De eerste maand van 2015 was een maand waarin emoties af en toe hoog oplaaiden, zowel in ons individuele leven als in de maatschappij, waarin we ons bewuster werden van het soms moeilijke gegeven van empathie en afgrenzen, en waarin we heel wat begrepen, geleerd en ingezien hebben. Energetisch was vooral het begin en het midden van januari sterk, en voelden velen opnieuw ‘oude’ ascensiesymptomen opduiken, waaronder onrustige slaap, draaierigheid, afwisseling van hitte en kou, enzovoort. We zijn in onze kernthema’s gedoken, en daar waar we er nog niet aan wilden, bracht de buitenwereld wel het nodige op ons pad.

 

Februari2015

Het zijn die thema’s die vooral sinds 2012 in de picture zijn komen te staan, en die in de loop van december al voorzichtig aan de deur kwamen kloppen.
Het zijn die thema’s die we allen de komende maanden verder zullen transformeren, verlichten en tot oplossing brengen, zodat we rond maart en vooral mei vrij grote verschuivingen gaan creëren, die we zowel innerlijk zullen aanvoelen als een soort bevrijding en verlichting, maar die ook uiterlijk vorm zullen gaan krijgen in de loop van dit jaar en de komende jaren.

Er is veel kans toe dat velen onder ons het druk zullen hebben of hadden met het opschonen van familiestukken/gezinsstukken. Dit is uiterst nuttig en noodzakelijk werk, want het is daar dat vele van onze kernstukken geworteld zijn, en het oplossen hiervan zal maken dat we een heel eind dieper kunnen gaan indalen en wortelen in ons Zelf, waardoor er fasegewijs een hele stroom nieuw licht en informatie kan binnenstromen.

Het is voor velen een lastig item, maar toch is het één van de nuttigste dingen op onze weg van spirituele groei om te gaan kijken welke disharmonieuze denk- en gedragspatronen we overnamen van onze moeder, onze vader, én om die patronen daadwerkelijk aan te passen in onszelf en tot harmonie te brengen. Als we die dingen niet aanpakken, dan blijven alle initiatieven die we nemen om spiritueel te evolueren losse flodders, dan gaan we het ware wortelen en stevig indalen hier op aarde niet aan, en blijven verdrongen oude energieën ons hinderen en terugtrekken in oude situaties. Maar indien we wél heel eerlijk met onszelf durven zijn, en moedig de innerlijke confrontatie aangaan, dan kunnen we onszelf zoveel verder brengen.

Op dit moment is de zonne-activiteit weer aan het opbouwen. Vooral de vorige dagen waren er een hele reeks C-vlammen, en enkele M-vlammen. We krijgen dus weer een extra zetje in ons proces, en soms voelen die vlammen fysiek/emotioneel lastig aan, maar steeds vaker krijgen we net een energetische boost, extra energie, drive en een heldere kijk.

Februari draagt een onderliggende 10/1-vibratie. De inzichten die we vergaarden in januari helpen ons op weg om duidelijker onze prioriteiten te stellen, duidelijkere keuzes te maken, in te voelen wat we diep in ons hart eigenlijk wensen, en daartoe dan ook de nodige veranderingen door te voeren. Deze maand brengt meer beweging dan januari, veranderingen en zet ons op weg naar de transformatieve golf van maart.


Belangrijk deze maand is dan ook heel regelmatig de link met ons Hoger Zelf te voelen en/of te herstellen, heel regelmatig stilte en het nodige energiewerk te voorzien om onze energie los te maken van de energieën rondom ons, in onze eigen energie terug te keren, én om te voelen hoe onze energie op dat moment is. Het is pas vanuit de stilte en ontspanning dat we opnieuw onze weg duidelijker zien, en dat we – wat er ook gebeurt in onze buitenwereld - veilig, warm en gekoesterd zijn in onszelf, en inzien dat onze ware ‘thuis’ daar ligt, in ons hart.

Dat stille, veilige, wijze, krachtige centrum van liefde, dat is wie we waarlijk zijn, eeuwig en altijd.  

Keep the faith  

Fran 

Bron : Maitreya

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees