Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


montague-veronica_keen

De hele structuur van het leven zoals jullie dat kennen valt uit elkaar. Het wordt aan de kaak gesteld. Verwarring alom nu alles waar jullie in geloofden blootgelegd voor jullie ligt: VALS TOT IN DE KERN. De mensheid was slachtoffer van de grootste misleiding in de geschiedenis van het universum. Jullie, mijn vrienden, zijn degenen die gekozen zijn om de waarheid te onthullen en de corrupten uit hun controleposities te verwijderen. Het is tijd om de illusie te zien voor wat die is en dan het leven op Aarde voor de mensheid te herstructureren.

Galactic Channelings

Veronica, mijn lief, het is pijnlijk voor mij om je op zo veel verschillende manieren te zien worden aangevallen. De pijn die je in de afgelopen week hebt moeten doorstaan werd veroorzaakt door de ernstige shock. Die was onvoorzien, dus je was onvoorbereid. Gelukkig logeerde je vriendin bij je. Ik dank haar voor haar vriendelijkheid naar jou. Ze was getuige van de aanvallen en zal er op een dag over schrijven. De reden waarom de aanvallen zijn toegenomen is als volgt. De strijd tussen het Licht en de Duisternis is in een nieuwe fase terechtgekomen. De cabal zal de Aarde niet verlaten zonder een grote strijd.

montague-veronica_keen

Jullie komen iedere dag dichter bij jullie doel, omdat de corrupten en hun corrupte praktijken ontmaskerd worden. Er bestaat nu geen twijfel meer over wie de mensheid in slavernij heeft gehouden. Ze doen hun uiterste best jullie te misleiden zodat jullie ze blijven dienen. De macht die ze bezitten hebben ze van jullie afgenomen. Jullie staan op een kruispunt. Jullie moeten kiezen: slavernij of vrijheid? Ze zien jullie als “Nutteloze Opvreters” (Henry Kissinger). Ze verachten jullie; voor hen bestaan jullie alleen om hen te dienen. Alles dat ze hebben, hebben ze van jullie afgenomen en jullie stonden hen toe dat te doen.

montague-veronica_keen

De algehele structuur van het Vaticaan is bezig in te storten en daarmee samen alle CORRUPTIE die jullie wereld gevangen heeft gehouden. Jullie doorzien nu hun leugens dus zullen jullie niet ten prooi vallen aan hun uitingen van nederigheid en opofferingsgezindheid, in het bijzonder in deze tijd van het jaar. Kerstmis is, zoals zij het doen lijken, NOOIT GEBEURD. Er is nooit een Jezus geweest, geboren in een stal. Ze creëerden dat sprookje tijdens het Concilie van Nicea. Het voorstellingsvermogen van het volk werd erdoor geprikkeld en het werd gebruikt om een religie te ontwikkelen. Maar er was wel degelijk een CHRISTUS.

montague-veronica_keen

De energie van de Aarde is geïntensiveerd. Het beïnvloedt velen van jullie. Jullie lichamen worden opnieuw uitgelijnd. Het is nu noodzakelijk het 3D denken- en leven te verlaten. Zij die probeerden jullie planeet over te nemen doen hun uiterste best jullie in 3D te houden. Jullie hebben deze week door BRADLEY LOVE een helder beeld gekregen van hoe deze controle werkt: “DE SLEUTEL TOT ONZE SLAVERNIJ IS SEXUELE ENERGIE” (Je kunt dit vinden op de What's the 'real' truth? website) Ik spoor jullie aan de inhoud hiervan te lezen en te herlezen.

montague-veronica_keen

Dit is de tijd van openbaring, mijn lief. Er bestaat geen verstopplaats op Aarde in deze tijd van grote verandering. Alleen diegenen die in angst leven blijven in 3D achter, omdat ze verandering vrezen. Er zijn er ook, die nooit geleerd hebben hun wezen open te stellen voor de wonderen van Planeet Aarde, zij die zich nooit afvroegen, waarom bijvoorbeeld de mensheid niet als een geheel samenwerkt of wie de verdeeldheid, zoals bijvoorbeeld door religies creëerde, met afscheiding als doel en achterdocht en conflict te veroorzaken.

montague-veronica_keen

Verhoog je bewustzijn en omhels het licht dat jullie wereld binnenstroomt. Laat het 3D denken achter in de Duistere Tijd waar het hoort. Doe alles wat je bewustzijn zal verhogen. Verbind je, hetzij door mediteren, lezen of d.m.v. communicatie met gelijkgestemde vrienden. Verbind je met de centrale zon. Combineer je energie met anderen om dit te doen. Onthoud, het is altijd het meest donker voor de dageraad, en jullie dageraad wacht jullie. Jullie zitten nu midden in het eindspel, vandaar dat aanvallen en sabotage gebruikt worden in een poging jullie in een 3D bestaan gevangen te houden. Wanneer jullie je openstellen voor het licht, zul je ontdekken dat alle hulp die je nodig hebt al op zijn plek is.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees