Mijn vrienden, word alsjeblieft wakker; jullie snellen richting je eigen slavernij. Mondiale slavernij verspreidt zich overal om jullie heen en toch sluiten jullie hiervoor nog steeds de ogen, als slapende doden. De eerste en tweede Wereldoorlog werden in Europa uitgevochten; de Cabal wil een derde Wereldoorlog, eveneens in Europa. Ze hanteren opnieuw dezelfde oude formule en velen van jullie trappen er nog steeds in. Leren jullie het dan nooit? Wat er moet gebeuren is dat jullie je ogen openen voor wat er gaande is. “Massavernietigingswapens” kregen jullie van alle kanten te horen, maar ZE WAREN ER NIET. Saddam Hussein werd gedemoniseerd, waarna de oorlog werd verklaard en de mensen werden afgeslacht.

 

monty-ver

Voordat het moorden begon, werd alle bewijs dat er was van de OUDE BESCHAVING door het Amerikaanse leger vernietigd.

Kolonel Muammar Gaddafi werd eveneens gedemoniseerd en de invasie en het vermoorden van de menigte was opnieuw aan de orde. Moet ik nog verder gaan, voordat jullie je ogen openen en zien wat er gaande is? Dit alles was onderdeel van HET PLAN en men trapt er iedere keer in.

De Cabal wil oorlog met Rusland, dus hebben ze de Oekraïne als ingang gebruikt. Omdat Wladimir Poetin weigerde hun spel mee te spelen, wordt hij nu gedemoniseerd. De mensheid zou Poetin op haar blote knieën moeten danken voor zijn weigering deel te nemen aan een oorlog. Controleer de feiten voordat je Poetin beschuldigt en je zult ontdekken dat HIJ ALLEEN jullie beschermt. Hij weigert betrokken te raken bij de NWO.

Alleen de corrumpeerbaren geloven de propaganda die uit jullie televisies en kranten vloeit, aangezien deze eigendom zijn van de Cabal. De Cabal HEEFT EEN GROOT CONFLICT NODIG om de NWO af te dwingen. Poetin besloot zijn volk te beschermen in plaats van ze te verraden. Jullie sympathie zou zich uit moeten strekken naar het arme volk van de Oekraïne dat gebruikt werd om redenen te creëren voor een oorlog met Rusland. Vanwege de ernst van de situatie waarin jullie jezelf bevinden, vraag ik jullie je geest in te zetten door middel van meditatie of welke andere manier ook die voor jullie werkt, om zo golven van vrede te veroorzaken. Zend ze uit zodat er niet langer ruimte is voor het bestaan van kwaad in jullie wereld. Alle harten verenigen zich, in vrede en harmonie, tot ėėn. Geen door de mens gecreëerde verschillen, noch ras of religie zou een barrière moeten vormen voor dit samenkomen van de mensheid ten behoeve van vrede. Maak onderscheid tussen wie je vertrouwt en wie niet. Ga altijd op je hart af, omdat je geest is geïndoctrineerd door onderwijs en propaganda. Jullie zullen overwinnen op het moment dat jullie samenkomen. Verbind je rechtstreeks met jouw God. Jullie hebben geen tussenpersonen nodig aangezien het altijd hun plan is geweest jullie door middel van angst te domineren. Neem de verantwoordelijkheid en het heft voor je leven in eigen hand. Veronica en ik weigerden deel uit te maken van welke religie dan ook. We omarmden het spirituele leven dus we bevelen dat van harte aan. Wanneer je liefde hebt in je leven, is er geen plaats voor angst. Jullie dienen beslissingen te nemen. Door niets te doen, geven jullie toestemming voor een derde Wereldoorlog en de vernietiging van de mensheid en de Aarde zoals jullie die nu kennen.

De situatie die de Cabal door middel van oorlog heeft gecreëerd, heeft geleid tot chaos in Europa. Duizenden ontvluchten een paar landen om een goed heenkomen te zoeken in Europa. Dit alles was, mijn vrienden, onderdeel van het plan om Europa te destabiliseren met oorlog als gevolg. Dit zal doorgaan totdat jullie weigeren nog langer mee te doen. Legers bestaan alleen om het KWAADAARDIGE PLAN van de Cabal uit te voeren. Denk nooit ook maar ėėn moment dat ze er zijn om de mensheid te beschermen. Ze zijn gewetenloos en missen het intellect om te beseffen dat ze worden gehersenspoeld en gebruikt.

Ierland zal het centrum voor vrede zijn. Het leren hoe in een wereld zonder corruptie te leven zal daar beginnen. De Ieren hebben de wereld in het verleden onderwezen en ze zullen dat met plezier weer doen. We hebben jullie hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het Ierse volk begint te ontwaken en begint te begrijpen wat er onder haar voeten ligt en waardoor ze wordt omringd. Wanneer die ENERGIE eenmaal bevrijd is zal het wereldwijd alle corruptie ontmaskeren en verwijderen. Degenen die in Ierland gekozen zijn leggen alleen verantwoording af aan Europa, niet aan het Ierse volk. Dat moet veranderen. In het verleden waren regeringen van het volk, voor het volk. Corruptie mag nooit meer worden toegestaan de norm te worden. Oorlog zou nooit een optie mogen zijn. Waarom zou een mens zijn eigen soort willen doden. Jullie leven in een wereld van overvloed die wordt gecontroleerd door een paar enkelingen. De overname werd stiekem gedaan. De massa was zich niet bewust van wat er werd gedaan. NET ZOALS JULLIE VANDAAG NAAR JE EIGEN VERNIETIGING WORDEN GELEID. Jullie hebben niet de luxe van tijd, aangezien de Cabal deze overname al honderden jaren aan het plannen is, ondanks dat jullie je daar pas kortgeleden van bewust zijn geworden.

Trap niet in de mooie woorden van die enkelingen, noch uit Rome, noch van regeringen. Jullie maken geen deel uit van hun plannen. Mooie woorden en mooie kleren volstaan niet. Jullie hebben absoluut eerlijk bewijs nodig en de garantie dat het welzijn van de mensheid voorop staat, vóór jullie accepteren wat ze zeggen. Rome dient Lucifer. Vergeet dat nooit. Rome denkt dat het de hele wereld bezit inclusief iedereen daarop, door middel van de doop. Velen van jullie hebben de doopgeloften die namens jullie werden gedaan herroepen en velen gaan door met dit te doen. Rome staat aan de top van de Piramide van het KWAAD; alhoewel het dat goed verbergt.

Gezamenlijk, vrienden, kunnen jullie bergen verzetten. Vertrouw elkaar, want dat zal jullie beschermen tegen nog een oorlog en wat voor plannen de Cabal ook voor jullie heeft. Het is een kwestie van de mensheid of zij, iedereen moet deze keuze maken. De toekomst ligt in jullie handen.

Mijn lief, het is moeilijk om te gaan met hetgeen gedaan wordt om jouw werk met mij tegen te houden. Liefde en vertrouwen staan aan onze kant.

Voor altijd, je aanbiddende

Monty.

 

Bron : Galactic Channelings

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees