Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


Sheldan Nidle

Dratzo! Veel verwachte operaties warden vertraagd door overdreven voorzichtige en onnodige beveiligingsontwikkelingen. Degenen die deze fondsen tijdelijk beheren zijn ten diepste bezorgd en hebben zich daarom gebruik gemaakt van een proces dat hen in staat stelt in eerste instantie met een slakkengang te werken. Deze afwijkende operatie heeft de leveringen vertraagd en het tijdstip waarop deze gelden zullen worden geleverd, gewijzigd. Het gaat nu met een meer weloverwogen snelheid dan ons aanvankelijk werd toegestaan. Nogmaals, deze fondsen zijn nu in handen van degenen die zich meer op hun gemak voelen bij een tempo dat gepaard gaat met een serie bijzondere controles in iedere fase van deze operatie.

Sheldan Nidle

Selamat Jalwa! De wereld verheugt zich terwijl de leveringen zich eindelijk beginnen te manifesteren! Er begint een nieuw tijdperk voor de mensheid. In het eerste deel van het komende nieuwe Gregoriaanse jaar gaan jullie een serie verbazingwekkende gebeurtenissen zien. Nieuw bestuur zal de huidige internationale patronen wijzigen en tezamen met de toename van mondiale welvaart, jullie eonenlange concept van schuldslavernij in de afvalbak van de geschiedenis werpen. Dat is maar één van de vele belangrijke overtuigingen die door jullie zullen worden losgelaten. Jullie gaan je opnieuw verbinden met het geloof dat jullie een innerlijke kracht bezitten die, gecombineerd met een collectieve vaardigheid om elkaar te steunen, jullie regionale gemeenschappen grondig zal herinrichten.

Sheldan Nidle

Selamat Balik! De boodschap is nog steeds positief! Jullie nieuwe realiteit manifesteert zich langzamerhand. Degenen die het duister op deze wereldbol regeren bevinden zich echt in een staat van opperste zorg aangezien de dingen die zij hielpen creëren beginnen te verdwijnen in de vuilnisbakken van de geschiedenis. Terwijl deze minkukels van het duistere rijk langzaam beginnen te begrijpen dat hun tijd gekomen is, blijven ze desalniettemin weerbarstig. Over de hele wereld vinden er acties van stille wanhoop plaats. Deze zogenaamde terroristische aanvallen en daarmee verbonden telecommunicatie zijn slechts onderdeel van de mate van wanhoop die momenteel de duistere oligarchen doordringt.

Sheldan Nidle

Selamat Balik! De nieuwe realiteit begint aan de laatste fase van manifestering. Lang geleden, in het oude Atlantis, begonnen jullie je te realiseren dat jullie op mysterieuze wijze waren gereduceerd tot niets meer dan een stuk speelgoed van de duistere Atlantische cabal. Deze groep leiders, prinsen en koningen deed het afschuwelijke werk voor de Anchara-leiding op Orion. Ze hadden de vaardigheden van hun tegenstanders beperkt tot een niveau waarop ze niet langer een dreiging vormden voor hun gemene praktijken. Deze lafhartige daad werd steeds opnieuw herhaald tijdens de laatste 3000 jaar van het Atlantische Imperium. Jullie voorouders waren in feite “laboratoriumratten” voor deze duistere gasten.

Sheldan Nidle

Dratzo! Op dit moment is jullie wereld in transitie. Het duister staat het Licht en haar vele bondgenoten eindelijk toe de immense taak van het overbrengen van fondsen en de daarmee vergezeld gaande waarborgen naar speciale opslagplaatsen te voltooien. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht, dat wordt veroorzaakt door bijzondere voorzorgsmaatregelen die een dergelijke omvangrijke levering vereist. Daarom duurt het een week langer dan verwacht. Het duister weet dat, zodra deze gigantische taak eenmaal is afgerond, de lang beloofde massa-arrestaties van de bovenste echelons van de duistere handlangers zullen beginnen.

Sheldan Nidle

Dratzo! De beslissende ontmoetingen zijn gaande. Planningen zijn gemaakt omdat een aantal overeenkomsten een algemene uitgifte van fondsen, evenals een miniem begin van de formele omschakeling van de cabal naar het Licht, mogelijk heeft gemaakt. Deze handelingen zullen het begin betekenen van de manifestatie van een nieuwe realiteit. Zoals vorige week al werd gezegd, is het nieuwe financiële systeem gereed en zal deze geleidelijk aan in werking worden gesteld. Zij die belast zijn met speciale veiligheid ten aanzien van de nieuwe republieken hebben er alle vertrouwen in dat de langdurig geheim gehouden entiteiten eindelijk fatsoenlijk aangekondigd kunnen worden.

Sheldan Nidle

Dratzo! Verschillende positieve factoren komen tezamen om er voor te zorgen dat jullie zegeningen binnenkort door jullie zullen worden ontvangen. Onze aardse bondgenoten hebben ingestemd met een tijdschema dat nu loopt. Zoals we vorige keer stelden, is een enorme verplaatsing van fondsen naar zwaar beveiligde magazijnen nu gecompleteerd. De volgende stap is er op toe te zien dat deze fondsen veilig in hun distributiecentra kunnen worden geplaatst. Onze liaisons rapporteren dat deze maatregelen bijna klaar zijn. Het is de bedoeling van onze bondgenoten dat jullie zo spoedig mogelijk bezit nemen van deze gelden. Dientengevolge komt de tijd van de verschillende illegale regimes tot een einde.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees