Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


montague-veronica_keen

Sinds mijn heengaan in 2004 heb ik vriendelijk geprobeerd jullie naar Ierland te laten kijken. Totdat jullie dat doen zal de Cabal door blijven gaan alle menselijk leven op Aarde te vernietigen. Pas wanneer jullie eerlijk de WAARHEID onder ogen zien kunnen jullie hopen de mensheid te redden. Jullie zien niemand de juiste vragen stellen aan jullie politici of het Vaticaan. Wie stelde vragen over chemtrails, gefluorideerd water, genetisch gemodificeerd voedsel of vaccinaties die worden gebruikt om het menselijk ras uit te roeien? Door niets te doen geven jullie de Cabal permissie om door te gaan, ongeacht de consequenties.

montague-veronica_keen

Mijn vrienden, de tijd is gekomen waarin actie van jullie kant nodig is. Ik heb jullie voort geleid. Ik heb jullie laten zien wat er van jullie verlangd wordt. We doen ons best aan deze kant van het leven. Nu is het aan jullie om samen actie te ondernemen aan jullie kant van het leven. We laten jullie zien hoe en openen jullie ogen voor wat jullie door de cabal werd aangedaan om zo de gevangenisplaneet te creëren waaraan jullie gewend zijn geraakt om op te leven. Vrijheid ligt binnen jullie handbereik. Open jullie harten en bewustzijn en omarm het licht dat iedere dag steeds duidelijker wordt. Velen van jullie zijn je bewust van de veranderingen in energie. Jullie nemen een gevoel van opwinding waar en dat zou ook moeten; de controlesystemen zijn uiteen aan het vallen.

montague-veronica_keen

Toen ik overging naar de Geestenwereld was het nooit mijn voornemen om iemand te worden die jullie geesten opent voor jullie ware geschiedenis. Door dit samen te doen, kunnen we jullie planeet redden van degenen in jullie midden die vastbesloten zijn de mensheid te vernietigen en de planeet over te nemen ten bate van zichzelf. Ze hebben zichzelf vele keren verraden maar jullie faalden te begrijpen wat er werkelijk aan de hand was. Jullie hoeven alleen maar ALEKSANDER SOLZHENITSYN's verslag uit eerste hand te lezen van de gruweldaden die openlijk plaatsvonden in de jaren 1900 [ pdf document ] gedurende de levens van velen van jullie. Het wordt altijd in volledig zicht verborgen.

montague-veronica_keen

DE VERVALSING VAN DE GESCHIEDENIS HEEFT MEER GEDAAN OM DE MENS TE MISLEIDEN DAN ENIG ANDER HEM BEKEND FEIT. Rousseau. Ik heb jullie vele malen verzocht dit feit voor jezelf te onderzoeken. Deze informatie zou jullie uit de houtgreep van jullie onderdrukkers bevrijden. Ik heb Veronica erop gewezen om, nogmaals, de boeken te lezen die de waarheid aan het licht brengen over hoe sommige groeperingen de controle namen, niet alleen over Planeet Aarde maar ook over de mensheid.HOE DE BIJBEL EEN IERS BOEK IS DAT WERD VERANDERD EN AANGEPAST DOOR BRITS-ROMEINSE VERTALERS. door Conor MacDari.

montague-veronica_keen

De mensen vinden de moed om NEE te zeggen tegen de controle en corruptie waar ze 2000 jaar lang slachtoffer van zijn geweest. Om hun plannen voor een Nieuwe Wereld Orde door te voeren, moesten ze eerst IERLAND vernietigen. Jullie kunnen niet eerder vooruitgaan voordat je hiernaar gekeken hebt. Jullie moeten zien WIE en WAAROM. De Ieren zien deze controle voor het eerst en ZE ZIJN BOOS. Ze gaan de straat op om hun kracht te tonen. Ze zeggen NEE. Ze beginnen nu in te zien waarom ze gebruikt en mishandeld zijn door hen die jullie wereld over willen nemen.

montague-veronica_keen

Er wordt vooruitgang geboekt, mijn lief. Onze dank gaat uit naar al die verlichte mensen op de hele wereld die Londen omringd hebben met liefde en licht. Deze klus vergt tijd en inspanning. Ik weet dat jullie op zielsniveau snappen wat er van jullie wordt gevraagd. Het is van groot belang. De resultaten van jullie inspanningen zullen duidelijk worden voor allen die de Aarde bewonen. Hoewel sommigen mogelijk niet het volledige belang begrijpen van wat er van jullie wordt gevraagd, doe alsjeblieft mee. Iedere ziel heeft een belangrijke rol te spelen bij het redden van Planeet Aarde. Jullie moeten het ROOSTER beschermen en activeren om de Aarde te beschermen.

montague-veronica_keen

Ons Plan voor de Overleving van de Mensheid. 1. De Leylijnenergie: Jullie hulp bij het vrijmaken van deze energie was van het grootste belang voor de planeet. Dit moet doorgaan, jullie kunnen het je niet veroorloven te rusten totdat jullie werk gedaan is. Ga alsjeblieft door met dit waardevolle werk. 2. We zullen plekken met macht kiezen. We zullen ons concentreren op het sturen van licht en liefde om alles dat duister is te verwijderen. LONDEN is de eerste stad waarop we ons gaan concentreren. Wat ik me voorstel is enorme kringen van mensen die liefde en licht sturen naar Londen vanuit elk land ter wereld. Vanwege het tijdsverschil zou er een constante stroom van licht en liefde gericht worden op Londen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees