Het idee van een basisinkomen is al bekender dan je zou denken. In Zwitserland wil een vakbond dat graag zien; In Oostenrijk overweegt men het, terwijl het in Duitsland wordt bestudeerd.In Zweden draait men er al proef mee en in het Zuid-Amerikaanse Brazilië wordt het in 2014 zelfs ingevoerd. Het basisinkomen is een plan wat ook voor Nederland inmiddels al 20 jaar geleden is uitgewerkt. Op de website basisinkomen.nl is daar meer over te lezen. In 1993 werd dit idee al toegejuicht door B. Nooteboom toenmalig hoogleraar externe organisatie aan de faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Nu hoogleraar in Tilburg.

Hij stelde dat door een basisinkomen voor iedereen juist de bedrijvigheid van de zelfstandige ondernemers een boost zou krijgen. U denkt dat is toch niet te betalen! Voor iedere inwoner een basisinkomen van 900 euro? Zit u vast in de stoel? Dat kan namelijk wel. Die poen zijn we nu namelijk ook al kwijt!

 

 

Hoe zit dat?

In 2011 was het kostenplaatje voor de BV Nederland inzake de sociale bescherming bij ziekte, ouderdom en werkloosheid €186 miljard. Per inwoner komt dit neer op een bedrag van €11.000 per jaar, wat neerkomt op 928 euro per maand. In dit systeem komen uitkeringen, bij- en toeslagen te vervallen. Pensioenfondsen zullen niet meer nodig zijn; instanties die zich met uitkeringen, ziektewet of subsidies bezig houden zijn dan ook gelijk uit de tijd.

 

Een vast basisinkomen voor iedereen. Het is betaalbaar.

Waarom horen we onze vakbonden hier niet over? Een basisinkomen voor iedereen heeft als eerste grote voordeel dat het een maatschappelijke rust zal scheppen. Een voordeel wat door geen enkele materiële uiting kan worden geëvenaard. Rust in de tent, is dat niet wat we nodig hebben, nu iedereen onderhand helemaal crisis-moe aan het worden is?

Zelfrespect

Als iedereen een basisinkomen krijgt, is er genoeg geld om van te leven, voor iedereen. Ieder mens krijgt de eigen regie weer in handen zonder te voldoen aan vooraf door instanties gestelde voorwaarden.  Ons land zal een groot zelfverzekerd aura gaan krijgen door al die mensen die hun zelfrespect weer terug mogen vinden.. De mens kan zich eindelijk weer erkend voelen als een volwaardig burger en niet als een halve bedelaar die bij de WW, sociale dienst of een andere instantie moet aankloppen. De eerste levensbehoeften kunnen betaald worden, er zijn geen zorgen meer over het pensioen, geen gedoe met uitkeringsaanvragen of bedelen om sociale bijstand.

Vrijheid

Werken als je dat wilt; er is immers geen verplichting om te werken. Je kunt immers je rekeningen betalen. De sollicitatieplicht en de instanties die hier op toezien kunnen dan ook gelijk op de schop.Want vergeet niet dat we dat geld nu toch ook al kwijt zijn. Geen instanties meer die op je vingers kijken. Het creatieve uit de mens mag weer naar boven borrelen; de vaste lasten kunnen immers worden opgehoest.

Eindelijk tijd voor de kinderen

Het gezin vaart hier ook wel bij. Ouders die ervoor kiezen kunnen zich richten op de zorg van hun kroost. Kwalitatief beter opgevoede kinderen zal ongetwijfeld een resultaat zijn. Alimentatieproblemen en scheidingsperikelen die de rechterlijke macht belasten behoren ook tot het verleden. Er is immers geen kostwinnersprincipe meer. Niemand is meer afhankelijk van een partner.

 

Meer gelijke verdeling van werk

Als iedereen een basisinkomen heeft zullen mensen minder gaan werken, wat de werkgelegenheid in zijn geheel weer ten goede komt. Er zullen automatisch meer vacatures komen, waardoor anderen ook weer in staat zijn een betaalde baan te vinden. De maatschappelijke verantwoordelijkheid zal groter worden, omdat mensen meer grip krijgen op hun eigen leven. 

 

Ook kleinschaligheid krijgt een kans

De bakker en de slager en de groenteman krijgen ook weer bestaansrecht en kunnen zich volledig gaan toeleggen op perfecte kwaliteit tegen een eerlijk som geld. Megastallen behoren in dit systeem ook tot het verleden, want waarom zou je dat nog doen als boer, die samen met zijn vrouw een basisinkomen heeft?  De kleine winkeltjes kunnen weer terugkomen. Er kan weer service gegeven worden. Het kan weer leuk worden! Ook de kunstenaar kan zich weer gaan bezighouden met wat hij/zij het liefste doet. Misschien kan de geest van de mens dan weer gaan waaien..

 

Zelfs de groten der aarde denken erover na.

De Skidelsky's op de Bloomberg-site: Skidelsky en Skidelsky constateren dat er bezwaren tegen het basis-inkomen zouden zijn, omdat dit mensen zou ontmoedigen te gaan werken. Ook zou het kostenstijgend zijn. Ze nemen echter hierin een interessante stelling in: “economische groei is niet het doel, maar het garanderen van een goed leven” Citaat: “Een onvoorwaardelijk basisinkomen, in de vorm van een enkele kapitaalverschaffing of een gegarandeerde jaarlijkse beloning, zou een begin maken om alle werknemers dezelfde keuze geven hoeveel werk te doen, en onder welke voorwaarden een voorrecht nu alleen voor de rijken“.

Besluit

Soms denken wij dat dingen onmogelijk zijn of tot een Utopia behoren. De gedachten ombuigen en anders proberen te zien kan onze ogen doen openen. Hoe dan ook een basisinkomen is financieel meer dan haalbaar daar in de cijfers de instanties die opgedoekt kunnen worden niet eens meegenomen zijn. Dan is het begrotingstekort dus ook gelijk weg. Anders rekenen. Anders kijken.
Alles kan. Lijkt het u wat? Teken hier de petitie

 

Bron: Finding voices radio

{fcomment id=2331}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees