Wij zijn zonder twijfel in een geheel Nieuwe ruimte (Ik weet dat ik dat blijf zeggen; we blijven evolueren). Ik weet dat jullie het voelen. We werden overspoeld met de één na de andere zonne-gebeurtenis en dit is niet te stoppen, maar dit intensiveert iedere dag. Op 8 Februari hebben we een Nieuwe Maan, hetgeen ons verder helpt te evolueren in ons Nieuwe Nu. En we gaan door een vijf-planeten uitlijning te hebben voor een paar extra weken om de energieën verder te bekrachtigen. We voelen het welzeker, nietwaar? Als je onder de oppervlakte kunt gaan van hoe je dit allemaal ervaart, zal je zien dat oude overtuigingen, patronen en andere oude energieën hun weg naar de oppervlakte maken om ruimte voor Meer Liefde en meer Licht te maken.

 

fiberdance

Gisteren had ik een verbazingwekkende ervaring met iemand waarin diens Lichtlichaam hem omwikkelde. Zijn Lichtlichaam liet zichzelf zien als een prachtige bubbel van vloeibaar Licht. Het was verbazingwekkend. Ik stel me zo voor dat als een ieder schoonmaakt/opruimt, hun eigen Lichtlichaam iets gelijkaardigs zal doen. Herinner je slechts dat elke ervaring anders en uniek is voor ieder persoon, en zich alleen voor kan doen wanneer een persoon schoon is van oude energieën en programma’s. Eenmaal schoon, is het belangrijk niet terug te gaan in te handelen op de oude manier. Alles moet verschuiven, dus blijf in het Moment, want het is alleen in het Nu Moment dat je jouw volgende stappen in het Nieuwe Nu zult ontdekken.

Je mag overvloedig veel fenomenen opmerken die niet van de 3D zintuigen zijn. De Sluier is ofwel verdwenen of dun (dat is  afhankelijk van waar je bent in je Ascentie). Wat je mag omschrijven als wonderen (echte, zogenaamde wonderen zijn bezig alledaags in het Nieuwe te worden) gebeuren nogal frequent. Zij mogen tevoorschijn komen als vreemde en prachtige lichten of tijdloosheid of op andere manieren. Ben een waarnemer zodat jij je niet hecht aan het fenomeen, want dan neig je ernaar om je huidige stromen te stoppen. Velen ontvangen hoge dimensionale Lichtcodes, dus kijk uit naar symbolen in je meditatie of droomtijd. Er is niets anders te doen dan te observeren, want de Lichtcodes weten wat te doen en waar te gaan.

Als je andere fenomenen ervaart (velen labelen deze als ‘ascentie symptomen’), neem gewoon waar zonder de oude 3D behoefte om het wat, waarom, hoe, waar, wanneer of wie het is te willen weten. Het maakt allemaal eenvoudig deel uit van het Nieuwe leven. Besef ook dat, terwijl zo velen spreken over een 5de Dimensionale Gaia, hetgeen beperkend is, wij multidimensionaal zijn, dus de dimensies op Aarde zijn veelsoortig en verschuiven onophoudelijk. Het is een oud menselijk verlangen om te labelen en dingen in een lineair kader te plaatsen. Wij treden weg van alles wat 3D is en ieder persoon diens Kans is om zich te openen, terwijl een ieder een grote stap neemt in meer Ontwaking.  

Als een mogelijke herinnering, onze Pijnappelchakra is de distributeur van de Lichtcodes, het hoge dimensionale Licht en een hogere graad van elektromagnetisch Licht. Vanuit de Pijnappel stroomt dit allemaal in ons, en gaat waar het nodig is en waardeert specifiek onze cellen, DNA en het elektrische systeem op. Je hoeft het niet te besturen; slechts jouw Bereidheid is nodig om te ontvangen wat er vereist is. Wanneer je Pijnappelchakra dit Licht distribueert, mag je hoofdpijnen ervaren gelokaliseerd in en rondom je 3de Oog (tussen haakjes, de Pijnappel en het 3de Oog zijn niet hetzelfde) en op ieder moment dat wij Licht ontvangen, en alles dat geen Liefde is zal naar de oppervlakte komen en dat is wanneer je iets mag doen; waarnemen, loslaten en opvullen met Bronlicht. Wanneer je mediteert, creëer je een gebied van Bereidheid, dus mediteer of op z’n minst focus je aandacht in je Hart, Hogere Hart of Pijnappelchakra. Als jij je ongerust of opgefokt voelt, besef dat je het hoge vibrationale Licht aan het downloaden bent.

Schenk aandacht aan wat je lichaam voorstelt. Het zal je bij tijden gidsen om te rusten of te slapen en op andere momenten zal je gemotiveerd zijn om te bewegen. Als er een deel van je lichaam is dat pijn of extra energie vasthoudt, vraag wat dat gebied nodig heeft en doe het dan. Blijf uit het drama en de chaos, want deze dingen blokkeren je evolutie. Daar zou heel van kunnen zijn, inclusief het roddelen en het klagen, aangezien velen niet mogen beseffen wat er aan het gebeuren is en zij slechts die dingen zien die hen irriteren; zij neigen ernaar om aan alles en aan iedereen om hen heen de schuld te geven (zelfs ernaar te luisteren verlaagd je vibratie). Weersta de drang om te informeren, redden of te fiksen als je dit tegenkomt. Denk eraan dat iedereen een keuze heeft en verantwoordelijk is voor diens eigen keuzes. Als je uitgenodigd wordt om iets mee te delen, dat is anders; deel dan je Wijsheid vrijelijk. Het is alleen dat jij jezelf niet onuitgenodigd ertussen voegt.

We hebben enige kernovertuigingen losgelaten en getransformeerd; overtuigingen die ons geholpen hebben om comfortabel te zijn in de oude wereld. Echter, wij zijn nu niet in de oude wereld. We werden begeleid om enige grote dingen los te laten; dingen waar we nogal aan gehecht waren. Alles dat je hoeft te doen is achterom te kijken om hen te vinden. Bijvoorbeeld, religie en heilige teksten … schreven de profeten hen echt? Ga binnenin en vraag het voor jezelf. Ben bereid om de Waarheid te zien. Ben bereid om alles dat jou geleerd werd los te laten. Om voorwaarts te gaan, moet je op z’n minst bereid zijn om te onderzoeken en met je eigen antwoorden naar voren te komen. Helpt het vereeuwigen van alles dat in het verleden bestaan heeft jou om in het Nieuwe te zijn? Voel wat jou en anderen gedurende eonen beperkt heeft. Wat werd jou verteld dat je als waarheid aannam? Deze zijn enige vragen die, wanneer je eenmaal ook je eigen antwoorden ontdekt, jou ofwel terughouden in hen of je in vrijheid stellen.

Woorden zijn niet slechts woorden. Ieder woord is een energie. De woorden die je gebruikt en de gedachten die je denkt, vertellen jou en anderen waar je bewustzijn is en zij dienen als een spiegel voor je overtuigingen. In het Nieuwe, is daar een loslaten van overtuigingen en een opengaan van inzichten. Overtuigingen neigen ernaar statisch te zijn, terwijl inzichten stromen en verschuiven net zoals jij dat doet. Wij weten dat de meeste 3D woorden ernaar neigen om af te scheiden en te kleineren. Gebruik woorden die verenigen en waarin je een uitbreiding voelt wanneer je hen gebruikt. Gebruik woorden niet slechts omdat zij populair of automatisch zijn; voel de woorden die je gebruikt, leest, schrijft en denkt. Gebruik woorden die in het heden zijn en bekrachtigen, in plaats van afscheiden of reduceren. Ben bewust van de woorden die je gebruikt. Ben vaak stil. Observeer. Spreek niet tenzij je werkelijk onder ieder woord die je gebruikt voelt. Dit geldt ook voor woorden die je niet uitspreekt, doch die je denkt. Ben een waarnemer van je woorden en gevoelens, want dit vertelt jou heel veel over jezelf en anderen, terwijl je deze woorden leest of ernaar luistert. Het is alleen door het volledige bewuste Besef dat wij Nieuw zijn. Woorden en gedachten creëren.

Zoals ik nu voor een poosje meegedeeld heb, een ieder van ons moet die volle Verantwoordelijkheid nemen voor wie wij zijn en wat wij uitsturen en ervaren, want wij zijn pure energie. Energie blijft niet ingekapseld in ons lichaam; het stroomt naar buiten, want het en wij zijn veel groter dan ons fysieke lichaam.  We stromen te allen tijde naar buiten wat het ook is dat we denken, zijn en voelen. En om het Nieuwe te creëren, zij het persoonlijk of wereldwijd (in feite beide), moeten wij actief deelnemen aan de Transformatie in onze levens. Terwijl onze Pijnappelchakra veel doet om het Licht binnenin ons te distribueren, tenzij we het gebruiken om onszelf uit te breiden, zit de energie sluimerend binnenin. Terwijl het Licht geholpen heeft om bepaalde oude energieën bloot te leggen, is het aan ons om de veranderingen te maken die uitgelijnd zijn met onze Ziel. Omdat de Ziel nu de meest krachtige stem is, terwijl we naar onze Begeleiding luisteren, en wat wij kunnen doen wordt aan ons getoond. Om de stem van je Ziel te versterken, mediteer en verbind je bewust met je Ziel; de Werkelijke Jij.

Het is niet genoeg om de Nieuwe woorden te spreken; wij worden begeleid om hen te demonstreren. Woorden zijn vrij eenvoudig om uit te spreken, doch wat meer belangrijk is, is dat ons leven overeenkomend is met wie wij zeggen dat wij zijn. Hoe teleurstellend het is wanneer wij ontdekken dat iemand diens woorden niet overeenkomen met hun acties of hoe zij hun leven leven. Natuurlijk, dit is ook een waarneming en een geheugensteun om naar onze eigen levens te kijken om te zien hoe overeenkomend onze woorden en het leven zijn … of niet zijn.

Als we voorwaarts gaan, hebben we kansen waar we ons oude leven kunnen verlaten en ervaringen hebben van het Nieuwe Leven. Deze maken geen deel uit van nieuwe “leven scripts of verhalen” die wij creëren, aangezien scripts en verhalen beperkend zijn. Er is geen nieuw paradigma, want dat woord beperkt ook. In feite, alles dat een label is neigt ernaar om ons te identificeren als “dit of dat”, en wij zijn zoveel meer dan “dit of dat”. Wij zijn vrij om te stromen en te verschuiven en te creëren en opnieuw te creëren. En zoals altijd, is het de keuze van ieder op zichzelf staand wezen om dat aldus te doen … of niet. Ik kan jullie echter vertellen, dat als je een comfortabel kader om je heen creëert, je het niet voor zeer lang leuk zult vinden. Wij zijn niet hier om meer programma’s of labels te creëren; wij zijn hier om onszelf van alle inperkingen te bevrijden … uiteindelijk.

Wij verhuizen daarin. Ik betaal nog steeds belasting en huur en rekeningen. Ik zie nog steeds dat alle regeringen op hun plaats zijn (voor nu). Ik zie dat de meesten hun regels hebben over wat goed en wat verkeerd is. Dus besef dat wij niet gedwongen zijn om de dingen voort te duwen. Het is genoeg om slechts één bewuste stap na de andere te nemen, wetende dat iedere bewuste stap die wij nemen ons naar de Vrijheid leidt waarvan we zeggen dat we dat willen. Ben er bewust van dat alles waartoe je gegidst wordt om te doen niet gebaseerd is op je leven zoals het geweest is, maar een nieuwe expressie is van wie je bent.

Wij zijn niet bedoelt om ergens bij te horen; wij zijn bedoelt om in onze uniekheid eruit te springen. Daarom, verwijderen wij onze energie uit de situaties waar mensen aan het klagen zijn over bepaalde zaken en erom geven wat wij aan het doen zijn in onze eigen levens. We zijn zelfs niet bedoelt om erbij te horen en gehecht te zijn aan onze eigen plannen en voornemens, want zij verschuiven net zoals wij dat doen. De beste manier is om niet zo onbuigzaam te zijn over wat wij moeten doen op ieder gegeven moment, maar te voelen waar wij toe gegidst worden om te doen … of niet te doen. Houd jouw ritme in ere; je eigen stromen. Voel altijd binnenin als tot wat inspireert en uitbreidt en wat dat niet doet.

Wij creëren onszelf niet opnieuw; wij zijn onszelf aan het creëren. We krijgen te zien waar wij stromen en waar wij dat niet doen. We komen ertoe onszelf te openen voor een gloednieuwe ervaring van het leven. Wij herverbinden niet; wij verbinden op een geheel nieuwe manier. Wij zijn niet aan het herijken; wij kalibreren ons aan het Nieuwe en ontdekken langzaam wat dat mag zijn, ondertussen onszelf toestaand om steeds hoger te verschuiven in vibratie en bewustzijn. We gaan door onszelf te reinigen en dit reinigen is niet gebaseerd op de oude weerstand; het is een reinigen dat gemakkelijker stroomt omdat wij in een geheel nieuwe manier van bestaan zijn; met nieuwe inzichten/gewaarwordingen en een nieuw bewustzijn … 
alles nieuw.

Heb je opgemerkt dat degene(n) waar je graag bij in de buurt was, dat dat nu niet meer zo is. Heb je opgemerkt dat waar je van genoot, dat je dat nu niet meer doet? Deze zijn slechts een paar van de signalen van verschuiving. Merk je op dat je meer wilt spelen zonder de inperkingen van iets te moeten doen dat er vereist is? Merk je op dat je wenst om je fysieke ruimte te rangschikken, zodat het meer van jou reflecteert of dat je naar een andere locatie wilt verhuizen? Wil je naar een plaats reizen waar je nog nooit eerder geweest bent en een plaats die belooft een nieuw avontuur voor jou te zijn? Ben je niet bereid om de rol te spelen waar anderen je in geplaatst hebben en waar jij mee ingestemd hebt? Ben je klaar met een slachtoffer te zijn en voel je dat je in je eigen persoonlijke Macht stijgt? Deze  maken allen deel uit van jouw verschuiving.

Heb je opgemerkt dat je meditatie niet noodzakelijkerwijs overgeplaatst is naar een specifieke tijd en ruimte; het is hoe jij je leven leeft? Terwijl meditatie een zeer belangrijk deel is en geweest is van het openen van je Hart en het bekrachtigen van de stem van je Ziel, is het hogere doel van meditatie om je leven als een meditatie te leven, wat betekent, dat wat je in de meditatie voelt, je in je alledaagse leven voelt. Meditatie mag een nieuwe kwaliteit van Stilte aannemen, terwijl het ook een deel van je leven wordt of je nu de rekeningen betaald, karweitjes doet of met anderen spreekt.

Terwijl we meer van dit Nieuwe Leven verankeren, zullen wij ons meer gestimuleerd voelen en misschien zullen wij ons niet zo uitgeput voelen in de ochtend na een nacht van downloaden. Je zult doorgaan je opgetild te voelen en het wordt gemakkelijker om alleen maar te Zijn, in plaats van te moeten doen en te duwen en te controleren. Het is heel leuk om alle veranderingen te observeren zonder te hoeven weten waarom of hoe of wat het volgende is, of al deze betekenisloze details waar het afgescheiden ego van houdt om zichzelf mee bezig te houden. Het Nieuwe staat op het punt te Stromen en Toe te staan; en natuurlijk, Liefde; want Liefde is Stromen en toestaan en alles!

Kara Schallock 

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Copyright © 2009-2016, Soulstice Rising. All Rights Reserved! - http://www.soulsticerising.com/index.asp
 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees