Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


Veronica, mijn lief, het gebeurt: mensen worden, het lijkt soms wel bij toeval, naar de waarheid geleid. Het doet er niet toe welke weg ze bewandelen, het gebeurt. Mensen die in het niet zo verre verleden volkomen blind waren voor de waarheid, worden nu wakker. De opwinding die dit veroorzaakt produceert zo’n geweldig licht, dat het nooit kan worden gedoofd. Jullie, lieve dames, Jean [What's the 'Real' Truth] en Debby [ExtraTerrestrials] hebben leidende rollen gespeeld in het ontwaken van de mensheid. Jullie vertrouwden op jullie aangeboren instinct, want in jullie hart wisten jullie dat je op het goede spoor zat.

"Kijk naar een feit als een klein kind, en wees bereid elk eerder gevormd denkbeeld erover op te geven. Volg nederig waar en naar welke afgrond de natuur je leidt, of je zult niets leren." T.H. Huxley Jullie zijn nu klaar om duidelijk het controlerooster te zien dat jullie gedachten omsloot en als slaven gevangen hield. Wees nooit bang voor de waarheid. Het is nu van het grootste belang dat jullie er tijd en moeite aan besteden om het te onderzoeken.

We hadden het enige tijd geleden over Project Bluebeam. Regeringen nemen nu beslissingen of ze dat zullen gaan doen. Ze proberen tijd te winnen maar ik kan je verzekeren, dat zal ze opbreken. De meerderheid van de mensen is op de hoogte van Project Bluebeam en zal er doorheen kijken, ongeacht hoe indrukwekkend men het maakt. Zoals regeringen het zien, vereisen wanhopige situaties wanhopige maatregelen. Jullie vrienden van Andromeda zijn zich volledig bewust van wat er gebeurt en ze zijn van plan op Aarde te komen om aan de kaak te stellen wat regeringen doen om te proberen aan de macht te blijven.

De sluier die alles voor jullie verborg wordt opgelicht. Daarvoor aangewezen personen komen onthullen en uitleggen wat er gebeurt, zodat jullie voorbereid zullen zijn als de shift plaatsvindt. De volgende paar maanden zullen de illusie volledig blootleggen, alsmede alle instituten die betrokken zijn bij het creëren ervan. De beperkingen die jullie er in de illusie gevangen hielden, worden elke dag verwijderd. Jullie leefden in een hypnotische trance, die bedoeld was om jullie hele leven, vanaf geboorte tot dood, te controleren. Jullie zien de propaganda nu voor wat het is en jullie trappen er niet langer in. Degenen binnen de Cabal weten dat ze in haar huidige vorm niet kan overleven. Ze hebben gefaald!

Jullie moeten allemaal de verandering worden die je wilt zien in je wereld. Jullie weten in je hart wat er voor nodig is. Als de meerderheid van jullie besluit zich uit te spreken en weigeren nog langer het oude paradigma te aanvaarden, dan zal er iets veranderen. De Cabal is niet langer in staat om haar corrupte regime af te dwingen. Die Amerikaanse Generaals die zo dapper besloten dat ze niet konden leven met wat hun gevraagd was te doen, toonden grote moed. Hun dappere standpunt zou moeten dienen als voorbeeld voor iedereen die wordt gevraagd tegen zijn geweten in te gaan, om leven of de planeet op enigerlei wijze te vernietigen.

WAT WE DENKEN, CREËREN WE. WAT WE VOELEN, TREKKEN WE AAN. WAT WE ONS INBEELDEN, WORDEN WE. Overdenk deze wijze woorden. Het is belangrijk dat je ze helemaal begrijpt. Jullie creëren je toekomst. Wees niet bang voor de lichamelijke veranderingen die je ondergaat. Die bereiden je voor om de Lichtwezens te worden die jullie zijn. Zoals de vlinder, rijs je op uit je cocon, ontwakend tot wie en wat je bent. Wees niet bang als je EXTREME WARMTE of KOU, DUIZELIGHEID, veranderingen in de manier waarop je met het leven omgaat, slaap, eetgewoonten etc. ervaart.

Elke dag wordt deze uitspraak bewezen, zonder een spoor van twijfel. Alles dat de mensheid zonder vragen heeft geaccepteerd wordt nu als complete fantasie ontmaskerd. Hetgeen gebruikt werd om elke gedachte, elk woord en elke handeling van de mensheid te controleren werd gepland en uitgevoerd om de mens op zijn knieën te houden. In angst, in een gevangenis zonder tralies. Het is tijd om jezelf te bevrijden van de controle door Rome. Zo vaak heb ik al uitgelegd dat het inderdaad Rome is, dat het Oog van de Piramide is. Degenen wiens gedachten worden gecontroleerd zijn zelfs te bang om hiernaar te kijken.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees