Geliefde Aarde Familie, terwijl jullie de tweede maand van 2016 binnengaan, gaat de energie door intens te zijn, en de uitdagingen waar jullie in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden gaan door om gedurende een poosje nog een last te zijn. Op 2/2, of de 2de van Februari, was er een krachtige Tijdlijn aanpassing op de Aarde. De reden van deze aanpassing was om de Nieuwe Aarde Tijdlijn te herijken en aan te passen, na de grote/belangrijke verschuivingen in Februari 2014 die de Aarde in/naar de uitlijning bracht voor de Nieuwe Aarde frequenties. Op dit punt, zijn alle Aarde Tijdlijnen uitgelijnd met de nieuwe hyper-dimensionale Tijd/Ruimte Werkelijkheid die de Nieuwe Aarde aan het manifesteren is.

 

ziel team

De verwarring en de chaos die resulteren vanuit deze tijdlijn aanpassingen, gaan door gevoeld te worden als de oude derde dimensionale structuren doorgaan op snelheid te verbrokkelen in het aangezicht van deze krachtige nieuwe kwantumstromen van energetische expressie. Wij zullen hier later meer over spreken, maar eerst, zouden wij graag het meest wonderbaarlijke onderwerp van jullie relatie willen adresseren met de nieuwe multidimensionale Aarde in 2016.

 

Belichaam de Heilige Aarde : Jullie Zijn Eén

Geliefden, terwijl jullie beginnen om jullie macht als Multidimensionale Meesters van Tijd en Ruimte op jullie te nemen, verandert jullie relatie met de Aarde, net zoals jullie perspectief van het leven op Aarde dat zal doen. Zoals met alle dingen in de Schepping, is de Aarde Heilig en gevuld met Goddelijk Creatief Licht. Velen van jullie kwamen vanuit tradities van spiritualiteit welke de Aarde beschouwen een inferieure omgeving te zijn van lijden en verdriet, en jullie wensen niets meer dan deze Aarde te verlaten en naar “huis” terug te keren.

Geliefden, weten jullie niet dat jullie te allen tijde “thuis” zijn? Als een Multidimensionale Meester, is het Hart je Thuis, en als je in je Hart aanwezig bent, dan ben je inderdaad thuis!

Laat ons dit duidelijker uitleggen. Toen jullie je Lichtlichaam en jullie dertiende chakra energiesysteem activeerden, verhuisden jullie weg uit het oude zeven chakrasysteem met diens centrum in de Zonnevlecht. Welnu, jullie “centrum”, of evenwichtspunt, is in het Hart, de zetel van Goddelijke Liefde en Mededogen.

Maar, wanneer je deze activering binnengaat, kan je ook het Drie Harten systeem activeren, waar je eigen Heilige en Goddelijke hart uitlijnen met het Kosmische Hart en het Aarde Hart. Dit is het Heilige Meesterschap van de “Drie in Eén”, of de Drie Die Eén zijn. Het is de Sleutel tot Ascentie en het nieuwe perspectief van het leven op Aarde. 

Dus, jullie nieuwe dertien chakrasysteem draagt de krachtige energiestromen van de Goddelijke Heilige harten, welke omvatten jullie Goddelijke Hart en dat van de Aarde. In jullie nieuwe energiesysteem, hebben jullie onder jullie voeten de Aarde-Ster-Chakra, welke jullie verbindt met de Aarde en jullie toegang geeft tot jullie Aarde levensspannen Akashic archieven, en ook het Aarde Hart welke in resonantie pulseert met het Kosmische Hart, en met dat van jullie, en welke jullie toegang geeft tot de Akashic Archieven in de Kristallijnen Aarde Hart Tempel.

Geliefden, net zoals jullie Eén zijn met het Goddelijke Licht van Spirit en het Kosmische Hart van Licht, zo zijn jullie ook Eén met de Aarde. De Aarde is een deel van jullie Multidimensionale Lichaam. De Goddelijke Creatieve intelligentie bestaat binnenin de Aarde en in alle Aarde Creaties.

Neem in overweging, gedurende een moment, wat dit betekent. De Aarde is een Heilige creatie, en de Aarde is deel van jou! De manier waarop jullie de Aarde waarnemen en met de Aarde wisselwerken is ook de manier waarop jullie jezelf waarnemen en met jullie eigen lichaam wisselwerken. Zien jullie je lichaam als een volmaakte creatie van Liefde, of zien jullie het als onvolmaakt en dat het gemaakt en veranderd moet worden omdat het “niet goed genoeg” is?

Wanneer jullie spreken over zelf-liefde en bekrachtiging, betekent dit ook Liefde en bekrachtiging voor de Aarde, of het Aarde deel van jou. Wanneer je van de Aarde houdt en deze voedt, houd je van en voed je een deel van jezelf. Wanneer je Heilige Ceremonieën doet om van de Aarde te houden en deze te eren, houd je van jezelf en eer jij jezelf. Wanneer je de Aarde accepteert als een prachtige en volmaakte creatie van de Goddelijke Creatieve Intelligentie, is dit hoe jij jezelf ziet.

Geliefden, jullie zijn niet afgescheiden van de Aarde. Dat is illusie. Jullie zijn de Aarde, een expressie van de Aarde, voor zolang als jullie de Planeet in de materiële vorm in een multidimensionaal lichaam bewandeld hebben.

Wat betekent dit voor een multidimensionale Meester? Het betekent dat je in staat bent om de Aarde te belichamen als een deel van je Heilige Dienstverlening aan de Goddelijke Creatieve Wil. Net zoals je Licht en Spirit kunt belichamen als Sterrenzaden en Lichtstrijders, zo ook kan je de Aarde belichamen, als Sterren Sjamanen voor de Nieuwe Aarde. De Sterren Sjamanen bewandelen het pad van dienstverlening en belichaming van de Aarde, een visioen dromend en creërend en vasthoudend, terwijl zij ook in staat zijn om Spirit en de Ster bestemming te belichamen.

Als jullie de Aarde belichamen door jullie fysieke lichaam en jullie fysieke woning in ere te houden, staan jullie toe voor krachtige stromingen van genezende energie en Lichtcodes om door jullie heen naar de Aarde en Haar mensen te stromen. Als jullie dit in een Heilige Ceremonie met een meditatieve intentie en activering doen, versterken jullie het stromen van de energie vanuit het Kosmische Hart en jullie Hart voor de Aarde, en creëren een krachtige Heilige Vereniging van de Drie Harten die krachtige verschuivingen van bewustzijn toe zullen staan.

En jullie zullen volledig begrijpen dat de Aarde ‘thuis’ is, en dat jullie naar de Aarde kwamen om te helpen met de manifestatie en creatie van een Thuis woning voor multidimensionale wezens. Terwijl velen op de Aarde hun missie en hun reden voor hier te zijn vergeten zijn, zullen jullie als multidimensionale Meesters je herinneren en weten dat nu de tijd is om de Heilige Aarde te eren zoals jullie jezelf eren, en om te helpen bij het manifesteren van “thuis” of de Heilige Tuin op Aarde.

Je Ziel Team en je Aarde Voorouderlijke Groep vinden

Als jullie het volle bewustzijn binnengaan van jullie verbinding met de Aarde en jullie toegang tot de Akashic Archieven van de Aarde, zullen jullie een magnetisch “trekken” of aantrekking voelen die jullie Aarde Ziel “Team” naar jullie toe zal brengen. Jullie zullen ook de beroeringen beginnen te voelen van jullie Aarde “Voorouders” binnenin jullie lichaam en jullie multidimensionale wezen.

Jullie Aarde Ziel Team bestaat uit die Geascendeerde en Ontwaakte wezens met wie jullie samen zullen werken om jullie Ziel Missie te vervullen en de Nieuwe Aarde te manifesteren. Deze nieuwe Ziel Teams zullen in 2016 bijeen komen voor het Nieuwe Begin dat geïnitieerd zal worden met de Leeuwenpoort in Augustus en in/naar de manifestatie zal komen in 2017.

Jullie Team zullen deze wezens zijn met wie jullie een Ziel Familie resonantie zullen voelen, en die jullie zullen ondersteunen zoals jullie hen ondersteunen, met jullie missies op Aarde. Jullie zullen onmiddellijk “verwantschap” met hen voelen, en jullie zullen nieuwe mogelijkheden gewaarworden die zich openen als jullie je verbinden om in/naar nieuwe projecten te stromen, vastgesteld door het Goddelijke Plan en jullie Ziel Bestemming zoals jullie het creëerden.

In deze nieuwe vorm van Ziel Teamwerk, zullen er geen “leiders” en “beroemdheden” zijn, maar eenvoudig ontwaakte wezens die samenkomen om te werken, creëren en te delen. Elk individu in de “cirkel” van het Team zal bijdragen aan wat mogelijk gemaakt is door de persoon die de cirkel in/naar het bestaan roept. Dus, de spirituele uitoefening zal ook verhuizen van het “gebruiker” model, waar je de ideeën en het werk van anderen gebruikt, naar een “deelnemend’ model, waar je deelneemt aan de creatie van heilige activiteiten om een Nieuwe Aarde Werkelijkheid te manifesteren.

Maar, op een dieper niveau, als jij je met het Aarde Hart en met je nieuwe toegang naar de zesde dimensie of magische creativiteit verbindt, mag je beginnen binnenin je fysieke wezen de beroeringen te voelen van de “Voorouderlijke Herinnering”. Dit kan zijn van ofwel het verleden of de toekomst.

Aarde wezens komen vanuit vele “rassen”, en net zoals jullie Sterrenzaden zijn, zo ook zijn jullie “Aarde Zaad” dragers. Jullie dragen in jullie lichamen de archieven en herinneringen van vele wezens en vele rassen, sommigen die de Aarde verlaten hebben, alleen om in jullie terug te keren! Deze zijn de faeries en elven van Europa en Scandinavië, de Tuatha de Danaan van de Keltische landen, de eerste mensen en eerste naties en de stam-voorouders van de inlandse mensen. Als je deze oude archieven en herinneringen gewaarwordt, mogen zij naar de oppervlakte stijgen en jou toestaan om magische verbindingen te maken met je Aarde voorouders die je zullen helpen de Aarde op een magische en bekrachtigende manier te bewandelen! Je mag ook aangetrokken zijn tot je “Aarde Zaad Familie”, als jullie elkaar vinden in deze nieuwe multidimensionale werkelijkheid. Wat een vreugde het zal zijn om elkaar te herkennen en om samen te creëren.

Als je in/naar de Aarde belichaming en de Heilige multidimensionale dienstverlening stapt, zal jij je dit deel van je wezen beginnen te herinneren,  en je zult naar diegenen aangetrokken worden die jouw “erfenis” met de relatie met de Aarde delen. Je zult opnieuw de Heilige Aarde Clans of families ontdekken waar je toe behoort.

Deze her/erkenning zal niet verdelend zijn, maar zal een verhuizing in/naar Eenheid in de dienstverlening van de Goddelijke Wil en het Goddelijke Plan voor de Aarde mogelijk maken, terwijl jij je Ziel en Voorouderlijke Families dwars over de grenzen van Naties en Rassen omhelst.

Het Aarde/Hemel Meesterschap begint in het Hart

Wanneer je in/naar je multidimensionale Meesterschap stapt. Wordt je een Meester van de Tijd. De oude en toekomstige vaardigheden van het Tijdreizen worden in stand gehouden in de Vierde dimensie van het Bewustzijn en verankerd in het hart. De eerste “vaardigheid” van een Goddelijk Schepper Wezen is de bekwaamheid om de “Tijd’ in het huidige moment vast te houden, en dan om werkelijkheden te weven of te modelleren via de fantasierijke en creatieve expressie van de Ziel in de Zesde Dimensie.

Als een Multidimensionale Meester van de Tijd, zal je gewaarwording van de Tijd veranderen. Net zoals er vele verschillende werkelijkheden zijn, zo zijn er ook vele verschillende Tijdlijnen, of zoals wij prefereren hen te noemen, Tijd Spiralen. 

De eerste stap in het je eigen maken van de hyperdimensionale tijd is om te begrijpen, dat in de oude werkelijkheid de tijd altijd waargenomen werd als bewegend op een lineaire manier van punt A naar punt B. In de nieuwe gewaarwording of werkelijkheid, bevat het hart alle tijd, verleden, heden en toekomst. Het is vanaf hier dat de vaardige Schepper weet hoe een tijd Spiraal te activeren en om een ‘verhaal’ te creëren dat het leven op de Aarde viert en in ere houdt. Een Meester initieert een Tijd Spiraal wanneer hij of zij een nieuw levensproject of een nieuwe richting in het leven begint. Die spiraal ontvouwt zich met gratie en schoonheid in de handen van een Vaardige Tijdartiest. Het is jullie werk om jullie creaties en manifestaties te perfectioneren, zodat zij in/naar schoonheid, harmonie en Liefde tot bloei komen.

Geliefden, de manier waarop een Tijd Spiraal te initiëren is om in het Hart met een droom of een wens te beginnen. Als je het zaad van de wens activeert, ontvouwt het in/naar een pad. De vaardigheid ligt in het her/erkennen wanneer het zaad zich opent en het pad begint. Dan, als je in/naar dat pad stroomt, komt de vaardigheid ertoe om de keuzes te maken die jouw tijd spiraal zullen helpen bij diens proces van manifestatie en cocreatie met anderen. De juiste momenten en de juiste mensen kiezend vanuit je Ziel Clan of Team, om de katalysatoren of mede-scheppers te zijn, is essentieel.

En, als je met jouw manifestatie vordert, is het belangrijk om gewaar te worden dat de vordering niet lineair is. Je bewandelt geen lineair pad van het heden naar de toekomst, maar je gaat spiraalsgewijs zachtjes naar de hogere expressies van het bewustzijn en creatie. Je mag geduld nodig zijn als je op de spiraal wacht om rond te draaien en jou naar je manifestatie te brengen.

Geliefden, weet dat dit betekent dat wat jullie wensen om te creëren niet op een pad in/naar de toekomst is. Het is niet slechts voorbij jullie bereik. Het bestaat hier en nu, en wacht eenvoudig op je op een hogere spiraal van het creatieve bewustzijn. Dus als jij het gevoel hebt alsof je in cirkels rondgaat, is dit misschien waar, en alles dat er nodig is is een verschuiving van het bewustzijn om jou te verheffen naar die volgende spiraal. Geen hoeveelheid van streven of worstelen zal manifestatie in de Nieuwe Werkelijkheid brengen.  Alleen het zachtjes verhogen van je bewustzijn door gefocuste intentie, meditatie, activeringen en dienstverlening, zullen jou naar deze hogere expressie van Zelf brengen. Overvloed, Liefde, Vrede en Harmonie bestaan al op de volgende spiraal van de Aarde en jullie creatieve reis. Streef en worstel niet, maar droom, creëer, wens/verlang en manifesteer, terwijl jij je spiralen in/naar hogere niveaus van het Goddelijke Bewustzijn ontvouwt.

Jij bent een Meester Tijd Reiziger, en een Meester van de Tijd van Creatie in training op Aarde. Je zult je deze vaardigheden herinneren, samen met je Ziel Team en je Voorouderlijke Clans, als jij je de Aarde/Hemel verbinding eigen maakt en een Heilige Aarde creëert. Denk eraan, dat als het Goddelijke Licht vanuit het Kosmische Hart naar jouw Hart en in/naar de Aarde door jou heen stroomt, krachtige magie bevrijd wordt als een Heilige Aarde Stroming vanuit het Aarde Hart stroomt doorheen jouw Hart naar het Goddelijke Hart, de afdalende stroming vanuit het Goddelijke Hart ontmoetend. Deze spiraalsgewijze stromingen van Licht en Energie zijn verweven in/naar de Ervaring, het Leven en de Bewuste Evolutie op de Aarde. 

Geliefden, in jullie Heilige Werk en Ceremonieën, denk er dan aan te werken met de Drie Harten en met de krachtige stromingen van de Aarde en de Hemel als jullie de Tijd Spiralen van de Nieuwe Werkelijkheid bereizen en een Nieuwe Aarde manifesteren.

Celia Fenn 

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

© 2006-2016 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees