Zegeningen Geliefde Lichtstam, Zoals ik in het voorafgaande artikel aanhaalde aangaande de Herrijzenisfase, zullen wij ons in de eerste weken van Maart in diepe lichamelijke voorbereiding gewaarworden. In midden-Maart zal, de volgende golf van versterkt Licht gericht op de versnelling - en specifiek de belichaming - beginnen te arriveren. Dit betekent dat de volgende paar weken belangrijk zijn voor de Herrijzenisfase, de bewuste vermenging van het Hogere en Lagere Zelf. Voor sommigen stijgt het voort verwelkomen van de Gechristende staat van bewustzijn naar een gloednieuw niveau. De dingen gebeuren snel dit jaar; schenk aandacht.

 

fases

Christelijke Ascentie - Zuivere Eenheid of Kristallijnen Bewustzijn

Onze Christelijke Ascentie op Gaia is een uniek Ascentieproces. Wij zijn wezens die opgesloten kunnen worden in de dichtheid, volledig schoongeveegd van hun hogere vaardigheden, en herenigen ons met de Bron terwijl we nog steeds in de vorm zijn. Het maakt ons buitengewone sterke Schepperwezens; we worden capabel van te verbinden met, en te handhaven, het Bron Bewustzijn in iedere situatie.

De ervaring van de werkelijke Gechristende staten overschrijft het multidimensionale bewustzijn in/naar Eenheid met de Zonne/Solar Zijnheid, en dan de Bron. Dit reikt voorbij de eenheid van het Hogere en het Lagere Zelf; er is een diepgaande eenwording met het Zonne aspect van onze gefractaliseerde natuur. Velen van ons zijn gereed om zich aan dit niveau over te geven als de Herrijzenisfase tot een afsluiting komt gedurende de volgende twee maanden voor de eerste belichamers. Velen ontvangen dagen van deze staat om hun energiegebieden en bewuste gewaarwording van die werkelijke Gechristende staat uit te strekken. 

Wij ontvangen deze staten van zuiver Christus Bewustzijn om twee redenen. Ten eerste, om de Zonne/Solar dynamica van Gaia’s gebieden (Gaia’s rasters, het Menselijke Hartraster, Noosfeer) voor de aankomende instromingen van Licht te versterken. Ten tweede, staat het ons toe om de bewuste Vrije-Wil keuze te maken als we voorwaarts willen gaan. We ontvangen één dag of twee dagen van de ervaring, dan trekt het zich een beetje terug voor integratie en de mogelijkheid om uit te stappen of door te gaan. Waarom niet doorgaan? Eenvoudig gezegd, dat niveau van bewustzijn is ietwat zelfstandig; er is geen standaardinstelling voor oud gedrag, het oude Zelf. Je zult de IK BEN staat van Zijnheid worden. Ik besprak mijn drie-dagen ervaring hiervan in dit interview op  InLightUniversal.

Golven van Licht

We hebben drie voorbereidende golven van intens Licht voorafgaand aan de dimensionale verschuiving flitsen van 2017. De eerste arriveerde midden-December van vorig jaar en stroomde door naar midden-Januari. Dat was toen wij werkelijkheden migreerden vanuit de lagere tijdlijnen naar de hogere tijdlijnen. Synthetische tijdlijn structuren welke de mensen dezelfde werkelijkheid her-creërend hield werden ontmanteld. De synthetische tijdlijn impuls voor meer van hetzelfde, die lastige maas in de Vrije Wil, viel weg. Einde van een Tijdperk. Vanwege het tijdsverloop duurt het een poosje om te settelen. Er zijn velen die waarschijnlijk nooit het Licht op de manier dat wij dat doen zullen ervaren. En toch is de versnelling bezig tastbaar te worden, zelfs voor de nieuw ontwaakten. Alles is goed. Houd je focus op de ascentie als dat jouw uitkomst/tijdlijn keuze is.

De hogere Ascentie tijdlijnen waren toen versterkt, aldus het Meesterschap collectief nu de mogelijkheid voor de volledige belichaming heeft. De belichaming verandert alles. Het verandert je persoonlijke leven, de collectieve geloofsystemen, de energiegebieden van de planeet, en de overkoepelende missie van Gaia die Zelf meer een Zonne/Solar entiteit aan het worden is. Dat is waarom wij het goede werk doen; het heeft niets te maken met onze persoonlijke reis wanneer wij ons aan deze staat overgeven.

De hoge-vibratie stam is bezig sterk en kwantum in diens beïnvloeding te worden op het collectieve bewustzijn. Samenwerking en oplossingen zullen beginnen het normale te worden, in plaats van klachten en apathie. En dat is ook van toepassing op het spirituele pad. Spirituele Disclosure weegt veel zwaarder dan de disclosure van politieke, financiële, ET’s en samenzweringen. De belichaming verandert alles op ieder niveau. Ik raad hoogst aan om meer van jullie dag gefocust op Liefde, oplossingen en creatieve dienstverlening door te brengen, dan de angstprogramma’s te voeden. Vibratie = vibratie. Kies jullie moment-op-moment acties wijs, als de golven intensiveren.

Onze tweede golf landt midden-Maart en stroomt doorheen April. Velen van ons zullen beginnen deze belichamingen voor langere tijdsperiodes vast te houden, wat Gaia ook helpt met zichzelf voor te bereiden om een meer Zonne-entiteit te worden. De derde versterking arriveert in September van dit jaar. Dat is zo lineair als het jaar wordt wanneer het aankomt op Toegangspoorten, omdat het werk en de energie consequent zijn. Dag na dag, moment na moment keuzes voor versterking, zuivering en uitbreiding. Wij eren altijd onze natuurlijke Gaia en Galactische evenementen; Equinoxen, Zonnewendes, Manen en collectieve evenementen welke wij co-creëren om de Mensheid te helpen. Eenheid zal de voornaamste agenda zijn met deze volgende golf. Grottijd kom tot een einde; Verzamel je Stammen overeenkomstig.

Dimensionale Verschuiving

In plaats van na te denken over de dimensionale verschuiving in lineaire/materiële termen, voel het als een aanpassing van het bewustzijn en een evolutie van de vorm. De dualiteit ziet het als hier en niet hier, materieel of niet-materieel. Kijk naar een boom; die boom zal nog steeds in 5D/6D bestaan; je gewaarwording ervan zal dramatisch veranderen. Alles zal er nieuw uitzien, nieuw aanvoelen, en de gewaarwording van het hart ziet Alles als Goddelijk.

Het is in het begin geen kwestie van materie - het is de manier waarop creatie geïnterpreteerd wordt dat het eerste verschuift, het eerste liefheeft, het eerst niet-oordeelt. Dan resoneer je met de hogere dimensionale tijdlijn ervaring. Het hogere verenigde perspectief ziet Goddelijke Wil, de erdoorheen-lijn van Ascentie; de evolutie van een spirituele Zon en diens bevolking van Gechristende Mensen. Houd jezelf niet bezig met wat wel of niet zal bestaan. Liefde zal bestaan. Mededogen, dienstverlening, vreugde, geloof/vertrouwen en Bron Bewustzijn zullen bestaan. Resoneer daarmee in alles dat je doet, zegt, denkt en voelt - en leg je zorgen te ruste. Die staat van bewustzijn verandert alles.

Gewaarwording van Dankbaarheid

Het is de natuur van onze Zonne/Solar Zijnheid als een fractal van de Bron om een unieke ervaring te hebben. De Bron creëert geen twee exact dezelfde kopieën van wat voor ervaring dan ook. Jouw creatie heeft een kans in de dichtheid dat zelfs niet aangesloten is op een hoger niveau. Uniekheid op een Vrije Wil speelterrein. Geniet van je vrijheid, vier die werkelijkheid nu. Ascenderen in/naar de Gechristende staat betekent dat je pure dienstverlening wordt; er is geen lager zelfverlangen meer. De vorm is nog steeds aan het transformeren, hoewel de vibratie en intensiteit van dat Licht Goddelijke Wil als diens agenda heeft. Een nieuw soort van vrijheid dat wij in een zeer lange tijd niet gevoeld hebben.

De Bron spiegel binnenin jullie hart is niet dualistisch; het zal geen dingen op een één-op-één elektromagnetische weerspiegeling zien zoals het dat in de 3D/4D deed. Het inzicht wordt zeer multidimensionaal, wat eindeloze mogelijkheden voor onze expressie betekent. Jullie zullen in staat zijn om de dingen vanuit vele andere perspectieven te zien en dat op zichzelf brengt vrede en goddelijke Liefde in/naar iemand diens bewustzijn. Jullie verkrijgen het kosmische perspectief aangaande jullie zelf, de wereld, en al het andere. Jullie zullen niet in staat zijn om jullie dankbaarheid in te dammen, zelfs in het aangezicht van tegenslag.

Zelf Meesterschap

Het nieuwe Licht kan zeer stimulerend zijn voor het mentale niveau, wat het waarom is dat wij zoveel werk gedaan hebben. We ruimen het onderbewuste uit, creëren nieuw paden in het lichaam, het brein en het hartcentrum, en opereren vanuit dit multidimensionale perspectief. Meesterschap gaat niet over het controleren van het externe; het gaat over het meester worden van de innerlijke reactie op de externe wereld. Woorden, daden en acties spreken boekdelen - en beïnvloeden de Noosfeer op een sterkere manier - terwijl wij versnellen. Dankbaarheid en respect voor iedereen, ongeacht welk pad zij gekozen hebben, toont jullie niveau van Goddelijke Goedgunstigheid, Liefde en Geen-Oordeel.

Kracht

Als Openbaring naar de voorgrond stijgt is het belangrijk dat wij zo authentiek als mogelijk zijn met onszelf en met elkaar. De dagen van Egoïstische kracht zijn voorbij; kracht is nu van het hart en het hogere bewustzijn. Je zult een eindeloos stromen gewaarworden wanneer jij je werk doet, de risico’s neemt, je creatie eert en jezelf aan de Bron toewijdt. De Bron is de gehele reden waarom je hier bent; wanneer je dat en alles eert dat wij samen met de Bron gecocreëerd hebben, zal je niet consistent proberen om het uiteen te scheuren. Je zult dat verlangen gewaarworden om de creatie zelf te ondersteunen, en de wens om te corrigeren wat niet langer onze ervaring dient. Het is dat volhoudende vertrouwen/geloof in de gehele Schepping wat Onvoorwaardelijke Liefde is.

Intentie Inchecken

In ‘Ascentie Pad’ raden wij de Essene methode aan van je intenties vier keer per dag in te stellen. Een regelmatig inchecken voor bewust te blijven, in een staat van de hoogste mogelijkheden te blijven, en een consequent eren van onze Schepper staat van Zijnheid.

Het Christelijke pad, het middenpad, eert evenwicht. Dit is geen ascetisch of streng spiritueel pad van controle. Hoogste keuzes komen vanuit een oprecht verlangen om te dienen, om Liefde te zijn, om iets nieuws te belichamen. De intentie om in te checken kan gebruikt worden om de dingen te herkennen waar je vanuit gewoonte mee doorgaat te hercreëren, alsook je voortgang als jij je uitlijnt met de Hogere niveaus en de gehele-dag-lang levendig bewust blijft.  

Als het Nirwana de afwezigheid van verlangen is, dan kunnen wij onderzoeken wat wij creëren dat ons niet dat resultaat geeft. Behoeften en verlangens neigen ernaar om af te nemen  als wij onze vibratie verhogen. Dienstverlening wordt de focus, het verlangen om meer Dienstverlening te geven. Onze Liefde voor de Mensheid, Gaia, en de gehele Schepping overschrijft de lagere verlangens.

Sommigen gebruiken het lijden als een veiligheidsnet, omdat het gemakkelijker is om te blijven verlangen of dezelfde dingen steeds maar weer opnieuw te creëren - zelfs als het hen miserabel maakt - in plaats van verandering te riskeren en voorwaarts te gaan. Gebruik het intentie inchecken om in evenwicht te blijven. Veel van dit Kristallijnen pad gaat over het loslaten van het oude Zelf. Geef je over aan spirit en het Universum zal recht in je hartcentrum tevoorschijn komen.

Herrijzenis Protocol

Wat het ook is dat jij als je Herrijzenis uitoefening gebruikt hebt, pas het met toewijding toe gedurende de volgende twee weken. Nu weet je hoe je voor te bereiden op een golf. Zet al je gereedschappen in werking en geniet ervan als een heilige passage van voorbereiding. Drukte doet niets tot de golf inslaat, en het zal zeer stimulerend met de Equinox zijn. Plaats al je focus op het goede werk, en de Gechristende vermenging als dat jouw doel is. Velen van jullie voelen de noodzaak om de dingen in orde te krijgen; bereid je voor en doe dit nu. Schud het oude af, je zult het niet nodig hebben. Ontspan, geef de vermenging overvloedig veel ruimte om te ontvouwen. Dit is een Goddelijke Nieuwheid die wij binnengaan; probeer niet te hercreëren wat was, of kijk niet naar ontoepasbare systemen die branden. Laat het los, laat het oude Zelf los, en belichaam het Nieuwe. 

Sandra Walter

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Bezoek ook onze webshop

en meer informatie op de Facebook Pagina 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees