Al jullie blokkeringen komen naar boven voor loslating, dat is waarom jullie hen blijven ervaren. Het is frustrerend voor jullie, het neigt ernaar om jullie ertoe te krijgen te denken dat jullie, zoals sommigen van jullie het uit zouden kunnen drukken, "een verspilling van ruimte" zijn, niet goed genoeg, als jullie al deze schijnbare goedgebalanceerde individuen zien die normale productieve en tevreden stellende levens leiden. Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn - NIEMAND is een verspilling van ruimte, hoewel sommigen de tijd mogen lijken te verspillen, hun levens lijken te verspillen - niets dat wie dan ook doet is verspild, er is altijd een les om geleerd te worden, en het wordt altijd geleerd, zo niet in dat moment, dan uiteindelijk.

 

exploding_heart

Dus, geef jezelf een pauze, zoveel als je graag wilt, want dat is over het algemeen wat je nodig hebt. Wanneer je het nemen van een pauze weerstaat, wanneer je de drang bevecht, vermijd je de kans iets te ervaren dat begraven of ontkend werd dat naar de oppervlakte moet komen,  opgemerkt en ervaren moet worden, en dan kan het blijmoedig en gemakkelijk worden losgelaten. Dat is wat blokkades zijn, een oproep om iets dat diep gezeteld is tevoorschijn te laten komen en genezen en losgelaten te worden. Maar de meesten van jullie werden goed getraind om hen te begraven, te ontkennen of te bevechten. Hen toestaan om tijd te nemen om naar de oppervlakte te komen is geen uitstellen, het is essentieel innerlijk werk, maar wanneer jij jezelf oordeelt vertraag of stop je het proces, en dan mag het lijken dat je aan het uitstellen bent.

Ertegen vechten werkt niet, alleen Liefde werkt! Hoe vaak moet dat aan jullie verteld worden? Jullie proberen om van anderen te houden terwijl jullie jezelf veroordelen en beschuldigen, en het kan niet werken omdat, wanneer jullie weigeren om van jullie zelf te houden, jullie de Liefde buiten jullie levens sluiten. Liefde is jullie natuurlijke staat, jullie zijn Het nodig. Het buiten te sluiten put jullie uit en laat jullie angstig, kwaad en wraakzuchtig achter, dan projecteren jullie deze negatieve gevoelens op/naar anderen om je beter te voelen, maar dat zorgt er alleen maar voor dat jullie je slechter voelen.

Er is geen ander antwoord op al jullie problemen, alleen Liefde, Liefde, Liefde; en dan nog meer Liefde. En jullie moeten beginnen door jullie zelf te accepteren en van jullie zelf te houden. Dus waarom het nu niet doen? Het te vertragen maakt helemaal geen zin, het voegt alleen maar toe aan jullie ontevredenheid en ongelukkigheid, of misschien berokkent het jullie zelfs meer lijden.

Nu, terwijl jullie snel het moment naderen van de ontwaking van de mensheid, is het tijd om al jullie overblijvende bindingen met de illusie los te laten - angst, kwaadheid, bitterheid, rancune, jaloersheid, onwaardigheid, onaanvaardbaarheid, oordelen, enzovoorts - en sta Liefde toe om jullie harten te vullen. Harten werden gemaakt om met Liefde gevuld te zijn, dus open hen en laat dat gebeuren. Velen van jullie hebben het ervaren verliefd te worden, of voelden intense liefde voor familie of vrienden, en jullie weten hoe goed dat voelt; en deze Liefde is altijdblijvend, eeuwig, zelfs de dood komt niet tussenbeide of beëindigt Het, dus waarom het buitensluiten?

Het is de Goddelijke Wil dat jullie permanent in een staat van Liefde leven, en in waarheid doen jullie dat, altijd, maar jullie hebben gekozen om Het te verbergen voor jullie besef. Zonder Het toe te staan jullie harten te vullen zullen jullie nooit tevredenheid of genoegzaamheid vinden, jullie zullen gewoon doorgaan te zoeken, in alle verkeerde plaatsen, voor die ongrijpbare en schijnbare onverkrijgbare staat. Maar Het is precies daar in het centrum van je wezen, en Het zal je nooit verlaten omdat Het Jij is.

Jullie kunnen niet, nooit, aan jullie zelf ontsnappen! Ontkennen dat jullie Liefde zijn, vermijden met Liefde in contact te komen, de vlam van Liefde begraven die eeuwig binnenin jullie verblijft is wat al jullie angsten, ongerustheden, kwaadheden en conflicten veroorzaakt. Je voelt je alleen, bedreigd, in gevaar, en dus probeer jij jezelf te beschermen door ofwel jezelf te omgeven met beschermende barrières (fysiek of psychologisch) of door diegenen aan te vallen waarvan je denkt dat zij je overleving bedreigen, het "vecht of vlucht" syndroom. Maar als allen Eén zijn, zoals jullie zeer zeker zijn, dan kunnen jullie alleen jullie zelf aanvallen, of jullie zelf tegen jullie zelf verdedigen, en dat maakt helemaal geen zin. Jullie allemaal hebben dezelfde behoeften en verlangens, en als jullie alleen maar harmonieus, meedogend en liefdevol samen zouden werken, zouden en zullen alle kwesties opgelost worden.

Het is slechts jullie zelf waar jullie angstig voor zijn en waar jullie je tegen verdedigen maar, vanwege de vaardigheid waarmee jullie de illusie construeerden, lijken deze angsten zeer echt, en jullie gebruiken jullie menselijke lichamen om het voorkomen van afgescheidenheid van elkaar te handhaven, elkaar oordelend als anders, vreemd, onbetrouwbaar en gevaarlijk. Jullie behoren merendeel tot teams - families, religies, corporaties, politieke partijen, sportteams, naties - allen welke andere loyaliteiten schijnen te eisen die je moet ondersteunen en moet verdedigen tegen waargenomen vijanden - andere gelijkaardige teams. En tijdens deze perioden wanneer er geen waargenomen bedreiging daarbuiten is, dan vechten jullie onder jullie zelf. Het vechten is endemisch geworden, zoals een besmettelijke ziekte waar niemand aan kan ontsnappen. En jullie media bouwt deze angsten van bedreiging en conflict zeer agressief op om de illusie te handhaven.  

Jullie zijn allen Eén, maar de illusie verbergt dit schitterend voor jullie, omdat, er binnenin, jullie allemaal absolute meesters zijn in zelfbedrog. Wanneer jullie er eenmaal mee beginnen om jullie zelf te accepteren, inclusief jullie schaduwkant, de delen die jullie begraven of ontkennen, dan daagt het besef dat niemand anders dit voor jullie/jou kan doen en dat niemand anders jullie/jou kan tegenhouden van het aldus te doen. Zelfacceptatie is het grootste geschenk dat jullie aan jullie zelf kunnen schenken, en als God jullie Onvoorwaardelijk accepteert, zoals hij zeer zeker doet, dan waarom zouden jullie dat dan niet evenzo doen?

Jullie werden volmaakt gecreëerd, zoals jullie talloze keren verteld werd, omdat wat het ook is dat God creëert door diens ware natuur volmaakt is. Creatie is de absolute volmaakte demonstratie van de oneindige volmaaktheid van God, en de illusie is slechts een onechte poging om jullie van die eeuwige staat van volmaaktheid af te scheiden, hetgeen onmogelijk is omdat het de enige staat is die bestaat.

Stop ermee om het Licht van jullie volmaaktheid voor jullie zelf en anderen te verbergen, open jullie zelf om de doorgaande Liefde-stroom waarin jullie volledig ondergedompeld zijn te ontvangen en erin te baden, en al jullie angsten, zorgen en ongerustheden zullen weggespoeld worden terwijl het door jullie heen stroomt en jullie uitlijnt met de Werkelijkheid, in een complete harmonieuze integratie met al Gods kinderen.

De enige barrières jegens Liefde in jullie levens zijn de barrières die jullie zelf uit angst opgericht hebben, en alleen jullie kunnen hen omlaag halen. Doe dat aldus, en laat alle stress van het handhaven/onderhouden van hen wegvallen, dan zal Vrede de stress vervangen en kunnen jullie jezelf op de eerste plaats geheel geven aan het leven van de reden voor jullie creatie. Om in leven te zijn is om wakker te zijn, en tekenen van leven zijn aan het terugkeren naar jullie slapende vormen.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees