Channelen noemt men de communicatie en het contact met andere wezens uit een andere dimensies. Algemeen bekend zijn de channelings van mediums met overledenen, engelen en gidsen. Maar channelen is intussen veel meer dan dat. In feite kan iedereen leren channelen en doen we dat dagelijks al op onbewust niveau. Meer over dit onderwerp vindt u in dit artikel.

 

Wat is een medium?

Een medium is een persoon die zijn/haar gave om te communiceren met entiteiten uit een andere dimensie (ruimte) heeft ontwikkeld of er mee geboren is. In potentie heeft ieder mens dit vermogen in zich. Maar bij de meeste mensen ligt deze gave in diepe slaap en zij zijn zich daar dan ook geheel niet van bewust. Sommige mensen weten dat ze gevoelig zijn voor channeling maar kiezen er bewust voor het niet te doen. Je moet er feeling voor hebben, integer zijn en goed weten waar je mee bezig bent. Want net als met de bewoners op Aarde kun je in de ruimte om ons heen goed en minder goed gezind volk tegen komen.

Wat zijn entiteiten?

Entiteiten zijn onstoffelijke energievormen uit andere lagen (dimensies) om ons heen. Er zijn mediums en helderzienden die deze ‘geesten’ (zoals ze soms ten onrechte ook genoemd worden), kunnen zien of waarnemen. Ook kunnen helderhorenden ze soms horen. Entiteit is eigenlijk een verzamelbegrip van verschillende energievormen. Feitelijk hebben ook wij een vorm van zeer compacte energie (fysiek lichaam). Veel mensen gaan ervan uit dat alles energie is. Entiteiten hebben een ijlere substantie van energie en zijn voor de gewone mensen niet waarneembaar.
Entiteiten kunnen overleden mensen zijn die om verschillende redenen nog om ons heen zijn. Maar het kunnen ook vrienden uit de Lichtwereld zijn zoals gidsen en engelen.

Met wie kun je nog meer channelen?

Behalve met overledenen, engelen en gidsen kun je ook contact maken met Opgestegen Meesters, de Heilige Geest, je Hogere Zelf, God en nog veel meer Lichtwezens. Met deze wezens praten is doorgaans het veiligst en meest geliefd. Neem bij voorbeeld het bidden. Iedereen die bid is in principe een beetje aan het channelen, zij het onbewust. We ‘praten’ tegen degene waarin wij geloven. Alleen verwachten wij geen antwoord hoewel wij dat vaak maar al te graag zouden willen. Als we ons goed zouden beschermen en wel een antwoord wensen, zijn we al aan het channelen.
Ik raad iedereen af om er zomaar mee te beginnen en te experimenteren. Channelen is niet moeilijk maar vraagt toch enige voorzicht, voorbereiding en oplettendheid. Het is voor iedereen te leren; er worden in heel Nederland cursussen en workshops gegeven.

Waarom channelen?

Behalve voor boodschappen van geliefde overleden mensen worden channelingen vooral gedaan om meer kennis en wijsheid te verkrijgen. Channelen opent deuren voor verborgen kennis. Het universum is oneindig en de aarde en haar bewoners zijn maar een heel klein onderdeeltje van het grote geheel. Er is dus meer tussen hemel en aarde. Daarmee kunnen wij mensen in contact komen. Wij staan niet op onszelf maar zijn ook verbonden met alles wat we niet met ons blote oog kunnen zien. Althans dit geloven steeds meer mensen.

Zo bestaat er onder andere ook een Lichtwereld met goddelijke boodschappers die er speciaal voor ons zijn om ons te helpen met bewustwording, transformatie en met fysieke/mentale gezondheid. Juist in roerige tijden als waarin wij ons thans bevinden met de ene crisis of ramp na de andere, kunnen de Engelen, de Opgestegen Meesters en andere Lichtwezens van grote waarde zijn. Zij weten immers meer dan wij en willen niets liever dan ons helpen in moeilijke tijden. Ook zijn zij van onschatbare waarde als wij ons spiritueel willen ontwikkelen. Uit zichzelf kunnen deze Lichtwezens niets doen. Om ons te helpen en bij te staan, dienen wij hen uit te nodigen. Met andere woorden, zij staan te trappelen om ons te mogen helpen maar we moeten er zelf om vragen.

Beroemde channels/mediums

  • Alice Bailey (zij channelde heel veel boeken van de Opgestegen Meester Djwhal Khul)
  • Madame Blavatsky (zij was de eerste die met de Grote Witte Broederschap channelde)
  • Edgar Cayce (kreeg onder andere veel informatie door over Atlantis)
  • J.Z.Knight (zij heeft zich beschikbaar gesteld voor de boodschappen van Ramtha)
  • Jacob Lorber (schreef boeken over de leer van Jezus)
  • W.A.H. Mulder-Schalekamp (schreef boeken over het hiernamaals, doorgegeven van haar gids Emed)
  • Jane Roberts (schreef boeken die haar gids Seth doorgaf)
  • Jozef Rulof (was in contact met twee astrale wezens)
  • Helen Schucman, (zij kreeg de Cursus in Wonderen door van Jezus)
  • Dr. Joshua David Stone (verkreeg veel waardevolle informatie van Meester Djwhal Khul en andere Opgestegen Meesters)

 

Bron: InfoNu

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees