Nathalie van Spall

Nathalie van Spall heeft ruimschootse ervaring in het begeleiden van diepgaande veranderings- en transformatieprocessen bij mensen en de systemen waarin zij functioneren. Haar kracht is gelegen in het integreren van verschillende disciplines. Haar aanpak wordt gekenmerkt door een integratie van intuïtieve energetische vermogens, psychologisch en bedrijfsmatig inzicht. Samen met José van den Diepstraten creëerde zij New Energy Movers, een organisatie die o.a. door middel van beroepsopleidingen, workshops en individuele begeleiding een bijdrage levert aan een meer liefdevolle samenleving. Het is hun gezamenlijke missie om de mens weer terug te geven aan ZichZelluf. Zij schreven gezamenlijk het boek Zelf ontdekt Zichzelluf en geven regelmatig lezingen over zelfontwikkeling, bezielend leiderschap en spirituele groei. bekijk ook mijn boek Zelf ontdekt zichZelluf!

Nathalie van Spall

Ieder mens beschikt over het vermogen om keuzes te kunnen maken. Ieder moment, iedere dag weer opnieuw. Iedere keuze die je maakt beïnvloedt de realiteit om je heen en draagt op collectief niveau een steentje bij aan de essentie van deze wereld. Steeds meer mensen beginnen te zien en te ervaren dat bestaande hiërarchische machtstructuren niet meer voor hun werken. Sterker nog, ze kunnen er steeds slechter in functioneren. Dit geldt ook voor het economisch systeem. Een systeem gebaseerd op meer, meer en nog eens meer. Meer maakt gelukkig is de gangbare ingebakken conditionering in het maatschappelijke systeem.

We leven in een fundamentele tijd die vraagt om ontwaking. Er is momenteel een hoop chaos, verwarring en crisis aanwezig in deze wereld. Als ik de krantenkoppen mag geloven zijn we voorlopig nog niet uit de crisis. De koppen schreeuwen moord en brand. Crisis hier, crisis daar, de mensheid op tilt in een wereld die blijft vasthouden aan economische belangen en systemen die mensen in de angstgreep houden.  In een wereld waarin crisis en 'druk druk druk' het motto is ontstaat een innerlijke tegenbeweging in de mens. De mens hunkert diep van binnen naar een wereld van stilte, reflectie en sereniteit. Momenten waarin de mens zijn wezenlijke essentie kan voelen en in contact kan staan met zijn ware aard en natuur. De drang naar ontmoeting, verbinding, zingeving en ontwaking sluimeren als een bevrijdende innerlijke beweging onder al die uiterlijke beweging en crisis. De mensheid wordt voortgedreven, maar waar naar toe? 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees