Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


monty-ver

De ongeziene hand die jullie wereld regeert blijft vragen om het verspillen van bloed. Ze moet tot elke prijs worden gehoorzaamd. Jullie zullen veel meer onschuldige mensen vermoord zien worden terwijl zij doorgaat haar leven op Aarde te leiden. MINDCONTROLE is een krachtig gereedschap. Het wordt op slachtoffers toegepast om zorgvuldig geplande moorden op onschuldige mensen uit te voeren. Hoewel vele hiervan valse vlaggen zijn wordt TV gebruikt om genoeg ANGST te creëren waardoor jullie met welke wetten ook zullen instemmen die voor jullie veiligheid worden geadviseerd. Leer onderscheid te maken tussen valse vlaggen en de feitelijke moorden.

monty-ver

De inspanningen om het ontwaken van de mensheid tegen te gaan waren nog nooit zo groot. Al degenen die uitgekozen waren om er een rol in te spelen gaan door zeer moeilijke tijden. De Cabal gebruikt AI’s (Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie) om het bewustzijn te beïnvloeden. Ze gebruiken gedachten veranderende technieken die verwarring en uitputting veroorzaken, waardoor ze tevens het ontwaken vertragen. Interessant genoeg lijken de Ieren voor te liggen op anderen, aangezien ZE ANTWOORDEN EISEN. De Ieren hebben honderden jaren lang geleden onder het genadeloze juk van het Vaticaan. Gedurende hun hele lijdensweg werd hen door de priesters verteld om dit ‘offer te brengen’, terwijl ze worstelden om in leven te blijven.

monty-ver

Mijn vrienden, word alsjeblieft wakker; jullie snellen richting je eigen slavernij. Mondiale slavernij verspreidt zich overal om jullie heen en toch sluiten jullie hiervoor nog steeds de ogen, als slapende doden. De eerste en tweede Wereldoorlog werden in Europa uitgevochten; de Cabal wil een derde Wereldoorlog, eveneens in Europa. Ze hanteren opnieuw dezelfde oude formule en velen van jullie trappen er nog steeds in. Leren jullie het dan nooit? Wat er moet gebeuren is dat jullie je ogen openen voor wat er gaande is. “Massavernietigingswapens” kregen jullie van alle kanten te horen, maar ZE WAREN ER NIET. Saddam Hussein werd gedemoniseerd, waarna de oorlog werd verklaard en de mensen werden afgeslacht.

monty-ver

Veronica, mijn lief, het was een genoegen om je met gelijkgestemde mensen te zien die begrijpen waar we mee bezig zijn. De informatie die gedeeld werd was bedoeld om gedeeld te worden. Je kon deze steun gebruiken omdat er een duivels plan is opgezet om je te isoleren. Ja, mijn schat, ik kan bevestigen dat je een Hoeder van de Aarde bent; een van de 12 op Aarde, zoals ik een van de 12 ben aan deze kant van het leven. Dit is waarom je zoveel weerstand ontmoet met betrekking tot wat je doet. We hebben elkaar niet toevallig ontmoet. Jij en ik, evenals die ene die voor dit moment zonder naam blijft, hebben vele levens samengewerkt. Niets gebeurt toevallig.

montague-veronica_keen

2015, het jaar van de openbaringen. Jullie zullen dit jaar vele feiten onder ogen moeten zien, die veel onrust zullen veroorzaken bij sommigen die vinden dat ze zich bewust hadden moeten zijn van wat er feitelijk aan de hand was. Ik heb jullie er al vele malen op gewezen dat jullie op een GEVANGENISPLANEET leven. Jullie waren er toen niet klaar voor om dit te horen. Nu beginnen meer van jullie dit zelf te zien. Jullie zijn gealarmeerd vanwege hetgeen jullie nu ontdekken dat de waarheid is. Toen de beslissing werd genomen om het menselijk ras tot SLAVEN te maken van degenen die de Aarde hadden BETREDEN, werden vele zaken geregeld. Alle contacten met andere planeten werden AFGESCHAFT, en de Aarde werd afgesloten (Lock down).

montague-veronica_keen

De mensheid moet een einde aan oorlog maken voordat oorlog een einde maakt aan de mensheid. J.F. Kennedy. Vrienden, de echte reden voor oorlog wordt altijd voor jullie verborgen gehouden. De cabal begrijpt de structuur van de Aarde volkomen, het ondergrondse tunnelsysteem dat hen verbindt en van groot belang voor ze is. Voor de cabal is wat er onder de grond zit veel belangrijker dan waar jullie je bovengronds van bewust zijn. Het feit dat deze kennis voor jullie verborgen is houdt ze aan de macht. Ze kunnen deze controle niet handhaven zonder jullie hulp. Kijk naar de nadruk die wordt gelegd op legers. Feitelijk zijn het ingehuurde moordenaars die bereid zijn de mensheid te vernietigen voor geld.

montague-veronica_keen

We zijn allemaal verschillend maar als we om de zegeningen van de Heer vragen moeten we niet vergeten dat God ons gelijkwaardig geschapen heeft. Vladimir Putin. Het licht van de waarheid breidt zich uit waardoor harten en geesten geopend worden voor de waarheid. Velen van jullie stijgen uit boven de hypnotiserende trance. Jullie zien datgene voor het eerst dat werd aangewend om de mensheid te controleren. Religie was het meest effectieve wapen dat gebruikt werd om de mensheid te controleren en te vernietigen. Dit alles wordt overvloedig duidelijk gemaakt door een van de grote geschiedkundigen van jullie tijd: Michael Tsarion. Veronica kreeg informatie toegestuurd dat alles wat ik jullie heb verteld bevestigt.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees