Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


montague-veronica_keen

Vrienden, als jullie mijn woorden lezen ben je voldoende ontwaakt om te begrijpen wat ik van je vraag. Om de Cabal haar Derde Wereldoorlog te laten hebben moet je begrijpen dat ze dat niet kunnen zonder jullie toestemming. Jullie STILZWIJGEN geeft ze precies de toestemming om door te gaan. Jullie weten dat er een kracht is die jullie wereld controleert en degenen die aan de macht zijn luisteren er naar. Ze zouden nooit in die machtsposities zijn gekomen tenzij ze ermee instemden alleen hun controleurs te dienen. Velen van jullie hebben je leven geleid zonder oorlog en de daardoor veroorzaakte ontreddering te hebben ervaren.

montague-veronica_keen

De crisis die moedwillig in jullie wereld wordt gecreëerd ontmaskert ook degenen die niet het beste voor hebben met de mensheid. Je kunt je nu niet vergissen m.b.t. wie er op de loonlijst van de Duistere Garde staat. Ze eisen oorlog. Ik vertelde je eerder al dat de cabal niet kan bestaan zonder oorlog. Jullie kunnen nu duidelijk zien hoe wanhopig ze zijn, aangezien ze zich van het ene land naar het andere haasten om voor oorlog te pleiten. Nu jullie wakker zijn, kun je precies zien wat er gebeurt. Dit maakt ze bang, aangezien ze niet eerder te maken hadden met weerstand. Ze willen niet alleen oorlog; ze hebben dat nodig.

montague-veronica_keen

Jullie zien nu het resultaat van het leylijnproject dat mijn vrouw op 2 februari 2014 begon. Jullie zien de maskers afvallen en dat de cabal wordt ontmaskerd. Hun valse vlagoperaties worden niet langer geloofd, want ze kunnen geen angst en alarmstemming creëren bij de ontwaakten. Er zijn echter nog steeds een aantal gebieden die speciale aandacht nodig hebben om de gevangen energie te bevrijden. Ik vraag jullie je te concentreren op het vrijmaken van de leylijnenergie in Spanje, met speciale aandacht voor Gibraltar en de leylijnen die zich door de zee heen verbinden met Rome.

montague-veronica_keen

Vandaag roep ik al mijn vrienden op Aarde op om als EEN samen te komen om de blokkades van de leylijnen in Californië en het omliggende gebied te verwijderen. Dit is zeer belangrijk aangezien er een enorme noodzaak is om deze energie voor de mensheid te bevrijden. Deze leylijn-energie wordt gebruikt om jullie geketend te houden. Kijk hoever jullie zijn gekomen sinds Veronica jullie aanvankelijk vroeg de leylijn-energie te bevrijden. Het begon allemaal op 2 februari 2014, toen Veronica, D en M de Tor bij Glastonbury beklommen om de energie voor de mensheid te bevrijden.

montague-veronica_keen

VERDEEL & HEERS wordt in jullie hedendaagse wereld met succes gebruikt. Het heeft in het verleden altijd gewerkt. Staan jullie toe dat het vandaag de dag ook werkt? Het mislukt nooit om de stroom van WAARHEID, die boven komt om de mensheid te laten ontwaken, te verwarren en te verstoren. De meeste mensen hebben geen schuld aan het feit dat ze gebruikt worden om foute informatie te lekken. Het wordt zorgvuldig binnen de waarheid die ze uiten geplaatst, om zo de eerlijkheid te betwijfelen van degenen die de cabal tot zwijgen proberen te brengen.

montague-veronica_keen

Waar jullie nu getuige van zijn is het uiteenvallen van de Cabal. Ze maken fouten. Hoewel ze de controle hebben opgevoerd is dat niet genoeg om jullie allemaal onder de duim te houden. Er ontstaan facties onder hen en ze vertrouwen elkaar niet meer. Hun hebzucht kent geen grenzen. Er is geen eer onder dieven. Jullie zijn nu in staat het grotere plaatje te zien, evenals de discrepanties in de verklaringen van de Cabal over hun valse vlagoperaties. In het verleden werkten deze feilloos om de massa’s te controleren. Ik heb jullie al eerder verteld dat het gewoontedieren zijn, dus als het eens werkte deden ze dat keer op keer. Maar nu werkt dat niet langer.

Galactic Channelings

Nu het licht helderder schijnt in jullie wereld ontmaskert het het duister en alles dat voor jullie verborgen werd gehouden. Dit zorgt ervoor dat sommigen van jullie weigeren de waarheid te zien omdat jullie niet fijn vinden wat je ziet. Je wilt niet geloven dat je er zo tussen werd genomen door zulke slechte mensen die zich als jullie beschermers voordeden. Dit is een heel moeilijke tijd voor jullie nu jullie de tralies van de gevangenis waarin jullie leven beginnen te zien, en die je aanvaardt als deel van het normale leven op Aarde.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees