Berry Vincenta

Berry

Het doel in mijn leven is  mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit mijn grote liefde voor de Mens en de Schepping inspireer ik een ieder die dit wil...Om te groeien in  het eigen leven en de levenskracht . Ik heb me ontwikkeld als medium , alsook doorgever van leerzame Kosmische teksten.Ik werk graag direkt en helder, vanuit diep respekt en hartsverbondenheid en neem je graag mee in een andere realiteit... 


 

Berry

Dat wat bezield leven is, is iets wat nog niet ieder mens op deze wereld heeft begrepen. Er worden heel veel betekenissen gezocht voor het eigen leven. Er worden veel betekenissen gezocht, voor dat wat in het eigen leven plaatsvindt. En alles waarop dan antwoorden in een mensenleven wordt gegeven, raken vaak nog niet ten diepste dat wat vanuit de ziel bedoeld wordt. En ik ga u dat toelichten.  Ieder mens komt in het leven via zijn of haar eigen incarnatie met een speciale bezieling. Een zielenbedoeling en daarmee bedoel ik dat ieder mens individueel zijn eigen ziel op deze wereld in een deel van die ziel, vorm wil geven. Zichtbaar wil maken in deze aarde. Op deze aarde.

Berry

………..Je zult ook innerlijk een nieuwe kracht voelen ontwaken. Mensen die door de kracht van de groepsverbinding weten van hun eigen taak hierin, bewust of onbewust, zullen nu datgene mogen en willen uitwerken …….Mensenzielen die elkaar herkennen in deze tijd op aarde zijn Zielen die weten, DE TIJD IS DAAR!!!!........  Evolutie is geen rechte lijn. Evolutie is beweging - een golfbe­weging. En wanneer je nu naar de wereld kijkt, dan zie je dat de wereld is afgestevend op de top van de golf waarin heel veel zaken zichtbaar worden maar waar vanuit de hoogte van de golf ook de diepte kan worden waargenomen en hiermee het belang van deze tijd.

Uw bewogen hart wordt gevraagd niet alleen voor uzelf, wordt gevraagd voor de wereld. En wij vragen u nu uw bewustzijn  en uw hart totaal te willen openen voor datgene wat wij hierover willen delen met u. De wereld is een wereld die in een soort van verwarring verkeert. Er is veel verandering. Er is veel verandering juist omdat de trillingen in de wereld zich aan het verhogen zijn. Maar daar waar hogere frequenties werkzaam zijn, wordt ook de onderstroom geactiveerd. En juist datgene wat er nu allemaal zo zichtbaar is in de wereld waarin u allen leeft, ziet u wat deze onderstromen laten zien.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees