Athanasius Kircher was een Duitse Jezuïet die zo’n 40 boeken schreef over de oriënt, geologie en geneeskunde. Hij was ook één van de eersten die Egyptische hiërogliefen bestudeerde. Kircher werd ook wel vergeleken met Leonardo da Vinci, maar kreeg veel minder bekendheid. Zijn motto luidde: in uno omnia (alles in één). Zijn geloof in syncretisme was er waarschijnlijk verantwoordelijk voor dat hij geen rekening hield met grenzen tussen vakgebieden. Zo onderzocht hij naast magnetisme ook andere vormen van aantrekking waaronder zwaartekracht en liefde.

 

Occulte symbolen

Door de populariteit van zijn werk heeft Kircher grote invloed gehad op het verspreiden van wetenschappelijke ideeën onder een brede kring. Gedurende het grootste gedeelte van zijn leven was hij één van de bekendste en invloedrijkste geleerden van zijn tijd. Zijn boeken werden over de hele westerse wereld gelezen.

Kircher was ongetwijfeld de belangrijkste egyptoloog van zijn tijd. Mede door Kircher werd egyptologie een echte wetenschap. Zijn interesse voor Egypte werd in 1628 gewekt, toen hij een verzameling hiërogliefen tegenkwam in de bibliotheek van Speyer.

In één van zijn boeken beargumenteerde Kircher dat Oud-Egyptisch de taal van Adam en Eva was, dat Hermes Trismegistus dezelfde persoon was als Mozes en dat hiërogliefen occulte symbolen zijn die niet als klanken of letters te vertalen zijn. Hij sloot de mogelijkheid dat hiërogliefen een alfabet vormen echter niet uit.

Voynich-manuscript

In 1665 kreeg Kircher van Johannes Marcus Marci het zogeheten Voynich-manuscript, in de hoop dat hij het zou kunnen ontcijferen. Dat is nooit gelukt, zelfs nu nog niet.

Kircher maakte ontwerpen voor een eolische harp, een robot die kon praten en luisteren, een perpetuüm mobile en een kattenpiano. Hij geloofde dat de harmonie in muziek de proporties van het universum weerspiegelt.

Tijdens een bezoek aan Zuid-Italië in 1638 liet Kircher zich naar beneden brengen in de krater van de Vesuvius, die toen op het punt van uitbarsten stond, zodat hij het binnenste van de vulkaan kon bestuderen. In zijn Mundus Subterraneus beschreef hij zijn geologische en geografische ideeën.

Kircher raakte erg gefascineerd door fossielen. Hij begreep dat sommige toebehoorden aan dieren die in steen waren veranderd. Hij schreef grote botten toe aan een reuzenras van mensen.

Atlantis

Mundus Subterraneus, dat in 1669 voor het eerst werd gepubliceerd in Amsterdam, bevat ook diverse pagina’s over het legendarische eiland van Atlantis. Kircher plaatste Atlantis in de Atlantische Oceaan tussen Spanje en Amerika.

 

 

 

Atlantis, vernoemd naar de dochter van de Griekse god Atlas, wordt voor het eerst genoemd in de werken Critias en Timaeus van Plato. Hij omschreef Atlantis als een zeemacht die zich voorbij de Zuilen van Hercules (foto), de naam van de bergen aan weerszijden van de Straat van Gibraltar, bevond. Na een mislukte poging om Athene binnen te vallen zou Atlantis binnen een etmaal naar de bodem van de oceaan zijn gezonken.

 

Bron: Niburu

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees