Hallo Goddelijken, Dank je wel voor bij ons te zijn. Wij zijn behoorlijk opgetogen over deze conversatie van vandaag, want de tijd is gekomen om een zeer directe conversatie te hebben op een manier die wij nog niet met jullie gehad hebben. Onlangs hebben wij specifieke suggesties aangeboden voor met jullie geest en jullie gedachtegewoontes en bestaanspatronen te werken, zodat jullie meer capaciteit zouden kunnen openen om vrijelijk te denken, om meer open te staan om vrijelijk te denken, en daarom andere ervaringen van binnenuit jullie mensheid te hebben.

 

Michael

Dit soort van verhuizing is een essentieel onderdeel van jullie evolutie omdat jullie, in jullie menselijkheid de sleutel zijn aangaande de ascentie van jullie leven. Wat wij hiermee bedoelen is dat jullie Ziel niet binnenin jullie is om over te nemen en het allemaal te doen. Jullie Ziel is binnenin jullie, en biedt jullie energetische voeding aan. Zuiver, duidelijk bewustzijn, zodat jullie deze energetische stroom van alles dat jullie zijn zouden kunnen gebruiken om te herinneren, en jullie zelf in/naar uitlijning af te stemmen met jullie essentie en die uitlijning gebruiken om jullie leven met dat vreugdevolle stromen te creëren.

Het punt hier is niet om jullie Ziel te worden op een manier dat jullie menselijke leven verduistert. Het punt hier, is om te leren om je Ziel diens aanwezigheid binnenin jou te voelen en het te herkennen als een zuivere duidelijke energie die je bent, dat leven aan jou geeft, dat je essentie is, en om die energie te gebruiken om jezelf te gidsen en te besturen. Om die energie te gebruiken om jezelf te kennen. Om die energie te gebruiken om je leven te ondersteunen en te stimuleren, en te weten dat het de bron van je wezen en jouw verbinding met Alles Dat Is is.

Als een belichaamd aspect van je Ziel, ben je altijd-uitbreidend bewustzijn. Je verstrekt aan de Ziel een voertuig om verschillende ervaringen te hebben, en je verrijkt de volheid van je wezen. Het voertuig van je leven is een verbazingwekkende ervaring van uitbreiding voor je Ziel. Dit is waar, werkelijk vanaf het waarachtige begin, zonder dat jij wat dan ook doet. Gewoon de bekwaamheid te hebben om hier te zijn, in een lichaam, en dit verbazingwekkende planetaire gebied waar te nemen en te ervaren, en je verbazingwekkende intelligente lichaam is voordelig en uitbreidend voor je Ziel. 

Je lichaam, zoals jij, wordt door de essentie van je wezen van brandstof voorzien. Je lichaam en jij zijn aangeboren uitgelijnd in intentie en aspiratie. Jullie als bewustzijn ervaren de wereld, en diens rijkheid en alles dat het presenteert geeft jou ideeën. Je ziet wat je leuk vindt. Je ontdekt vanaf een zeer vroege leeftijd, dat jij je eigen voorkeuren hebt. Dit doet zich als vanzelfsprekend voor terwijl jij in je uniekheid leeft en het leven tegemoet treedt. Als je het leven tegemoet treedt, ontdek je waar je van houdt, en waar je niet van houdt, en terwijl je groeit en je ontwikkelt, maak je aanpassingen gebaseerd op waar je van houdt, en waar je niet van houdt, en wat je denkt zal je meer geven van waar je van houdt. 

Soms zijn deze aanpassingen gebaseerd op afscheiding. Soms komen deze aanpassingen van binnenuit. Zij zijn wijs en inzichtelijk. Wanneer zij gebaseerd zijn op afscheiding, of zij zijn op angst gebaseerd, omvatten zij kenmerkend het op de één of andere manier uitzetten van jezelf. Iedere soort van aanpassing dat jou op de één of andere manier uitzet, creëert later problemen.

In onze vele conversaties met jullie, bieden wij vele ideeën aan voor met deze soort van verstopte energieën en patronen te werken zodat jullie hen mogen opruimen. Deze meer beperkende ideeën waren voor jullie voordelig in het moment waarop jullie hen kozen, maar om hen te vereeuwigen is nooit voordelig. Het is alleen voordeling om in het moment aanwezig te zijn en vanuit het heden te kiezen.

Vanuit een meer verheven vibratie in het heden, omdat jullie ascenderen, is het veel gemakkelijker om meer bekrachtigende manieren van relateren en Zijn en deelnemen te kiezen. Te leren om de verstopte energieën op te ruimen is gunstig. 

Jullie leven is een middel van ervaring, en het is altijd aan het veranderen. Jullie zijn altijd aan het veranderen, en jullie ervaring van het leven is altijd aan het veranderen. Wat jullie vertalen als ervaring is altijd aan het veranderen omdat jullie vibratie dynamisch is. Wat jullie vertalen en als ervaring waarnemen is gebaseerd op jullie vibrationale staat. Wat jullie vertalen en waarnemen als ervaring is altijd aan het veranderen omdat jullie vibratie dynamisch is.

Jullie vertalen het leven gebaseerd op jullie dynamische frequentiestaat, en dus wat jullie vertalen en interpreteren in het ene moment mag komen vanuit een verheven duidelijke energiestaat, en in een ander moment mag het komen vanuit een verstoorde op angst-gebaseerde energiestaat. Jullie ervaren het volle spectrum van dit alles.

Nu, onze boodschap van vandaag. Er is geen noodzaak om dit te snappen, om altijd de één of andere perfecte manier te zijn om een prachtig leven te hebben. Weten jullie dit?

Weet je dit echt? Besef je dat jij je vrij en gelukkig kunt voelen en van alle verschillende dynamica van je leven kunt genieten door eenvoudig het grotere plaatje van het spel te zien, en je Ziel hier te weten voor de ervaring van dit alles? Iets ervan zal je verrukken. Iets daarvan zal je wensen dat je het nooit geproefd had. Als je gelukkig wilt zijn, als je vrij wilt zijn, kies om gelukkig te zijn, en kies om vrij te zijn. Kies om na te denken en op te merken op manieren die jou het gevoel geven van gelukkig en vrij te zijn.

Je mag zeggen, “Oh, Aartsengel Michael, ik weet niet hoe ik dit moet doen”. Maar je kunt deze kwaliteiten kiezen als zijnde belangrijk voor jou, en beginnen te ontdekken hoe hen vaker te voelen.

Je kunt van deze staten van gevoel je prioriteit maken.

Als je vrij wilt zijn, en je wilt gelukkig zijn, kies dan deze gevoelens. Kies om na te denken over het leven op manieren die jou je vrij en gelukkig doen laten voelen, en geef de logica en de conditionering, de regels en verwachtingen op die je geleerd hebt, voordat zij hier op wat voor manier dan ook mee tegengesteld zijn. Laat hen gewoon los.

Gevoelsstaten zijn een manifestatie van gedachtevormen. Te leren wat voor perspectieven en ideeën jou je vrij en gelukkig doen laten voelen, en jezelf toestemming geven om over hen na te denken is hoe je het gelukkig en vrij zijn ervaart. Het is echt zo eenvoudig.

Geen van de omstandigheden of situaties in je leven heeft de bekwaamheid om jou je minder gelukkig of minder vrij te doen laten voelen, tenzij je in hen investeert en hen die macht geeft. Tenzij je beslist dat zij - de omstandigheden of situaties - zijn wat jou je gelukkig en vrij doet laten voelen. Je mag wensen om je omstandigheden en situaties te veranderen, maar onverschillig wat, zullen zij geen bekwaamheid hebben om te veranderen hoe jij je voelt tenzij je in hen investeert, en besluit dat jouw geluk en vrijheid vanuit hen komt.

Ja, het is aangenaam om je vrij te voelen, en ja, het is aangenaam om geld te hebben, of een wijd open middag waarin je kunt doen wat het ook is dat je wilt doen, maar je kunt je vrij voelen zonder geld te hebben, en je kunt je vrij voelen zonder een wijd open middag te hebben.

Je kunt beslissen dat je meer geld wilt creëren, en je kunt beslissen dat je meer vrije tijd wilt creëren, en de gehele tijd dat je ervoor kiest en leert hoe meer geld en meer vrije tijd te creëren, kan jij je nog steeds gelukkig en vrij voelen lang voordat je ontdekt hebt hoe meer geld te creëren of hoe een wijd open middag om de andere dag te creëren.

Je bent altijd vrij om te denken wat je wilt, en je kunt beseffen dat alle dingen die voor jou beperkend aanvoelen, en die aanvoelen alsof zij je vastpinnen en je terughouden slechts omstandigheden en situaties zijn waar je in geïnvesteerd hebt als het hebben van de macht om jou ongelukkig te maken.

Nu willen wij iets zeggen dat echt belangrijk is, dus neem het alsjeblieft in je op. Te ontdekken dat je een ziel bent levend in een menselijke vorm maakt het leven niet perfect. Het geeft jou niet de ervaring van je nooit uitgedaagd te voelen, of nooit te voelen dat het leven op en neer gaat.

Je ben niet hier om een aankomst te hebben in de één of andere gelukzalige staat van Zijn/Bestaan en nooit iets anders te voelen. Alsjeblieft, als je wilt beginnen volledig en vrijelijk te leven, geef dit idee van een bestemming, van een aankomst dan op. Dit idee van een aankomst waarin je menselijke leven niet langer meer al deze variatie heeft, er is slechts één manier om op die manier te arriveren. Het is het sterven, niet het leven. Als je een gevoel van aankomst wilt hebben in je menselijke leven, sterf dan. Als je een gevoel van avontuur wilt hebben, leef dan, en als jij je voorneemt te leven, wat wij bespeuren dat jullie dat allemaal doen, verwacht dan variatie. Verwacht dat je altijd kunt kiezen om anders te denken, en naar het leven te kijken op manieren die voor jou goed aanvoelen.

Zoals jullie allemaal weten, is het altijd mogelijk om iets te vinden om over te glimlachen. Het is altijd mogelijk om het zilveren randje in ieder moment te vinden. Het is altijd mogelijk een manier te vinden om de dingen in je ervaring anders te maken. De dingen anders maken is niet hetzelfde als het hebben van een specifiek gevoel.

Wij willen dat jullie beginnen dit idee te ontwarren dat omstandigheden en situaties de manier creëren waarop jullie je voelen. Dat hoeven zij niet, hoewel zij dat gedurende een lange tijd hebben mogen doen, omdat jullie die macht weggaven. Jullie zijn vrij om je te voelen op de manier dat jullie hier en nu willen, en dan het leven te creëren dat jullie willen vanuit die staat van Zijn.

Stel je voor hoe leuk het zou kunnen zijn om aan de gang te gaan met het leren en geconfronteerd te worden met de uitdagingen van het leven, je voelend op de manier dat jij dat wilt? Je te voelen op de manier dat je dat nu wilt, niet wachtend op het één of andere moment, niet jezelf de vreugde ontkennend van dat gevoel totdat je het één of andere bepaalde ding bereikt hebt, maar in plaats daarvan ervoor kiest je nu op die manier te voelen en van die gevoelstaat te genieten als je de ervaring van het creëren van je leven verwerkelijkt.

Wij zouden graag willen dat jullie hier vandaag over nadenken. Wij zouden graag willen dat jullie nadenken over hoe jullie de manier waarop jullie je willen voelen verder zouden kunnen ontwarren van de dingen die jullie graag zouden willen creëren. Niet alleen is het gunstig voor het manifesteren van het je beter te voelen, maar het is gewoon zelf-liefhebbend.

Als jij je op specifieke manieren wilt voelen, maak deze gevoelstaten een prioriteit, en gebruik deze verheven gevoelstaten, omdat wij aannemen dat de meesten van jullie verheven gevoelstaten zouden kiezen, gebruik de ervaring van deze verheven gevoelstaten om een gelukkig leven te creëren.

Leer en ontwikkel op de manieren die jullie interesseren vanuit dat gelukkige leven, maar begin het idee te ontwarren dat omstandigheden en situaties jullie gevoel van vrijheid en geluk creëren, en neem die macht terug, en ben de soevereine wezens die jullie je voornamen om te zijn.

Ik ben Aartsengel Michael

Meredith Murphy 

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Copyright © 2009 - 2016, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com
 
Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera. 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees