Geliefden: Terwijl jullie leren in te tappen op de kosmische archieven in de hogere rijken, beginnen jullie je besef van jullie kosmische afkomst te verbreden. Het proces van hereniging is goed onderweg, en daarom, streven vele getrouwe Dienaren van het Licht ernaar om de vele facetten van hun Goddelijkheid opnieuw op te eisen.

 

Michael_by_deaconZR

 

Een deel van onze missie is om jullie je Goddelijke erfenis te helpen herinneren, en ook om jullie te helpen het ongeëvenaarde proces te begrijpen waar de mensheid in deze tijd middenin zit.

Velen van jullie, de Sterrenzaden en Wegwijzers, kwamen in/naar dit leven met de vibrationale frequenties van de Stralen (binnenin jullie Diamanten Kern God Cel), die meer actief zijn dan de stralen die nog steeds in de Derde/lagere Vierde Dimensionale rijken functioneren. Daarom, hebben jullie meer “uitbarstingen van God-bewust besef” ervaren gedurende de voorbije recente jaren. Als je notities wilt vergelijken over je vroegere ervaringen met anderen op het Pad, zal je ontdekken dat jullie heel veel gelijksoortige ervaringen doorheen jullie leven gehad hebben. Jullie zijn je er nu bewust van dat heel veel van de wonderen, geïnspireerde gedachten en gunstige voorvallen niet gebruikelijk zijn voor de gemiddelde persoon die nog steeds bestaat en functioneert in de vervormde rijken van de massale bewustzijn geloofstructuur.

Wat jullie nu ondergaan, dappere harten, is de overgang van de laatste stadiums van het Vierde Dimensionale Rijk. Wat er zich in deze tijd voordoet voor velen van jullie die op het “snelle spoor van het Ascentieproces” zijn, is dat jullie in het midden zijn van het integreren van de overblijvende Facetten van jullie Hogere Zelf in de Vierde Dimensie. Dit activeert heel veel herinneringen en gevoelens, zoals een caleidoscoop van ervaringen vanuit het oude verleden in de hogere rijken. Gedurende de laatste paar jaren, hebben wij aan jullie doorgegeven het kritieke proces waar jullie doorheen moeten gaan om te arriveren in jullie geprogrammeerde bestemming - het eerste sub-gebied van de Vijfde Dimensie.

Als je de meer verfijnde Fragmenten van je Hogere Zelf integreert, zal je toegang verkrijgen tot de Kosmische archieven van je verleden, samen met de noodzakelijke wijsheid om de laatste niveaus van de Vierde Dimensionale materiële vlakken te bereizen. Je begint glimpen te krijgen van hoe waarlijk schitterend je bent in de hogere rijken. Je magnetiseert ook langzaam in/naar je auragebied de verfijnde frequenties van de Vijf Hogere Galactische Stralen, welke de Goddelijke Blauwdruk bevatten voor het Waterman Tijdperk. Bijgevolg, begin je geleidelijk je eigen nieuwe Goddelijke Blauwdruk te integreren, via het Kundalini Geheugen Zaad Atoom, welke opgeslagen werd binnenin je Wortelchakra doorheen je vele menselijke levensspannen. 

Wij hebben dit feit vele keren benadrukt, “Je huidige leven is één van de meest belangrijke levens die je ooit zult ervaren sinds het aannemen van het fysieke voertuig.” Jij koos de datum van je geboorte om de specifieke astrologische configuraties en energieën die zij bevatten en projecteerden - energieën en kwaliteiten die focusten op de krachten en talenten die je bedoeld was te ervaren. Ook benadrukt werden de negatieve gedachtevormen/energieën - degenen welke de meest onevenwichtige waren binnenin je vier lagere lichamelijke systemen: fysiek, emotioneel, mentaal en etherisch - de lagere frequentie gedachtevormen welke jou gevangen hielden binnenin de schaduwlanden van werkelijkheid en beperking.

Jij koos je ouders, je familie en diegenen waar je mee om zou gaan gedurende dit leven om dezelfde reden - diegenen die naar jou de positieve attributen die je nodig had om te integreren zouden projecteren of spiegelen, en ook vele negatieve karakteristieken die je moest overwinnen. Alle dierbare Zielen in je leven maken deel uit van het grote drama dat jij gekozen hebt om in dit leven te ervaren - elkeen stemde ermee in een rol te spelen welke, hopelijk, wederzijds gunstig zou zijn. Vraag aan jezelf welke positieve karakteristieken je ouders, je familie, je partner en kinderen naar jou geprojecteerd hebben - denk dan na over de negatieve karakteristieken die zij ten toon gespreid hebben; daarin zijn de lessen die je voor jezelf opzette om te ervaren, en hopelijk, er voordeel van te hebben op een Ziel niveau. Heb jij je lessen goed geleerd? Display jij meer van de positieve karakteristieken of meer van de negatieve karakteristieken die anderen naar jou spiegelen? Beschouw de tests en uitdagingen als een kans om, voor eens en voor altijd, alle onevenwichtigheden te transmuteren welke jou tegenhouden van door de toegangspoort te stappen in/naar je Nieuwe Vijfdimensionale werkelijkheid.

Jij en je familieleden kozen om samen te komen als een familie eenheid omdat jullie wisten dat het jullie de grootste kans zou geven om jullie mentale en emotionele naturen te balanceren. Wij bespeuren dat de meest belangrijke les voor velen van jullie is om te weten dat jullie waardig van Liefde en respect zijn, en dat het tijd is om jullie macht terug te nemen. De mensen in je leven zullen je niet respecteren totdat je leert om grenzen in te stellen en aan je eigen behoeften tegemoet te komen voordat je probeert om hen te helpen. Jij bent niet verantwoordelijk voor wiens Zielgroei dan ook, anders dan die van jezelf. Terwijl je leert om grenzen in te stellen en je macht terug te nemen, zal je gewaarworden dat je relaties met diegenen om je heen geleidelijk ten beste zullen beginnen te veranderen. Ook, kan je niemand diens lessen of de verantwoordelijkheid voor hun vergissingen op je nemen. Zij moeten de regels van oorzaak en gevolg voor zichzelf leren. Het grootste geschenk dat je aan anderen kunt geven is om genoeg van hen te houden om hen toe te staan door hun eigen problemen en vergissingen heen te werken.

Mijn dapperen, jullie zijn hier om Liefde, Onvoorwaardelijke Liefde, te onderwijzen door eerst Onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Er zijn velen van jullie Zielverwanten geïncarneerd op de Aarde in deze tijd, zowel mannelijk als vrouwelijk. Meer Ziel families worden herenigd als jullie dieper in/naar de meer verfijnde rijken van het Licht gaan. De beste manier om diegenen in je familie, je vrienden of werkkameraden te helpen is om een stralend voorbeeld te zijn.

Jullie zijn hier ook om onthechting te leren - dat jullie werkelijk niets of niemand kunnen bezitten. De schoonheid, weelde en overvloed van het Universum is jullie Goddelijke geboorterecht, maar deze geschenken zijn voor jullie te leen. Jullie moeten hen licht in jullie handen houden, en hen toestaan vrijelijk uit te stromen in/naar de wereld - neem wat je nodig hebt, en deel dan het overblijfsel - hamster niet. Wanneer de mensheid naar deze werkelijkheid komt, zal alle armoede en schaarste van de Aarde verdwijnen.

De voornaamste nadruk in deze tijd is op terug te keren naar de heelheid binnenin jezelf - in het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor je acties, het opbouwen van zelfrespect, en het ontwikkelen van een gevoel van waardigheid - via je Solar/Zonne Hart Centrum in samenwerking met je Ziel Zelf en Hogere Zelf. Waarheid en integriteit zullen de fundering zijn van iedere relatie van de toekomst. Eerst, moet je accepteren wie je bent in de huidige tijd, terwijl je streeft naar de allerbeste persoon te worden die je mogelijk kunt zijn, door zelfonderzoek van je houdingen, overtuigingen, gewoontes en je zwakheden.

In de nabije toekomst zullen de Wegwijzers en Zielen in de voorhoede, diegenen die de hogere wijsheid van de Nieuwe Goddelijke Blauwdruk voortbrengen, bewijzen dat ziektes/ongemakken van ieder soort niet hoeven te manifesteren als het lichaam ouder wordt. Het menselijke fysieke voertuig was bedoeld om in optimale gezondheid te functioneren voor op z’n minst 120 jaren. De mensheid in het algemeen is vast komen te zitten in het massa bewustzijn geloofsysteem van de Derde/Vierde Dimensies, waardoor de kern kwesties vanuit het verleden, en de onvolmaaktheden in het voorouderlijke DNA deze stressvolle, slopende symptomen toestond te manifesteren - als de entiteit zichzelf toestaat zich ongeliefd, onwaardig, of schuld, schaamte of rancune van wat voor vorm dan ook te voelen. Als de Ziel toegestaan is om de gids en directeur te worden van de fysieke persoonlijkheid - in plaats van het ego-wensende lichamelijke bewustzijn - zullen alle negatieve energieën, welke het resultaat zijn van die kern herinneringen uit het oude verleden, naar de oppervlakte stijgen, zodat elk persoon hen voor eens en voor altijd kan loslaten. Dit zal zijn door het bewuste gebruik van de Violette Transmuterende Vlam, en door te luisteren naar de geïnspireerde gedachtevormen verzameld uit je Heilige Geest, en je kosmische gidsen - alsook de vele hogere-frequentie genezende modaliteiten die nu voor jullie beschikbaar zijn.

Als je dieper in het Zelfbesef gaat en begint te luisteren naar de wijsheid van het fysieke lichaam - je Lichamelijke Geheugen Zaad Atoom - zal je niet langer zoveel afhankelijk zijn van uitwendige methodes (drugs, operatie en kunstmatige middelen van genezing). De drastische fysieke onevenwichtigheden en zieke-gezondheid die de meerderheid van de menselijke wezens nu ervaren zal geleidelijk vervangen worden door gezonde, harmonieuze levende uitoefeningen, welke begeleid zullen worden door de nieuwe spirituele, intuïtieve wijsheid die jullie opgeslagen hebben in jullie Heilige Geest. Niet langer kan de mensheid alleen maar vertrouwen op de huidige uitoefeningen van het medische beroep. Je ziel geeft je duwtjes om een meer holistische benadering te integreren voor de genezing van de fysieke, mentale, emotionele lichamen, zodat de hogere frequenties van de OverZiel geïntegreerd kunnen worden zonder aldus veel trauma en leed voor het fysieke voertuig. 

Zoals wij vele keren verkondigd hebben, zijn Licht, Geluid en Kleur de genezende modaliteiten van de toekomst. Een studie van het Chakrasysteem en van de frequenties van de vijf hogere Galactische Stralen, zal genezers en adviseurs helpen bij hoe hun patiënten te informeren aangaande wat uit evenwicht is binnenin hun auragebied, en hoe hen te helpen om geleidelijk terug te keren naar en het handhaven van een gezond fysiek lichaam. Onze leringen geven jullie alle richtlijnen die jullie nodig zullen zijn om deze “aanvullende methodes van genezing” te integreren in jullie huidige gezonde leefregels. Jullie hebben ook een prachtige opslagplaats aan informatie beschikbaar voor jullie binnenin jullie Heilige Geest.

Als je uitstraling uitbreidt en krachtig en verreikend wordt, jij, samen met andere Lichtwerkers, zullen een verenigde kracht worden die niet ontkend zal worden - een kracht voor transformatie en verandering van de hoogste orde. Ben stoutmoedig in je visie. Zie wat in jouw wereld juist/goed is, daardoor de Liefde/het Licht versterkend dat binnenin elk en ieder persoon die je ontmoet verblijft. Focus niet op de schaduwen, want je gedachtepatronen zullen altijd verbinden met de Dimensionale frequenties waarop jij je aandacht focust en deze versterken.

Je enige echte vijand is angst. Laat de angst los en straal Liefde/Licht uit, en kijk dan toe terwijl de wonderen zich ontvouwen. Jij bent een meester van manifestatie - je bent het slechts vergeten. Geloof in jezelf en houd op deze dingen te creëren die je pijn, schuldgevoel en lijden brengen. Wordt wederom een medeschepper van het Licht, vrede, evenwicht en harmonie, en sluit je aan bij diegenen die ernaar streven om de zuivere schoonheid van de planeet Aarde te heroveren. Eis je rechtmatige plaats als een Meester van het Licht opnieuw op, dierbaren, en denk eraan, als je de kennis van Spirit en de verlichte waarheid integreert, vragen wij aan jou om voort te gaan en je wijsheid te delen. Wij zijn immer nabij om jou te gidsen, beschermen en te inspireren, maar merendeels om van jou te houden.

IK BEN Aartsengel Michael.

****

Een Geschenk van Aartsengel Michael

Ronna/Heilige Schrijfster

Credo van het Nieuwe Tijdperk ©

  1. Houd van je Vader/Moeder God met al je Zijnheid. Houd Onvoorwaardelijk van jezelf als een Goddelijke Vonk van de Schepper. Houd van ieder ander zoals je van jezelf houdt.
  2. Weet dat jullie zorgdragers zijn van de Aarde en van alle levensvormen die op Haar verblijven - de Koninkrijken van de Natuur, Dieren, Elementalen en Mensen. Bescherm, behoud en eer alle expressies van het Leven.
  3. Leef je Leven met de Vreugde en met de Spontaniteit en de Verrukking van een kind. Tracht een erfenis van Liefde en Hoop achter te laten. Geniet van de reis van het Leven, en streef ernaar om je Aardse Missie naar het beste van je bekwaamheid te vervullen.
  4. Handhaaf een constante houding van Dankbaarheid, en Leef iedere dag alsof Spirit neergestreken is op je schouder als een waarnemer. Beoefen geen-oordeel en zoek naar het goede in iedereen.
  5. Je doel is om in lichaam, geest en spirit terug te keren naar evenwicht. Polariteit en Dualiteit zullen niet langer meer jou beïnvloeden wanneer je het middelste pad bewandelt.
  6. Streef naar en claim je hoogste Waarheid, en leef dan jouw Waarheid met Integriteit. Sta anderen hetzelfde recht toe.
  7. Leer en gebruik de Universele Wetten van Manifestatie, de God-gegeven gereedschappen die jou zullen helpen om jouw versie van het Paradijs op Aarde te creëren.
  8. Deel de wijsheid die je geïntegreerd hebt met anderen: Eerst door voorbeeld, dan door jouw acties, en uiteindelijk via woorden.
  9. Claim je Goddelijke Geboorterecht: de Liefde, Vreugde, Vrede, Gezondheid en Overvloed die van jou zijn als een geschenk van onze Vader/Moeder God.
  10. Doe iedere dag een beroep op je Machtige Ik Ben Aanwezigheid om te overlichten, te gidsen en jou aan te sturen; luister dan naar diens innerlijke duwtjes. Doe een beroep op de Machtige Engel van Vergiffenis en de Violette Vlam aan het einde van iedere dag om iedere disharmonische energie te balanceren, te harmoniseren en te transmuteren die je die dag geprojecteerd hebt, daardoor het onschadelijk makend, wat jou voorbij de Wetten van Oorzaak en Gevolg beweegt en in/naar een staat van Goedgunstigheid.

 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees