Ondanks de materiële overvloed en de talloze kicks op zintuiglijk gebied, voelen veel mensen een zeker gemis. Omdat hogere waarden zoals schoonheid, waarheid, goedheid en liefde te weinig plaats krijgen, dwaalt de mens steeds verder af van innerlijke rust. Dit uit zich in symptomen als depressie, angst, verslavingen, eetstoornissen, zinloos geweld... De 'ziel' is de ankerplaats van de diepste waarden die een mens koestert. Op zoek gaan naar je ziel betekent op zoek gaan naar het diepste van jezelf. Met dit boek kan de lezer zelf ervaren wat er gebeurt als er tijd voor de ziel wordt gemaakt. Hij of zij krijgt de kans om eigen bronnen van inspiratie te ontdekken en vormen van zingeving te ontwikkelen die aansluiten bij de persoonlijke mogelijkheden en de eigen levenscontext.

 

Tijd voor je ziel

Klik op het boek voor meer informatie

Aan de hand van de ervaringen uit haar lange carrière als psychotherapeute en hoogleraar in de psychologie laat Mia Leijssen zien hoe ieder van ons een helder inzicht kan verwerven in wat wezenlijk is in het leven. Uit de voorbeelden in het boek kan de lezer moed en inspiratie putten om de eigen waarheid onder ogen te zien en daarnaar te handelen.

Recensie(s)

Met dit boek wil Mia Leijssen, psychotherapeute, doctor in de psychologie en hoogleraar aan de K.U. Leuven, de lezer helpen om te ontdekken wat wezenlijk is in zijn leven. Als tegengewicht voor het hedendaagse materialisme stelt Leijssen de ziel centraal. Ze gaat daarbij uit van het feit dat de mens een grote behoefte heeft aan 'zijnswaarden' als schoonheid, waarheid, goedheid en liefde. Op basis van ervaringen uit de praktijk, ontwikkelt Leijssen een 'spiritueel georienteerde psychotherapie'. De auteur gaat in op de verschillende dimensies van het menselijk bestaan (fysiek, sociaal, psychisch, spiritueel), de heling door authentiek contact (bijvoorbeeld tussen therapeut en client), het proces van focussen om toegang te krijgen tot de ziel, en de betekenis van dromen en verbeeldingskracht. Ten slotte bespreekt ze de verschillende elementen van een zielzorgprogramma. Dat alles wordt aangevuld met oefeningen en ondersteund met praktijkvoorbeelden en eindnoten. Ondanks de praktische opzet, biedt dit boek een dubieuze mix van psychotherapie en wazige speculaties over de transcendentie van de ziel.

 

 

Bezoek ook onze webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees