De zeven lagen van de aura corresponderen met de zeven lagen die samen ons wezen vormen. Van boven naar beneden: de Goddelijke, de Monadische, de Spirituele, de mentale, de Emotionele, de Etherische en tot slot de Lichamelijke al deze lagen zijn omgeven door een omhulsel, dat het auraschild heet. Elke laag is onderverdeeld in zeven sublagen, zodat er in het totaal 49 lagen met energetische activiteit zijn. De hoogste is de Goddelijke, waar het Opperwezen wordt ervaren. Daaronder zit de Monadische laag, het middel waarmee de ziel zich uitdrukt. Gezegd wordt dat de ziel de lagere lagen gebruikt om te rijpen en ervaring op te doen voor zijn groei en genezing.De spirituele laag fungeert als geleider naar hogere aspecten door meditatie, gebed en innerlijke reflectie. De mentale laag bestaat uit onze houdingen ten opzichte van het leven.De Emotionele laag gaat verder open naarmate we gevoeliger worden en ons beter kunnen laten leiden door onze gevoelens. Hij correspondeert met onze overtuiging dat we waardevol en goed zijn en dat we liefde, vriendelijkheid en respect waardig zijn. Hij bestaat uit onze wensen en is, als gevolg van onze onophoudelijke verlangens, erg veranderlijk. in deze laag ontstaan ziekten die de lichamelijke gezondheidheid ernstig kunnen aantasten. Door de Emotionele laag ervaren we een reeks tegenstellingen, zoals plezier en pijn, angst en moed, verbondenheid en ongebondenheid. Hier wordt energie geblokkeerd en gëimplodeerd als allesoverheersende verlangens om ons leven beheersen. De etherische laag is de dikste en meest gecondenseerde van de subtiele lagen. hij vitaliseert en stimuleert de Lichamelijke laag en verbindt ons met de cycli en ritmen van de aardse energie. De Chakra's bevinden zich in deze laag energie.Naast de Lichamelijke laag. De chakra's stimuleren de endocriene klieren van de Lichamelijke laag, die afhankelijk van onze gevoelens en houdingen, verschillende gezondheidstoestanden creëert.

De Lichamelijke laag bevat al onze organisch systemen en bestaat uit gassen, vloeistoffen en vast materiaal. In deze laag kan onze ziel zich uitdrukken. De levenslessen leren en wijsheid vergaren. Alle lagen hebben hun eigen wisselwerking.Het zijn uiterst gedifferentieerde energievelden waar onze geest, onze gevoelens en ons lichaam als één functioneren. Lichaam ,geest,ziel vormen een onafscheidelijk continuüm. In de jaren 30 werkt de kirlian-fotografie ontwikkeld. zulke fot's laten geen beeld zien van een aura, maar tonen dat alles wat leeft, omgeven is door een energieveld, dat wordt beïnvloed door veranderingen in lichaam en emoties.zie de foto's hieronder

 

 

Bron: Chakra's ontcijferd van ambika Wauters

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees