Astronomie

Het is een mysterie hoe grote, massieve sterren ontstaan. Deze sterren zijn minimaal acht keer zwaarder dan onze zon. De meeste sterren in ons Melkwegstelsel zijn vergelijkbaar met onze eigen zon, of zelfs zwakker. Hoe worden de groten van het heelal geboren? Onze zon is ontstaan in een gaswolk. Als zo’n wolk samentrekt, dan ontstaan er verdichtingen. Hier stijgt de temperatuur en neemt de druk toe. Op een gegeven moment zijn de temperatuur en druk hoog genoeg om kernfusie te laten plaatsvinden. Een ster is geboren.

Onderzoekers hebben voor het eerst een molecuul dat een edelgas bevat ontdekt in de ruimte. Ze deden hun ontdekking in de Krabnevel: de restanten van een ster die ongeveer duizend jaar geleden explodeerde. De ontdekking is een verrassing. Edelgassen zoals bijvoorbeeld helium en argon reageren niet zo gemakkelijk met andere chemische elementen. Vandaar dat ze vaak in hun eentje aangetroffen worden. Laboratoriumonderzoeken hebben echter aangetoond dat de edelgassen onder de juiste omstandigheden de samenwerking met andere elementen aan kunnen gaan en een molecuul kunnen vormen.

Komeet ISON is inmiddels zo helder geworden dat hij met het blote oog waarneembaar is. Eerder dit jaar werd gesteld dat ISON wel eens de komeet van de eeuw zou kunnen worden. ISON was de afgelopen weken met een verrekijker al goed te zien. Op 28 november komt hij het dichtst in de buurt van de zon.

Als alles goed gaat krijgen we over een dikke week een prachtig schouwspel te zien: een immense komeet, misschien wel de helderste in eeuwen. Eind volgende week, op 28 november, scheert de komeet Ison rakelings langs de zon. Als ze dat overleeft, zal ze daarna bijzonder helder zijn, met een lange staart. Misschien zal ze zo helder zijn dat we die zelfs overdag kunnen zien.

Mensen van over de hele wereld zeggen komeet ISON met het blote oog te hebben gezien. Volgens experts heeft ISON inmiddels een helderheid van 5,5. Vlak voor zonsopkomst is ISON te zien als een groene vlek aan de hemel. Met een telescoop is het verschijnsel helemaal goed waar te nemen. Bovenstaande foto is gemaakt door Waldemar Skorupa uit Kahler Asten in Duitsland. De staart van ISON is zo lang dat hij het geheel niet in één keer in beeld kon brengen. De staart strekt zich uit over een gebied van ruim 8 miljoen kilometer achter de kern. Dat is 21 keer de afstand tussen de aarde en de maan.

Sinds 21 december 2012 bevindt het gehele zonnestelsel zich in de photon belt of fotonengordel. Tweeduizend jaar lang wordt het menselijk bewustzijn verruimd en worden alle sleutels van ons DNA geactiveerd. Rond de Plejaden draait een enorme gordel van fotonen. Doordat de aarde door deze gordel beweegt wordt de mensheid opgetild naar een hoger bestaansniveau. Virginia Essene en Sheldon Nidle schrijven dat de fotonengordel mensen de gelegenheid geeft om een hoger niveau te bereiken, namelijk het ‘galactische’ niveau.

Komeet ISON, die over een maand een ontmoeting zal hebben met onze zon, stelt de vooraanstaande komeetdeskundige John Bortle voor een raadsel. Hij is verbaasd over het voorkomen van ISON en zegt dat de meest recente foto’s er ‘erg vreemd’ uitzien. “Je ziet een heldere, kleine komeet met een lange staart en een veel grotere, maar veel zwakkere en diffuse coma,” zei hij. “Mensen die grotere telescopen gebruiken, maken ook vaak opmerkingen over het vreemde voorkomen van ISON, terwijl mensen die relatief kleine telescopen en verrekijkers gebruiken een grotere, zwakke, uniforme komeetmassa zien.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees