Zelfzekerheid is geen karaktereigenschap die je hebt of niet hebt. Zelfzekerheid is een manier van je te gedragen. Dit praktijkboekje is voor iedereen die zich in sommige situaties nog zelfzekerder wil gedragen. Eerst komen de basisvaardigheden aan bod: waar kan je op letten om zelfzeker over te komen en hoe kan je zelfzeker denken. Dan worden de situationele vaardigheden getraind: omgaan met afwijzing, durven weigeren, opkomen voor je mening, gesprekken aanknopen, feedback geven...  Dit is een no-nonsense doeboekje, waarin de nadruk ligt op het aanleren van concrete vaardigheden die je helpen om je zelfzekerder te gedragen.

 

 De essentie - Zekerder van jezelf
Klik op het boek voor meer informatie


Wilfried Van Craen is cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Hij heeft al meer dan dertig jaar een privépraktijk en verzorgt trainingen en cursussen in persoonlijke vorming. Hij is opleider en docent in de psychomedische sector en de auteur van negen boeken over relaties, seksualiteit en praktische psychologie.

Recensie(s)

De auteur, cognitief gedragstherapeut en seksuoloog, is met dit boekje al aan zijn zesde titel toe binnen de reeks ‘De essentie’. De auteur geeft cursussen relaxatie, mindfulness en assertiviteitstraining. Hij wil nu een doe-het-zelf-boekje bieden rond assertiviteit. In een eerste deel beschrijft hij enkele symptomen van en misverstanden over onzekerheid, om daar vervolgens onmiddellijk enkele basisvaardigheden aan te koppelen: waar kun je op letten om zelfzeker over te komen, hoe kun je zelfzeker denken? Hij verwijst opvallend veel naar de ervaringen uit zijn dertigjarige praktijk met assertiviteitstrainingen en benadrukt het belang van oogcontact, stemgebruik en houding. Hij staat stil bij de zogenaamde verklikkerlampjes en geeft uitvoerige commentaar en voorbeelden bij vermijdingsgedrag. Tot slot krijgen we een kort voorstel van een algemeen actieplan. Hij besluit met een column van Remco Campert. Het boekje is vlot geschreven, maar een beetje vrijblijvend. De tips zijn interessant, maar zijn niet meer dan een voorzichtige aanzet in de richting van assertiviteit. Met figuren en referenties.

 

 

Bezoek ook onze webshop

en meer informatie op de Facebook Pagina 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees