Iedereen droomt, maar lang niet iedereen begrijpt de diepere betekenis van de beelden die erin voorkomen. Dit boek vertelt je hoe je je dromen kunt analyseren om inzicht te krijgen in wat je onderbewuste je probeert te vertellen. Probeer eerst te achterhalen wat je algemene indruk was van een droom. Wat gebeurde er precies en waar speelde de droom zich af? Welke emoties heb je ervaren? Welke symbolen en personen vielen op? Ga daarna op zoek naar de juiste verbanden tussen je antwoorden en je huidige situatie. Na enige oefening zul je merken hoe je dromen je als persoonlijke raadgevers kunnen bijstaan om je te helpen en te sturen. Ontcijfer de verborgen betekenis van je dromen en verander je leven.

 

Dromen en hun betekenis

Klik op het boek voor meer info.

 

Recensie(s)

Handleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden voor het bestuderen van dromen. Dromen weerspiegelen de manier waarop iemand het leven ervaart en waarop het innerlijk daarmee omgaat. De bedoeling is om de droomtaal te leren begrijpen en daardoor de communicatie met de eigen psyche te verbeteren. Het ontdekken van betekenissen leidt tot vertrouwen in persoonlijke ontwikkeling. Aan bod komen: herinneren, noteren, droomtaal, actiemetaforen, emoties en symbolen. Met bekijken van alle elementen leer je ontdekken welke aspecten van je leven ze voorstellen. Aan de hand van een overzicht van de vijf-stappentechniek wordt uitgelegd hoe de dromer na kan gaan wat de kern van de droom is. Deze vijf stappen worden helder en in detail beschreven waardoor de dromer thuis raakt in het analyseren van dromen. Met het nauwkeurig noteren van alle aspecten kan dan 'de gift' van de droom tevoorschijn komen. Deze gift kan een advies zijn, een inzicht brengen, een nieuw perspectief bieden of antwoord geven op een vraag. Heldere gids en sleutel tot het begrijpen van de droomsymboliek. Bevat noten en referenties, een alfabetisch register en beknopte info over de auteur.

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees