Velen van onze vrijwilligers hebben gevraagd om het Sterrenschip te bezoeken. Wij wensen om jullie eraan te herinneren dat jullie niet alleen het Sterrenschip bezoeken, maar dat jullie daar ook leven. Echter, velen van jullie hebben zich nog niet volledig verbonden met die expressie van jullie ZELF. Jullie zullen dat spoedig. Dan zullen jullie bewuste ervaringen van het zijn op het Schip beginnen. Jullie zullen beginnen door je niet het Schip te herinneren, maar de JIJ die erin woont. Wanneer jij je eenmaal die werkelijkheid herinnert, zal jij je eerste stapsteen in/naar je vijfde dimensionale werkelijkheid hebben. Iedereen heeft een stapsteen leven, waarin zij in/naar een hogere dimensionale expressie van hun Multidimensionale Zelf "stappen".

 

MindField


Weldra zal iedereen ermee beginnen om zich de details hiervan te herinneren, je huidige leven is een "staptegel" werkelijkheid, alsook andere gelijkaardige incarnaties. Echter, het geheim is te weten dat alles dat jij je herinnert en alles dat jij je verbeeldt ECHT is omdat jij het creëerde.

Met andere woorden, in de vijfde dimensie en daaraan voorbij, waar je over nadenkt, breng je op gang. Dit laatste stadium van ascentie in/naar de vijfde dimensie kan problematisch zijn omdat jij de Meester moet ZIJN van je gedachten en emoties.

Verder, alles dat je denkt en voelt creëert je werkelijkheid. In de vijfde dimensie zal je iedere gedachte en emotie ogenblikkelijk manifesteren. Vanwege dit, is het belangrijk dat je Meesterschap verkrijgt over je eigen angsten. De twee belangrijke gereedschappen waarmee je Meesterschap verkrijgt over angst is INFORMATIE en ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Verder, als de informatie die je ontvangt niet als Onvoorwaardelijke Liefde "aanvoelt", ontdoe je er dan van en zoek naar een hogere frequentie bron. Gelukkig, is Onvoorwaardelijke Liefde niet het enige tegengif om te vrezen, het is ook de firewall dat angst tegenhoudt van je bewustzijn te penetreren.

Als je angst verwacht, bescherm je zonnevlecht, want het is het gebied waar je 12 Hersen Zenuwen zich met je buik verbinden. Aldus is het het gebied in je Aarde voertuig waar je gedachten en emoties vermengen om gedachtevormen te creëren. Je wilt geen enkele lagere frequentie gedachte om de heilige tempel van je Aarde voertuig binnen te komen.

Daarom, vragen wij dat als je de emotie van angst in je lagere chakra's herkend, je kiest om de energiepatronen van die informatie met je geopende Derde oog gewaar te worden. Angst kan je Derde Oog niet penetreren, je zult niet gekwetst worden door de gewaarwording ervan.
In feite, kan jij je Derde Oog gebruiken om wat voor beangstigende boodschappen dan ook naar je Hogere Hart over te dragen. Je Hogere Hart zal dan Onvoorwaardelijke Liefde in/naar die boodschap, emotie en/of gedachtevorm sturen. De loutere gedachte van Onvoorwaardelijke Liefde zal je beschermen van en je angst genezen.  

Ja, angst kan genezen worden want het is een menselijke creatie. Begin aan je iedere gedachte en emotie te denken als je eigen menselijke energiegebied, aangezien je persoonlijke energiegebied als vanzelfsprekend zal zoeken naar en zal vermengen met andere energiegebieden van dezelfde resonantie.

Wanneer je de meester van je gedachten en emoties bent, ben je een bewuste schepper van de gedachtevormen die je uitstuurt in/naar je omgeving. Deze gedachtevormen, welke ongeveer zijn zoals "de kinderen van je ademhaling," zoeken andere hogere frequentie energiegebieden en gedachtevormen.

Als jij je eigen innerlijke frequentie van bewustzijn uitbreidt, zal je een groter meesterschap vergaren over je gedachten, en je emoties zullen meer liefdevol zijn. Vandaar dat, je gedachtevormen energiepatronen zullen creëren die richting en/of in/naar de hogere dimensionale Lichtstromen stromen.

Als je een hogere dimensionale Lichtstroom binnengaat en een hoog genoeg bewustzijnsfrequentie handhaaft om daar te blijven, zal je naar een prachtige interdimensionale reis stromen. Terwijl je op deze excursie bent, zal je in staat zijn om de werkelijkheid waar te nemen vanuit vele verschillende perspectiefpunten binnenin hetzelfde NU.

Deze multidimensionale waarnemingen trekken je bewustzijn voorbij de tijd, en derhalve, uit de 3D Matrix. De 3D Matrix is de holografische projectie, het "3D video spel van de fysieke Aarde," welke je betrad toen je een fysiek "avatar" lichaam nam binnenin de 3D Matrix van de Aarde.

Wanneer je voor slechts een moment in het NU bent, vergaar je de sensatie van alle werkelijkheden, gedachten, emoties en mensen waar te nemen binnenin de totale eenheid van het NU van de ENE. Ongeveer zoals je een dans leert door dezelfde stappen steeds maar weer opnieuw te herhalen, zal je het gevoel leren van uit de Matrix vandaan te stappen door er steeds opnieuw "uit vandaan te stappen".

Dan, wanneer je bewustzijn naar Beta golven terugkeert en je de Matrix opnieuw binnengaat, WEET je dat je ergens geweest bent, en dat je daar iets deed, maar je fysieke brein kan niet die hoge frequentie van Licht/informatie onderscheppen of zich ermee verbinden.  

Daarom, weet je dat er iets gebeurde, dat je ergens naartoe ging of iets deed, maar je 3D brein zal niet in staat zijn om die frequentie van je geheugenpatronen te "lezen". Nadat je deze ervaring steeds weer opnieuw herhaald hebt, begin je de sequentie van gebeurtenissen te herkennen die jou naar de loslating leiden van ALLE sequenties en keren terug naar het gelijktijdige NU. Dit besef staat je toe om langzaam het Meesterschap te verkrijgen over het proces van het verlaten van de tijd.

Je 3D brein zal niet in staat zijn om je door dit proces heen te gidsen, maar je Aarde Voertuig zal dat wel. De reden waarom je Aarde voertuig in staat zal zijn om zich over te geven aan dat waar je brein zich niet aan over kan geven, is omdat je Aarde voertuig je dierlijke verpakking is dat gecreëerd werd van de exacte elementen en vijfdimensionale elementalen als de planeet.

Daarom, kan je Aarde voertuig intappen op de planeet om de energieverschuiving die Gaia's planeet en al Haar bewoners ervaren te versterken. Diegenen die genoeg informatie hebben om in staat te zijn om de hogere energiegolven van Licht te begrijpen en te accepteren zullen met dit NU vermengen waarin iedere atoom van de fysieke wereld diens draaiing begint te verhogen.

Wanneer je tegelijkertijd afstemt op een energiegebied zo klein als een atoom EN zo groot als een planeet, raakt je 3D brein zo gedesoriënteerd dat het van de Matrix ontkoppelt. Deze ontkoppeling is zo ongeveer als de stop eruit trekken en het er dan weer snel in terug te stoppen.

Op dit ogenblik, stelt een krachtige verschuiving je bewustzijn opnieuw in in/naar een "kort moment van het NU". Binnenin dat "korte moment"ervaart je Aarde voertuig diens "uitzetten". Echter, je bewustzijn kan vrijelijk uit je tijd-gebonden lichaam en als een raket in/naar de hogere frequenties vliegen.

Wanneer je bewustzijn eenmaal een oog-knipper van geen-tijd van het NU kan waarnemen, opent het een nieuw portaal van Licht dat voorheen in je dagelijkse leven onbekend was. Dit interdimensionale portaal reist door het HIER en NU hetgeen vrij van tijd is en GEEN ruimte bezit. Er is alleen HIER. Er is alleen NU.

In het HIER en NU zijn alle werkelijkheden waar je bewustzijn aan vast kan kleven en zich mee kan verbinden via de nieuwe portalen welke jij verbonden hebt aan je levensstroom. Je "levensstroom" is jouw "handtekening frequentie".  In de hogere dimensies, wordt je niet door je naam of hoe je eruit ziet herkend. Je wordt herkend aan je handtekening frequentie.

Je begint te begrijpen dat JIJ een gebied van energie bent die door het NU heen stroomt, dat ervoor gekozen heeft om de lagere frequenties van tijd en ruimte te "bezoeken". Via je aangeboren, hogere dimensionale observatie, kan je ervoor kiezen om een nieuwe levensstroom in/naar tijd en ruimte uit te sturen.

Echter, je fysieke zelf is zich niet bewust van deze beslissingen. Het Aarde voertuig dat je draagt is louter het "ruimtepak" waarin JIJ je immense energiegebied inkapselt zodat je de fysieke wereld uit de eerste hand kunt ervaren.

Je fysieke energiepakket wordt omringd door en geïntegreerd met ontelbare multidimensionale energiegebieden, gedachtevormen en lichtstromen. Je kunt alleen de componenten van je persoonlijke lichtpakket waarnemen dat resoneert met de staat van jouw bewustzijn.

Gelukkig, terwijl jij je in toenemende mate afstemt op je eigen energiepakket, kan je bewustzijn bewuster het doorgaande stromen van de lichtstromen, portalen, gedachtevormen en/of de energiegebieden ervaren waar je doorheen reist.

Deze gewaarwordingen kunnen tamelijk verwarrend zijn als je opnieuw je Multidimensionale ZELF herinnert omdat er ontelbare mogelijke, waarschijnlijke, afwisselende en parallelle werkelijkheden zijn die tegelijkertijd door de hogere dimensies stromen.

Verder, doen alle ervaringen zich met het NU voor. Velen die nieuw voor deze ervaring zijn kiezen ervoor om dit "kijkscherm" van werkelijkheid snel "af te sluiten". Maar de korte ervaring van onbevattelijke vreugde, eenheid, doel en Liefde fluistert in hun harten om "het opnieuw te proberen".

Net zoals je in en uit het water mag gaan totdat je gewend geraakt bent aan die temperatuur, zal je bewustzijn in en uit deze hogere frequenties waarnemingen stromen totdat jij je acclimatiseert aan deze frequenties van werkelijkheid.

In feite, mag je eerdere waarneming van deze hogere werelden voor jou toeschijnen alsof je onder water naar hen kijkt. Deze hogere dimensionale werelden stromen zoals zeewier, heel veel schepselen bewegen zoals vissen, en alle extremen versluieren in/naar de ENE van het Stromen.

Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie zijn zo gelukkig om onze vrijwilligers op de Aarde te zien beginnen om zich te herinneren wat zij altijd al wisten. Echter, de extreme duisternis welke doorheen Gaia's wereld bewoog heeft angst binnenin jullie lichaam gecreëerd. Die angst verlaagde jullie bewustzijn en plaatste jullie Aarde voertuig in "vecht/vlucht".

Het is dan dat je neerstort op de landingsbaan van jullie derde dimensionale matrix. Echter, als jij je kunt herinneren om door de matrix heen te kijken, in plaats van naar de illusies die van de matrix af reflecteren, zal jij je herinneren om naar de identificerende handtekening frequenties te kijken van allen die je waarneemt. (*voetnoot voor "van de matrix af reflecteren")

Je zult altijd vinden waar je naar zoekt omdat je in feite het pad naar dat creëert wat je wenst te "vinden". Aan de andere kant, handtekening frequenties zijn geen illusies. Handtekening frequenties zijn het "raamwerk van Licht" van jullie gestalte, jullie gebied, jullie planeet, enzovoorts.

Omdat er GEEN afgescheidenheid is tussen JOU en je wereld, kan je alleen energiegebieden identificeren die resoneren binnenin het spectrum van je persoonlijke energiegebied. Op dezelfde manier, omdat er GEEN afgescheidenheid is binnenin het NU, is alles in jouw frequentie bereik toegankelijk voor jouw energiegebied.

Als je de hogere frequentie werkelijkheid waar wilt nemen, moet jij je bewustzijn kalibreren aan de frequentie van werkelijkheid die je wenst waar te nemen. Wanneer je eenmaal bewust bent van het NU, kan je ervoor kiezen om "uit te loggen" van een laag frequentie energiegebied door je handtekening frequentie uit te breiden in/naar een hogere dimensie.
De lagere resonantie frequentie zal nog steeds blijven, maar je zult er NIET aan deelnemen. In feite, wanneer deze situatie naar boven komt, vragen wij dat jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur in/naar die lagere frequentie resonantie sturen. Dan, neem je de volle verantwoordelijkheid voor je leven.
Terwijl je bewustzijn doorgaat uit te breiden, breidt de verantwoordelijkheid van "jouw leven" uit om je familieleven te omvatten, je gemeenschapsleven, je nationale leven, je planetaire leven en het leven van je zonnesysteem.
Door deze staat van bewustzijn zal je teruggekeerd zijn naar het volledig herinneren van je Galactische en Hemelse leven, alsook de Missie die JIJ koos om te vervullen in deze belangrijke incarnatie. Je zult je ook herinneren dat "Het leven overal en altijd IS".

Je LEVEN vertelt jou:
·      WIE je bent,
·      WAT je creëert,
·      WANNEER je een initiatie/inwijding ervaart,
·      WAAR deze initiatie zich voordoet en
·      WAAROM je ervoor koos je huidige Aarde voertuig binnen te gaan.
Herinner je om naar je leven te kijken omdat het JIJ is.*****

OPMERKING VAN SUE
Terwijl ik het schrijven van deze channel beëindigde, werd ik me er bewust van dat ik aan mijn bureau in mijn kantoor zat en op de computer aan het schrijven was. Echter, ik kon me niet herinneren hoe ik daar gekomen was. Toen ik mijn herinneringen nazocht, was het laatste dat ik me kon herinneren het zitten op de bank en dat ik een conversatie met mijn man en onze vriend(in) had.

Maar hoe eindigde ik ermee aan mijn bureau te zitten? Ik stond op en ging naar de woonkamer om aan mijn man te vragen, "Viel ik op de bank in slaap toen we in gesprek waren?'

Hij zei, "Ja, en onze vriend(in) ging naar huis."

Oké, dat deel was opgelost, maar hoe geraakte ik naar van het op de bank in slaap vallen, wakker geworden te zijn, naar mijn kantoor te lopen en de bovenstaande boodschap te schrijven? Het proces van ontwaken, mijn kantoor binnen te lopen, en dit artikel te schrijven was weg totdat ik plotseling "wakker werd" en zei,  "Wacht Sue, hoe kwam ik hier in het kantoor terecht?"

Wat het ook was dat tussen het ontwaken en het beëindigen van deze boodschap gebeurde kleefde NIET aan mijn 3D brein, en was volledig vergeten voor mijn fysieke brein. Ik vraag me af hoe vaak per dag ik uit de tijd vandaan "plop", en dan in de tijd terugkom?

Misschien, maak ik me gereed om die vraag te beantwoorden omdat deze "keer" ik niet kon negeren dat ik "weggeweest" was, "bi-localiseerde" en/of de 3D tijd verliet. (HOOP IK)

Ik hoorde net, "Je ascentie gaat exponentieel vooruit".

"Dank je wel Arcturianen, dat is goed te weten/herinneren!"
*****
*VOETNOOT VOOR "van de Matrix AF reflecteren”

Sue - Wat is het verschil tussen het leven dat van de matrix af reflecteert en ons "echte leven?"

Arcturians - Geef ons alsjeblieft jouw operationele definitie van het "echte leven".

Sue -Een zeer goede opdracht geachte Arcturianen. Ik zal enige tijd nodig zijn om over dat antwoord na te denken.   

Arcturians - Neem alle tijd die je nodig bent om je te herinneren wat je al weet.

Dr. Suzanne Lie

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees