun fijnstoffelijkheid -doordat zij geen fysisch lichaam meer bezitten en in een andere sfeer vertoeven- zijn zij niet altijd bij machten om zich op deze aarde te vertonen. Door ons positief in te stellen en terzelfdertijd ontvankelijk te zijn voor het spirituele, zal het Hoger bewustzijn ons in staat stellen om onze problemen op te lossen. Door intuïtieve ingevingen zullen we al het nodige te weten komen die we op dat bepaald moment nodig hebben. Kan ook nuttig zijn bij redding in gevaar. Bij gevaren zal onze beschermengel ons via intuïtieve weg net op tijd inlichten. Luisteren is dan de boodschap! Anders zijn we verkeerd bezig...

Hoe kunnen we onze 'Engelbewaarder' voelen?

Een ontmoeting met een 'Engelbewaarder' geeft een heerlijk gevoel van vrede, geborgenheid, veiligheid, geeft troost en hoop. Ze hebben een liefdevolle en vertrouwelijke uitstraling. Ze zijn altijd bereid ons op soms moeilijke wegen van ons karma te vergezellen. Meestal ontmoeten mensen hun 'Engelbewaarder' in moeilijke tijden. Wanneer de nood het hoogst is, is de hulp het dichtst bij!

Een goede raad voor behoeftige Zielen;

  • Geloven in je eigenschappen en talenten!
  • Rust en kalmte bewaren!
  • Luisteren naar je intuïtie!
  • Liefde en vriendschap uitstralen!
  • Ingaan op de stem van je hart!
  • Proberen boodschappen te ontvangen!
  • Positieve gedachten vast te houden!
  • Ontvankelijk te zijn voor zielewijsheid!
  • Bewaren van vrede en liefdevolle dingen of herinneringen!
  • Want; Geluk maak jezelf!

 

Tot slot:

Als we zo wijs leven, zullen heerlijke gevoelens van gelukzaligheid zich van ons meester maken, om alzo vredelievende, blije en gelukkige mensen te worden! Dan is je 'Engelbewaarder' zonder twijfel in je nabijheid!

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees