Wij zijn op de rand van een grote verandering. Precies wanneer, waar, wat, hoe en jegens wie deze veranderingen zich voordoen zal bepaald worden in de vijfde dimensionale werelden die voorbij de “tijd” zijn. Daarom zal het, “wanneer,” wat een driedimensionale term is, “binnenin het NU” zijn, waarin deze veranderingen ervaren worden. Dit mag verwarrend schijnen te zijn voor jullie driedimensionale denken. Echter, als je bedoeld bent om bewust deze veranderingen te ervaren, zal je bewustzijn - en dus je inzichten - geijkt moeten worden aan dat frequentiebereik en energiepatroon van deze veranderingen.

 

WindyWoman

Herinner je alsjeblieft dat verandering zich NIET voordoet - tenzij JE het ervaart. En, of je nu wel of niet deze veranderingen ervaart zal grotendeels afhangen van of je bewustzijn wel of niet geijkt is aan de frequentie van werkelijkheid waarin die verandering zich binnenin het NU voordoet.

Wij beseffen dat jullie verward mogen zijn door de 5D modus van conversatie. Ons spreken binnenin het NU van “geen-tijd” verwart Suzille niet langer meer. Echter, het bijeffect van haar aanpassing aan die frequentie van het Nu is dat haar driedimensionale, tijdgebonden ervaringen zeer moeilijk zijn om te blijven volgen. Wij weten dat velen van jullie deze ervaring hebben.

Als jij je aan “GEEN Tijd” aanpast, wat betekent, “NU”, begin je steeds meer binnenin je multidimensionale geest te leven. Ondertussen, proberen je fysieke brein, bewustzijn, gedachten en emoties om te gaan met de derde dimensionale stimuli en vierde dimensionale stimuli.

Deze derde/vierde dimensionale stimuli, alsook de constructie van je fysieke leven, vervagen uit je “keuze van gewaarwording”. Er is zo een diversiteit van stimuli in jullie derde/vierde dimensionale werkelijkheid, dat jullie verloren kunnen raken in de veelvoudige illusies die in die frequentie van werkelijkheid naar boven komen.

Want zie, de derde dimensionale constructie van werkelijkheid is gebaseerd op de polariteit van afscheiding die jullie in jullie fysieke wereld ervaren. Zelfs jullie dromen kunnen angstaanjagend of beperkend zijn. Echter, de tijd loopt veel sneller in de vierde dimensie. 

Daarom, leren velen van jullie te mediteren, helder te dromen, tekenen, zingen, dansen en/of een atleet te zijn. Het is door deze creatieve inspanningen dat jullie je aangeboren verbinding activeren met de wonderbaarlijke creatieve bekwaamheid van jullie vierde dimensionale bewustzijn, en dus vierde dimensionale denken.

Het vierde dimensionale bewustzijn/denken is geconstrueerd van een meer vloeibare werkelijkheid waarin je gedachten en emoties de structuur van je werkelijkheid kunnen veranderen. Je mag ook door de vierde dimensie heengaan om te herinneren hoe je hogere staten van bewustzijn te activeren.

OF, als je in het proces bent van een Aarde voertuig “binnen te gaan” - of je laat een Aarde voertuig los, is de vierde dimensionale frequentie van werkelijkheid zeer anders dan je derde dimensionale ervaring van waar je voorheen aan dacht als de “persoon,” of het “lichaam” dat stierf.

Natuurlijk, terwijl je in je astrale lichaam bent, ben jij je er zeer bewust van dat je niet kunt sterven. Het sterven is een driedimensionaal concept. Terwijl je in je vierde dimensionale Astrale Lichaam of je vijfde dimensionale lichtlichaam bent, heb je het perspectief van naar je driedimensionale werkelijkheid te kijken vanuit het perspectief van een hogere dimensionale versie van je zelf.

Wij bedoelen niet dat de 3D kwesties verminderen. Wat wij zeggen is dat de zorgen en angsten van jullie driedimensionale werkelijkheid in belangrijkheid zullen verminderen. Terwijl je doorgaat om te horen, zien, voelen en bespeuren dat “iets ZEER anders is,” schijnen je driedimensionale gewaarwordingen “minder belangrijk”.

Welnu, dit is zeer verwarrend voor jullie omdat jullie weten dat jullie voor jullie 3D leven MOETEN zorgen. Je moet je rekeningen betalen, naar het werk gaan, voor je familie zorgen, enz, enz. Ja, binnenin dit NU moet je nog steeds een sterke verbinding handhaven aan je derde dimensionale werkelijkheid omdat JIJ het aan het veranderen bent.

Maar hoe kan je iets veranderen dat je niet echt begrijpt? Dat is een zeer belangrijk punt, omdat er een beroep op jullie gedaan wordt om je bewustzijn uit te breiden van wat er werkelijk op de fysieke Aarde gebeurt, zodat JULLIE/JIJ aan deze verandering kunnen/kunt deelnemen.

HET WAAR

Daarom, zullen wij verhuizen naar het “waar” aspect van deze verandering. Dat is een gemakkelijk antwoord. Het “waar” is binnenin JOU - diep binnenin je Kern! Aangezien je onder onze vrijwilligers bent die een Aarde voertuig namen om meer intiem Gaia te helpen, vermeng jij je volledig in jouw/Gaia’s planetaire ZELF. Daarom, is je “waar” overal op de planeet Aarde.

Dit brengt ons naar het “wat gaat er gebeuren?” wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, antwoorden blijmoedig, “Wat het ook is dat jullie/jij creëren/creëert!” Als je bedoeld bent om met Gaia te ascenderen, zal jij je moeten herinneren dat JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent.

Als je de werkelijkheid alleen vanuit de derde dimensie observeert, zal je waarschijnlijk je zelf oordelen - HEEL VEEL! Echter, als je geleerd hebt om Onvoorwaardelijk van jezelf te Houden, zal jij jezelf NIET oordelen. In plaats daarvan, zal je de vele stemmen binnenin je hoofd, je hart en je lichaam horen.

Wij suggereren dat jij je afstemt op het rumoer van de talrijke Hogere Wezens die jullie wereld omringen. Dan, verbind je intiem en dagelijks met je eigen Hogere Zelf die met de “jij” resoneert die de moed gevonden heeft om naar jouw werkelijkheid te luisteren.

Denk eraan, als je al je zintuigen, gewaarwordingen, gedachten en emoties toestaat om jou een begrijpelijke boodschap te sturen, zal jij al deze informatie moeten verenigen in/naar de ENE stem van je eigen Hogere Dimensionale ZELF.

Er zijn vele, vele van onze dappere vrijwilligers op Aarde die in het proces zijn van te communiceren met hun Hogere Zelf. De uitdaging is dat velen niet beseffen dat het hun eigen Hogere Zelf is met wie zij aan het communiceren zijn.

Jullie werden allemaal door de Verlorenen geïndoctrineerd, “Je bent slechts één, onbelangrijk mens.” Wij vragen aan jullie om die boodschap ietwat te veranderen naar, “IK BEN ÉÉN zeer belangrijk, multidimensionaal wezen.”

Om het beste die missie te vervullen, suggereren wij dat jullie je “terug” transmuteren in/naar jullie “Stromende Lichaam”. Je Stromende Lichaam is een terugkeer in/naar je vijfde dimensionale voertuig van Licht.

HET WAT

Om jullie te helpen met die “terugkeer,” zullen wij NU jullie onze laatste transmissie sturen. Wij hebben met jullie “binnenin jullie bewustzijn” gesproken. Wij wensen NU om jullie te helpen om onze boodschap op een manier te interpreteren waarop jullie het met elkaar kunnen delen op een manier die men kan begrijpen.

Wij komen binnenin dit NU naar jullie toe om mee te delen dat wij, jullie Galactische Familie, jullie planeet omringen. Vandaar dat, wij in staat zijn om jullie allemaal de bescherming en verlichting te geven waartoe jullie in staat zijn om te accepteren. Gaia is een Vrije Wil planeet, hetgeen Haar zowel versterkt als verzwakt.

Aangezien Gaia koos te onderzoeken een werkelijkheid te zijn waarin Haar bewoners de regisseurs zouden kunnen zijn van hun eigen versie van werkelijkheid, was Zij in staat om bewoners vanuit talrijke andere werelden en dimensies op Haar planeet te accepteren.

Echter, de oorsprongen van deze bewoners werden vergeten, terwijl zij zich aanpasten aan een derde/vierde dimensionale werkelijkheid. Wij komen weer naar jullie toe om jullie eraan te herinneren dat het HET NU IS voor jullie ALLEMAAL om jullie oude “aanpassingen” in jullie huidige derde/vierde dimensionale resonantie los te laten en terug te keren naar jullie werkelijke Multidimensionale ZELF.

HET HOE

Al jullie interdimensionale bekwaamheden, en meer, worden in toenemende mate normaal. Het beste van alles, steeds meer mensen beginnen hun innerlijke aansporingen op te volgen en documenteren dat wat zij ervaren. Bovenal, delen jullie deze ervaringen met anderen.

Het volledig herinneren van je eerste aankomst op de planeet Aarde zal je aanzienlijk helpen om je derde dimensionale aanpassingen los te laten. Herinner je alsjeblieft dat je bi-localiseerde vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij, vanuit je ware, vijfde dimensionale Zelf.

“Bi-localiseren” betekent dat de vijfde dimensionale expressie van jou, die koos om een component van zijn/haar energiegebied met de “jij” te vermengen die een driedimensionaal Aarde voertuig draagt - nog steeds resoneert met de vijfde dimensie.

Wanneer je 3D Zelf opzettelijk bewust is dat je oneindig verbonden bent met een expressie van de JIJ die resoneert met de vijfde dimensie, zal je derde dimensionale zelf in staat zijn om met dit vijfde dimensionale energiegebied te vermengen.

Wanneer je derde dimensionale expressie vermengt met je vijfde dimensionale expressie, zal je collectieve ZELF jullie als ÉÉN waarnemen met ALLE hogere dimensionale expressies van je Multidimensionale ZELF.

Aangezien JIJ bewust resoneert met zowel Gaia’s derde/vierde dimensionale ZELF, alsook met je vijfde dimensionale ZELF, wordt je een open portaal waardoorheen de vijfde dimensionale energiegebieden van je vijfde dimensionale ZELF kunnen stromen in/naar en vermengen met je fysieke aarde voertuig.

Je fysieke Aarde voertuig deelt Gaia’s derde/vierde dimensionale elementen van aarde, lucht, vuur, water en ether. Je vijfde dimensionale expressie van ZELF stuurt vijfdimensionale energiegebieden omlaag door jouw portaal om te vermengen met je derde dimensionale Aarde voertuig.

Dit vijfde dimensionale energiegebied vermengt met iedere molecule van het interdimensionale portaal dat je vijfde en derde dimensionale zelven geopend hebben om met elkaar te communiceren. Omdat Gaia een “Vrije Wil” planeet is, is het de beslissing van je 3D Aarde voertuig zelf als tot of jij wel of niet dit energiegebied ontvangt.

De moeilijkheid is, dat als je 3D expressie deze portaalverbinding niet waar kan nemen, je niet het “gevoel” zult herkennen van de vijfdimensionale die je “hogere zelf” naar jou toestuurt via het portaal van je aaneengehechte verbinding.

Herinner je alsjeblieft dat deze energie bedoeld is om door jouw 3D Aarde voertuig heen te gaan in/naar het planetaire lichaam van Gaia. Je vijfde dimensionale ZELF zal doorgaan jou zoveel van het vijfde dimensionale Licht te sturen als je in staat bent om in het lichaam van Gaia te aarden.

Het is belangrijk dat jij je herinnert dat je dit energie reizen “Niet Vanuit Jou - Maar DOOR jou HEEN” toe MOET laten. De synaptische tijdsgewrichten van je derde dimensionale Aarde voertuig kunnen geen voortdurende wisselwerkingen tolereren met de vijfde dimensionale energiegebieden.

Als je deze energie niet in/naar de kern van Gaia stuurt, kan je aanzienlijk je fragiele 3D Aarde voertuig schade toebrengen. Echter, als deze energie door jou heen reist, ben je in staat het met anderen te delen via de taak die mensen het Channelen genoemd hebben.

Wanneer je “channelt” is het belangrijk om je ALTIJD te herinneren dat:

“De energie DOOR jou HEEN reist en niet VANUIT jou.”

Als je probeert om deze energiefrequentie te gebruiken voordat je het volledig in de planeet geaard hebt, kan de ongeaarde hogere frequentie de delicate zenuw/elektrische systemen van het klei Aarde voertuig schade toebrengen dat die expressie van je Multidimensionale ZELF draagt.

Verder, als je ego erbij betrokken raakt of je streeft ernaar om deze energie voor egoïstische redenen te gebruiken, zal je vijfde dimensionale expressie stoppen “het Portaal” te gebruiken totdat je geaarde versie diens “dienstverlening aan anderen” bewustzijn herkrijgt.

Zelfs wanneer het geaarde zelf een dienstverlenende staat van bewustzijn aan anderen handhaaft, kan het kleivoertuig dat die JIJ draagt beschadigd raken door het Licht dat teveel uit de synchroniciteit is met de tunnel/het portaal waardoorheen het reist.

Vanuit het perspectief van je Aarde voertuig zelf, zal je uitermate vermoeid raken en misschien zelfs ziek. Ook, kan er enige neurologische schade zijn als je geen “rust” neemt en verbonden blijft met je hogere dimensionale JIJ. Deze hogere dimensionale jij is veel zoals de “poppenmeester,” terwijl je 3D zelf veel is zoals de pop.

Niettemin, is deze “pop” in feite een zeer ontwikkeld mens die de noodzakelijke Licht keuzes opgevolgd heeft die jou toestaan om je bewust met je eigen vijfde dimensionale (en daaraan voorbij) expressie van het Multidimensionale ZELF te verbinden.

Onthoud, je vijfde dimensionale zelf onderhoudt de multidimensionale opening van jullie gedeelde innerlijke portaal. Tegelijkertijd, onderhoudt je derde dimensionale zelf de derde/vierde dimensionale opening van jullie gedeelde innerlijk portaal.

Deze twee expressies van JOU resoneren op de bewustzijnsfrequentie van het deel van het portaal dat jij onderhoudt. Echter, wat zich steeds meer voorgedaan heeft is dat de driedimensionale expressie van jou steeds meer van deze hogere Lichtfrequentie toegestaan heeft om je Aarde voertuig binnen te gaan.

Zolang als jouw fysieke expressie beseft dat je een hogere staat van bewustzijn op een regelmatige basis moet onderhouden, kan het Hogere Licht je Aarde voertuig in feite schade toebrengen. Wij herinneren jullie eraan om niet gealarmeerd te zijn wanneer het Hogere Licht de hogere dimensionale boodschappen “opent” die sluimerend gelegen hebben in jullie fysieke brein.

Jullie derde dimensionale zelf begint om bewust deze boodschappen gewaar te worden, omdat jullie Aarde gebonden bewustzijn zich voldoende uitgebreid heeft om jullie hogere hersengolven te activeren. Het zijn deze hogere frequentie hersengolven die jullie toestaan om steeds hogere dimensionale boodschappen te ontvangen zonder jullie fysieke brein te beschadigen.

Het is op dit punt dat jullie vijfde dimensionale zelf boodschappen vanuit steeds hogere dimensies van werkelijkheid erdoorheen kan trekken. Tegelijkertijd, kan jullie derde dimensionale JIJ deze boodschappen steeds dieper aarden in het planetaire lichaam van Gaia. Jullie zijn ook in staat om bewust deze boodschappen te ontvangen en met anderen te delen.

Wanneer de derde dimensionale JIJ, in de 3D opening van je portaal, bewust kan ontvangen, documenteren en de boodschappen kan delen die jouw 5D Zelf vanuit de hogere dimensies stuurt, breidt het interdimensionale portaal dieper uit in/naar de kern van Gaia, alsook in/naar steeds hogere dimensionale werkelijkheden.

Uiteindelijk zal deze JIJ in staat zijn om volledig alle gehechtheden aan de derde dimensionale tijdlijn van de planeet Aarde los te laten en het bewustzijn van je persoonlijke Aarde voertuig zelf vermengen met het bewustzijn van het vijfde dimensionale ZELF.

Verder, wanneer je eenmaal je persoonlijke bewustzijn vermengd hebt met je planetaire bewustzijn, ben je volledig bewust van het portaal binnenin de kern van de Aarde. Het is dan dat je gebi-localiseerde ZELF in voortdurende communicatie kan zijn met je Aarde voertuig zelf.

Toen je jouw Aarde voertuig binnenging, ging je de tijd binnen, alsook alle talrijke mogelijke, waarschijnlijke, afwisselende, parallelle en gelijktijdige incarnaties van de Aarde. Op deze manier, heb je toegang tot de JIJ die je waarschijnlijk nu beschouwd je “vroegere zelf” te zijn.

Voor je derde dimensionale zelf, zijn deze levens binnenin de “tijd” van het verleden. Echter, voor je vijfde dimensionale zelf, resoneren AL deze levens met het NU van de ENE. Vandaar dat, je constante verbinding met je Hogere Zelf jou aanzienlijk zal helpen om je waarnemingen van werkelijkheid ver voorbij één individueel wezen, slechts levend in één tijdlijn, uit te breiden.

Wij vragen nu aan jullie om diep binnenin jullie lang vergeten geheugengolven te gaan om het binnengaan van het Aarde voertuig te herinneren dat jullie momenteel dragen. Wanneer jullie je het binnengaan van “dit leven” herinneren, kunnen jullie de JIJ herinneren die vaak gekend wordt als jullie “Hogere Zelf.”

HET WIE

Hopelijk is het WIE, JIJ! Al je interdimensionale bekwaamheden, en meer, zijn in toenemende mate gewoon aan het worden. Het beste van alles, steeds meer mensen beginnen hun innerlijke aansporingen op te volgen en documenteren dat wat zij ervaren. Bovendien, delen jullie deze ervaringen met anderen.

Wezens die geascendeerd zijn voorbij de derde dimensie keren vaak kortdurend naar de fysieke wereld terug om anderen te laten zien dat een overgang in/naar Lichtlichaam mogelijk is.

Misschien zal JIJ één van deze wezens zijn.

Misschien, ben je dat al!

Dr. Suzanne Lie 

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera. 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees