Wij brengen voort de vibratie van vrede om binnenin jullie wezen aangestoken te worden en alle vormen van onrust en onevenwichtigheid binnenin jullie wezen op te branden. Jullie zijn in deze tijd dramatisch aan het transformeren net zoals Moeder Aarde. Ingekapseld in Liefde door de Wezens van Venus, is het onze gecombineerde energie van de Galactische Federatie en Aartsengel Michael welke een beweging van vrede binnenin iedereen overziet. Wat er uit de mensheid uitgewist wordt zijn de gevoelens van onrust, weerstand en disharmonie die specifiek verbonden zijn met de Schepper en de reis van Ascentie. Onze focus is om het worstelen en het streven te vervangen van een ziel die door talrijke levensspannen heengegaan is zodat vrede binnenin aangestoken en ervaren kan worden.

 

DREAMSOFOURNEWEARTH

Dit is geen stilheid noch een energie van bewegingsloos te zijn, in feite is het een actieve energie van tevredenheid en geluk binnenin.

Ons doel als Liefde, is aldus diepgaand te verankeren op de Aarde om het perspectief en de gefocuste concentratie die velen aangaande negativiteit, afscheiding en lijden vasthouden uit te wissen. Het grootste resultaat van ons genezend werk met de mensheid zou een verschuiving zijn in een groot percentage van de mensheid, zich concentrerend op positiviteit, waarheid en vreugde.

Ieder persoon op de Aarde heeft een aspect en energie van lijden, angst en disharmonie binnenin zich, dit projecteert zich onophoudelijk in het bewustzijn van de mensheid. Diegenen van de mensheid die sterk met negativiteit, lijden en pijn resoneren, ervaren dan de projecties die in het bewustzijn van de mensheid geplaatst zijn als de brandstof om plannen, corruptie en verwoesting op de Aarde te creëren en te stimuleren.

Verbeeld je dat jouw geloof in lijden en verwoesting zo sterk was, dat je zoals een magneet alle energie van lijden en verwoesting aan zou trekken die ieder persoon op de Aarde binnenin zich vasthoudt. Je zou voorbij je begrip van macht bekrachtigd worden. Verbeeld je ook dat met deze macht aan jou ideeën gegeven werden van meer verwoesting op de Aarde te creëren. Deze ideeën zouden jou dan ondersteunen bij het aantrekken van meer mensen van gelijksoortige vibraties en overtuigingen in/naar jouw werkelijkheid. Dit mag onmogelijk aanvoelen en toch doet het zich nu op de Aarde voor, chaos, pijn en lijden veroorzakend binnenin de werkelijkheden van diegenen die het aanstichten en de ontvangers. 

Velen worden ook van brandstof voorzien door het bewustzijn van de mensheid op een volledig andere manier. Daar zijn diegenen die zich met zo een intentie focussen op Liefde, dat zij de Liefde aantrekken welke vastgehouden wordt binnenin ieder persoon op de Aarde en wordt automatisch geprojecteerd in het bewustzijn van de mensheid en in/naar hun wezens. De geprojecteerde Liefde door velen in het bewustzijn van de mensheid, handelt als hun brandstof om hen aan te moedigen en te bekrachtigen om schoonheid, verlichting en genezing in de wereld te creëren, de harten van velen aanrakend.

Wij kunnen zien dat het bewustzijn van de mensheid een krachtige energie creëert zoals een lading van elektriciteit, hetgeen de Aarde en de mensheid enorm kan beïnvloeden. Het bewustzijn van de mensheid handelt als de brandstof welke gebruikt kan worden voor positieve of negatieve ervaringen, het is voornamelijk een krachtig wapen dat vanuit de mensheid geboren werd om door de mensheid gebruikt te worden. Daar zijn diegenen die nog de focus van hun wezen moeten ontdekken, en daarom projecteren zij zowel negatieve en positieve energieën en indrukken in het bewustzijn van de mensheid. Zij zijn soms gefocust op Liefde en andere keren op angst, dit voorziet zowel negatieve als positieve ervaringen van brandstof op de Aarde en binnenin hun eigen werkelijkheid. Dergelijke mensen worden ook beïnvloed door de macht van het bewustzijn van de mensheid, op iedere manier heen en weer gezwaaid, gegooid en geschud wordend. Daarom, komen ervaringen van onzekerheid, verontrusting en weerstand voor de Schepper van binnenuit hen naar boven.

Het waardevolle inzicht om te grijpen is, dat ieder gevoel en idee welke ieder persoon binnenin zich ervaart, of het nu een voorbijgaande of volhardende is, geprojecteerd wordt in het bewustzijn van de mensheid, hetgeen verwant is aan een netwerk of lichaam van energie. Ieder persoon op de Aarde is verbonden aan het netwerk of het lichaam van het bewustzijn van de mensheid. Ieder persoon ontvangt ook energie en informatie vanuit het bewustzijn van de mensheid, alsook worden zijn onbewust en bewust beïnvloed. Er zijn vele energieniveaus binnenin het bewustzijn van de mensheid vanuit de gedachten en energie van jaloezie, angst en kwelling naar de snellere vibratie van pure verlichting, Liefde en Eenheid met de Schepper, alsook met al het andere ertussenin. Jullie dagelijkse focus, overtuigingen en emoties bepalen het niveau van het bewustzijn van de mensheid waar jullie je mee verbinden en aan onttrekken om jullie werkelijkheid op de Aarde te ondersteunen.

Dit maakt duidelijk dat jullie negatieve gedachten een situatie of pijn en lijden kunnen ondersteunen aan de andere kant van de wereld. Bijvoorbeeld, diegenen die verantwoordelijk zijn voor handelingen van terrorisme of geweld richting anderen ontrekken vanuit het bewustzijn van de mensheid de pijn en het lijden dat ieder persoon ervaren heeft, inclusief jullie eigen innerlijke pijn en lijden, wat nochtans beseft en genezen moet worden. Dus zij zouden kunnen zeggen dat de energie binnenin jullie en anderen de chaos op de Aarde creëert, op dezelfde manier dat het Liefde en vriendelijkheid op de Aarde creëert.

Iedereen is verbonden en iedereen is de ervaringen van de Aarde samen aan het co-creëren.

Wij brengen dit naar jullie besef, niet om angst of schaamte binnenin jullie te creëren, het is om jullie te ondersteunen bij te beseffen dat jullie machtig zijn. Als je verantwoordelijkheid neemt voor de energieën binnenin je wezen, aldus verander je het bewustzijn van de mensheid en de ervaringen van iedereen op de Aarde. Verbeeld je dat een grote meerderheid hun gedachten en emoties reinigden en liefdevolle kwaliteiten projecteren. Het bewustzijn van de mensheid zou in/naar een bron van liefdevolle kwaliteiten transformeren. Dit zou betekenen dat diegenen die wensen om schade/pijn en verwoesting te creëren, alleen liefdevolle kwaliteiten zouden ontvangen vanuit het bewustzijn van de mensheid, en dit zou niet langer hun intenties van brandstof voorzien en een genezing binnenin hen creëren, een besef van hun vroegere acties en een positieve verandering in hun perspectief. Dus chaotische en verwoestende ervaringen, incidenten en situaties op de Aarde zouden minder zijn.

Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen en te beseffen dat het genezende werk dat jullie binnenin jullie bereiken vrede op Aarde creëert. Wanneer jullie een situatie op de Aarde zien of erover horen, of jullie het nu als negatief of positief gewaarworden, als het jullie buurman is, in jullie land of een ander land, wensen wij voor jullie om over de situatie na te denken. Wat zijn de energieën die door deze situatie gecreëerd worden? Her/erken dan dat dezelfde energieën binnenin je wezen mag zijn en dat je energetisch een rol speelt in de manifestatie van de situatie net zoals ieder ander dat op de Aarde deed. De energieën die je ontdekt, en verbonden zijn aan de situatie mogen binnenin je wezen in het verleden vastgehouden en in/naar het bewustzijn van de mensheid geprojecteerd zijn, hoewel zij sindsdien binnenin jou genezen werden. Misschien herken je dat de energieën binnenin jou verblijven. Als zij positieve liefdevolle kwaliteiten zijn, verheug je op hun manifestatie op de Aarde, hun aanwezigheid binnenin je wezen en het bewustzijn van de mensheid. Vraag aan je engelen en gidsen om dezelfde energieën binnenin je wezen en het bewustzijn van de mensheid te versterken, vragend dat zij onophoudelijk voor allen om te ervaren op de Aarde manifesteren.

Als de energieën van een negatieve vibratie of kwaliteit zijn, dan is het eerst belangrijk om oprecht te her/erkennen dat deze energieën binnenin jou bestaan of dat in het verleden gedaan hebben. Als je van tevoren genas, deel dan je mededogen met jezelf en breng het in het bewustzijn van de mensheid tot uitdrukking als een genezing en zuivering. Met de her/erkenning van de energieën binnenin de situatie en hetzelfde binnenin je huidige wezen, kan een krachtig genezingsproces beginnen. Jullie doel is om de energieën te genezen en los te laten, alsook hen uit het bewustzijn van de mensheid te wissen.

“Met de ondersteuning van mijn Ziel, Aartsengel Michael, de Galactische Federatie en de Schepper, her/erken ik de energieën binnenin mij welke ik inprent in het bewustzijn van de mensheid. De energieën die ik binnenin mij her/erken zijn … … … 

Ik sta mezelf ook toe verlicht te worden betreffende hoe deze energieën mijn eigen werkelijkheid en verbinding met de Schepper hinderen en er invloed op hebben.”

Neem tijd om wat voor besef dan ook toe te staan welke nodig is om her/erkend te worden om van binnenuit je wezen tevoorschijn te komen.

“Ik nodig genezing uit van mijn Ziel, Aartsengel Michael, de Galactische Federatie en de Schepper om deze energieën van mijn wezen en van het bewustzijn van de mensheid te zuiveren en uit te wissen. De energie die ik uitkoos om mijn wezen en het bewustzijn van de mensheid mee te vullen is … … … … Ik ervaar dit nu volledig. Dank je wel.”

Een dergelijke focus die wij hierboven aan jullie verstrekt hebben ondersteunt besef en genezing van de energieën binnenin jullie. Soms is het besef alles dat nodig is, andere keren volhardende focus, wat vereist is is het uitnodigen van genezing en innerlijk besef.

Jullie innerlijk genezingsproces geneest de wereld, vrede creërend voor allen om te ervaren. Wij, Aartsengel Michael en de Galactische Federatie ondersteunen de creatie van Vrede, terwijl de Wezens van Venus doorgaan met hun download van Liefde in/naar de Aarde en de gehele mensheid.

Eeuwige Vrede is binnenin,

Aartsengel Michael en de Galactische Federatie. 

Natalie Glasson

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Bezoek ook onze webshop 

en meer info op de Facebook Pagina

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees